Podpora

Na rozdiel od cirkví, ktoré každý rok len tak automaticky dostávajú desiatky milióny od štátu, občianske združenia takéto nadpráva nemajú. Naša činnosť je financovaná výhradne z vlastných zdrojov a preto ju môžeme ďalej rozvíjať iba vďaka podpore členov a sympatizantov. Finančné prostriedky sa používajú iba na vydávanie informačných materiálov, poštovné, telefón a iné náklady priamo spojené s činnosťou združenia.

K tomu všetkému môže prispieť každý, kto sympatizuje s myšlienkami sekularizmu a humanizmu, ak sa stane členom združenia, osobne alebo finančne podporí naše aktivity, prípadne ak sa rozhodne venovať 2% z dane na našu činnosť.

Preto vás prosíme o podporu činnosti občianskeho združenia ETHOS, ak sú vám naše ciele blízke, pomôžete tým sebe a podporíte rozvoj sekularizmu na Slovensku.

Finančnú podporu nám môžete poslať cez stránku dakujeme.sk alebo priamo na účet:

Bankové spojenie

  • Fio banka, a.s.
  • číslo účtu: 2700556834/8330
  • IBAN: SK1083300000002700556834
  • BIC (SWIFT) kód: FIOZSKBAXXX

Do činnosti Ethosu sa môžete zapojiť aj sledovaním a zdieľaním našich príspevkov na facebooku, instagrame, twitteri, youtubetiktoku, zháňaním nových členov, či účasťou na našich akciách, o ktorých vás budeme priebežne informovať. Pokiaľ chcete prispieť vlastným obsahom alebo nápadom, napíšte nám. Za akúkoľvek pomoc alebo návrhy na zlepšenie vám budeme vďační.