Návšteva pápeža na Slovensku – nemajme prehnané očakávania

Pápež František od 12. do 15. septembra 2021 absolvuje návštevu Slovenska. Okrem Bratislavy plánuje isť aj do ďalších miest a verejne ho bude možné vidieť na troch masových akciách v Prešove, v Košiciach a na púti v Šaštíne.

Hneď po oznámení tejto správy sa naši politici začali predháňať, kto je väčší kresťan. Hádajú sa, kto ho pozval prvý, používajú katolícky pojem „Svätý otec“ namiesto „pápež“ a nikto z nich sa nevyjadruje ani len trochu kriticky k Vatikánu a RKC. Vítať a tlačiť do fotky s nim sa budú aj tí, ktorí šíria nenávisť namiesto lásky k blížnemu a tí, ktorí si na pretláčaní náboženských doktrín do zákonov štátu a obmedzovaní ľudských práv budujú politickú kariéru.

Revolúcia v cirkvi sa nekoná

Františka veľa ľudí, aj neveriacich, vníma pozitívnejšie ako slovenské vedenie RKC. Má povesť moderného pápeža, ktorý sa snaží zmeniť cirkev k lepšiemu, kladie dôraz na ochranu životného prostredia, zmierlivý postoj k iným náboženstvám či pomoc migrantom. Bolo by však naivné zo strany sekulárnej spoločnosti čokoľvek od jeho návštevy očakávať a idealizovať si ho ako rebela či dokonca liberála, ktorý príde nášmu kléru nastaviť zrkadlo.

Žiadna revolúcia v cirkvi sa nekoná, oficiálne učenie ostáva rovnaké, vatikánske úrady ďalej pracujú na materiáloch proti údajnej „gender ideológii“, ďalej tlačia na štáty, aby zakazovali interrupcie. Takýto zákaz podporuje aj František osobne. Voči LGBT ľuďom mal niektoré ústretové výroky a údajne neodmieta ani registrované partnerstvá, pokiaľ ide o civilné a nie o cirkevné zväzky. Na druhej stane nedovoľuje, aby sa homosexuáli mohli stať kňazmi alebo aby páry rovnakého pohlavia mohli získať požehnanie.

Celkovo má cirkev pod jeho vedením vľúdnejšiu tvar a jemnejšiu rétoriku, ale k zásadným zmenám nedošlo. Tiež je mylná predstava, že by pápež ako hlava RKC o všetkom v tejto inštitúcii rozhodoval sám. Vo Vatikáne jestvuje ultrakonzervatívne tradicionalistické krídlo, ktoré odmieta akékoľvek snahy o reformu a František zrejme nechce riskovať rozštiepenie cirkvi.

Kriticky sa k pápežovi vyjadrujú aj niektoré organizácie obetí zneužívania kňazmi. Zakladateľ českej organizácie Pro čistou církev Jan Rozek si myslí, že na jeho mieste by sa dalo urobiť pre pomoc obetiam oveľa viac, lebo biskupi, ktorí kryli sexuálne zneužívanie, sú stále v úradoch. Zaujímavé bude pozorovať, ako sa pápež postaví k prosbe obetí o stretnutie s ním.

Pôjde o pastoračnú návštevu

V súvislosti s jeho návštevou na Slovensku však nie je však podstatné, či je nám pápež osobne sympatický alebo nie. Na Slovensko nepríde ako súkromná osoba a nepôjde ani o štátnu návštevu. Pápež vyslovene uviedol, že pôjde o pastoračnú návštevu, čo znamená, že sem príde ako najvyšší šéf organizácie, ktorej poslaním je šírenie a udržanie viery. Štát, ktorý sa podľa ústavy neviaže na žiadne náboženstvo, by sa mal tomu prispôsobiť.

Ako by sa teda mali zachovať slovenskí politici? V prvom rade by mali riešiť veci, ktoré sú v štátnom záujme Slovenskej republiky a nie iba v záujme jednej cirkvi. Prvým krokom by mala byť žiadosť o otvorenie Vatikánskych zmlúv, ktoré sú pre SR jednostranne nevýhodne a boli nám vnútené bez vedomia a súhlasu občanov.

Malo by byť v záujme nás všetkých, aby mala SR obnovenú suverenitu, a aby nekatolíci neboli na základe týchto zmlúv naďalej diskriminovaní. Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku nie sú zdravé a stále nie sú doriešené. Naši zákonodarcovia ani za viac ako 30 rokov nedokázali splniť požiadavku Novembra 1989 na „dôslednú odluku cirkví od štátu“ a cirkvi sú stále financované priamo zo štátneho rozpočtu a daní všetkých občanov.

Pri súčasnom zložení parlamentu je však veľmi nepravdepodobne, že dôjde k akémukoľvek posunu v tejto veci. Skôr sa obávame, že návšteva pápeža môže ešte viac prehĺbiť aj tak už prílišné naviazanie štátu na katolícku cirkev.

Ďalšie výnimky pre cirkev

Ako tu už býva zvykom, cirkvi opäť bola veľmi netransparentne udelená výnimka z aktuálnych bezpečnostných opatrení. Zatiaľ čo pre kultúrne a športové podujatia platí limit tisíc ľudí na jednom mieste, na návštevu pápeža sa tieto obmedzenia nevzťahujú. Epidemiologickú situáciu navyše zhoršuje agresívny delta variant a odborníci upozorňujú, že tretia vlna sa už na Slovensku začala. Aj keď to vyzerá, že stretnúť s pápežom sa budú môcť iba zaočkovaní ľudia, hromadná akcia v tomto rozmere priamo uprostred očakávanej tretej vlny bude predstavovať mimoriadne veľké riziko.

Ďalší problém je aj financovanie pápežovej návštevy. Napriek tomu, že ide o akciu s cieľom šíriť katolícku vieru, zaplatí ju do veľkej miery štát z daní všetkých občanov, a to bez jasne vopred definovaného rozpočtu. Obávame sa, že MF SR aj MV SR pod vedením OĽaNO schváli akékoľvek náklady aj dodatočne.

Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa táto krajina nachádza – epidemiologicky aj finančne – je to úplne absurdné a netransparentné.

Pripravujeme protestné akcie

V súvislosti s návštevou pápeža na Slovensku plánujeme tri protestné akcie:

6. augusta (piatok) o 12:00 – Bratislava, Nekrasovova 17

Máte možnosť prísť pred Apoštolskú nunciatúru vyjadriť svoj postoj voči sexuálnemu zneužívaniu detí a mládeže cirkevnými pracovníkmi a zároveň sa dozvedieť niekoľko zaujímavých faktov od vedúceho organizácie Pro čistou církev, ktorá pomáha obetiam zneužívania.

13. augusta (piatok) o 17:00 – Košice, Dominikánske námestie 2

Účelom tohto zhromaždenia je podpora výzvy k stretnutiu pápeža Františka s obeťami sexuálneho zneužívania kňazmi, výzva na odluku cirkvi od štátu a dôkladne, nezávislé vyšetrovanie káuz zneužívania detí zo strany členov a zamestnancov cirkvi. Stretneme sa pred Eparchiálnym úradom gréckokatolíckej cirkvi na Dominikánskom námestí.

12. septembra (nedela) o 15:00 – Bratislava, Námestie SNP

Touto akciou chceme upozorniť na stále neuskutočnenú odluku cirkvi od štátu a diskriminujúce Vatikánske zmluvy. Okrem toho vyjadrujeme plnú podporu obetiam zneužívania kňazmi. Stretneme sa v čase, keď pápež priletí na Slovensko (akcia však nie je zameraná proti pápežovi ako osobe). Všetky zhromaždenia organizuje naše občianske združenie Ethos v spolupráci s organizáciu Pro čistou církev.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , , , ,