Rok 2021 s Ethosom

Blíži sa koniec roka a bez ohľadu na to, či už plánujete sláviť Vianoce, zimný slnovrat, Chanuku, akýkoľvek iný sviatok alebo proste len oddych či stretnutie s rodinou, prajeme vám príjemné sviatky a do nového roka všetko najlepšie. 

S potešením môžeme skonštatovať, že v roku 2021 bolo naše občianske združenie mimoriadne aktívne. Zverejnili sme rekordné množstvo článkov a stanovísk k aktuálnym témam, získali sme viacerých nových členov a mali sme niekoľko verejných akcií, ktoré si všimli aj médiá.

Našou najvýznamnejšou aktivitou tento rok bola kampaň #bezvyznania k sčítaniu obyvateľov, kde sme vyzývali ľudí, aby sa neprihlásili k cirkvám len tak zo zvyku, ale podľa svojho skutočného presvedčenia. Katolícki biskupi sa totiž v pastierskom liste snažili vytvárať nesprávny dojem, že by sa k ich cirkvi mal prihlásiť každý (aj nedobrovoľne) pokrstený.

Zároveň sme upozorňovali, že výsledok sčítania má priamy vplyv na štátne financovanie cirkví, pričom rozdelenie peňazí medzi jednotlivé cirkvi je nespravodlivo nastavené a jasne zvýhodňuje katolícku cirkev. V rámci sčítania sme zistili viacero problémov, ktoré ukazujú, že otázka o náboženskom vyznaní bola zle položená a výsledok sčítania by nemal byť spojený s financovaným cirkví. Zrejme najväčšiu pozornosť získali naše kampaňové billboardy a internetová stránka kampane. Oficiálne výsledky budú zverejnené v januári 2022 a podľa nich zvážime ďalší postup.

V lete pred návštevou pápeža na Slovensku sme organizovali tri akcie na podporu obetí zneužívania v cirkvi a odluky cirkví od štátu. Žiaľ pápež sa s obeťami zneužívania kňazmi nestretol. Aj keď išlo o náboženskú akciu, zaplatil ju v plnej výške štát z daní všetkých občanov a nie cirkev. Napriek tomu, že počet účastníkov troch masových akcií s pápežom bol nakoniec oveľa menší ako sa pôvodne predpokladalo, náklady sa krátko pred jeho návštevou ešte navýšili. Spýtali sme sa preto na Ministerstve financií, ako sa obrovská čiastka 7,6 miliónov minula za 3 dni. Odpísali nám, že ešte nemajú vyúčtovanie a nevedia ani kedy ho budú mať. Ale my sa ich znovu opýtame.

Spustili sme novú stránku bezcirkvi.sk, ktorá ponúka formulár o vystúpení a výmaze osobných údajov z akejkoľvek náboženskej organizácie na základe práva Slovenskej republiky a nie na základe interných predpisov tej-ktorej cirkvi. Stránku spolupripravoval právnik. Preto stačí, ak pošlete formulár s notársky overeným podpisom na jedno z ústredí danej organizácie.

V októbri sa naši členovia opäť zúčastnili protestných akcií Nebudeme ticho proti sprísneniu interrupcií. Do protestov sa zapojilo množstvo organizácií, politikov aj odborníkov a spoločnými silami sa nám nateraz podarilo túto hrozbu odvrátiť. Bolo to však veľmi tesné – chýbal iba jeden hlas, presne ako minulý rok. Rovnako dopadla aj voľba komisárky pre deti, kde kandidátke Kresťanskej únie tiež ušlo víťazstvo o jediný hlas a celá voľba sa teraz bude opakovať odznova. Z toho je vidieť, že má zmysel nebyť ticho a verejný tlak funguje. Zrejme aj tieto aktivity primäli niektorých poslancov na poslednú chvíľu zmeniť názor.

V novembri mal Ethos valné zhromaždenie, na ktorom sme si volili nové predsedníctvo. Predsedom sa stal Andrej Lúčny, vysokoškolský učiteľ, ktorý už má dlhoročné skúsenosti v oblasti ľudskoprávneho aktivizmu.

Žiaľ, nie všetkým zmenám k horšiemu sa podarilo zabrániť a postupná klerikalizácia štátu naďalej pokračuje. Aj v tomto roku sme videli množstvo útokov na ľudské práva a sekulárny charakter štátu zo strany kresťanských fundamentalistov, ktorí stále dookola predkladali návrhy o obmedzení prístupu k interrupciám, návrhy namierené proti LGBT komunite ako aj ďalšie nadpráva pre cirkvi. Úplne najabsurdnejšou udalosťou bolo vymenovanie Anny Záborskej za splnomocnenkyňu pre slobodu vierovyznania

V novom roku nás preto čaká veľa práce. Ak nám chcete pomôcť, budeme radi, ak sa pridáte k nám – buď ako člen alebo registrovaný sympatizant, pošlete nám finančnú podporu alebo nám budúci rok venujete 2% z daní. Do činnosti Ethosu sa môžete zapojiť aj sledovaním a zdieľaním našich príspevkov na facebooku, twitteriinstagrame či účasťou na našich akciách, o ktorých vás budeme priebežne informovať. Pokiaľ chcete prispieť vlastným obsahom alebo nápadom, napíšte nám. Za akúkoľvek pomoc alebo návrhy na zlepšenie vám budeme vďační.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , , ,