Stanovisko OZ Ethos k voľbe komisárky pre deti

Minulý týždeň prebehlo prvé kolo voľby nového komisára pre deti, zatiaľ bez definitívneho výsledku. Žiaľ, namiesto výberu nezávislých a odborných kandidátov, veľká časť poslancov opäť volila na spôsob systému „našich ľudí“ a to nielen na základe straníckej príslušnosti, ale zjavne aj na základe vierovyznania.

Najviac hlasov získala psychologička a poslankyňa Kresťanskej únie (do parlamentu sa dostala na kandidátke OĽaNO) Katarína Hatráková, ktorá sa v minulosti už viackrát zviditeľnila svojimi kontroverznými výrokmi. Opakovane hlasovala za obmedzenie práv žien a LGBT ľudí, a to nielen za návrhy jej straníckej kolegyne Záborskej, ale aj za návrhy fašistov, ktorí chceli zákaz interrupcií a odoberanie detí vychovaných párom rovnakého pohlavia. Hlasovaním za tento návrh chcela podľa jej slov otvoriť o tejto téme diskusiu(!). Podľa nej je takýto postup v poriadku, lebo – ako sama vraví – v hodnotových otázkach má s kotlebovcami prieniky.

Hatráková tiež kritizuje umelé oplodnenie, ktoré sa podľa nej vymklo spod kontroly a preto chce ešte viac obmedziť jeho hradenie zo zdravotného poistenia. V rozpore s vedeckým poznaním pritom spája depresie a poruchy správania detí s umelým oplodnením, keďže podľa nej majú tieto deti problémy so sebaprijatím. Z vedeckého hľadiska sú takéto tvrdenia presvedčivo vyvrátené a vychádzajú teda zrejme len zo snahy podporiť ideológiu katolíckej cirkvi, ktorá umelé oplodnenie odmieta.

Svojho kolegu Heráka obhajovala Hatráková v súvislosti so sexuálnym zneužívaním maloletých, ktorého sa mal dopustiť. Nevidela dôvod na to, aby sa vzdával mandátu v parlamente a dokonca tvrdila, že pri násilí na deťoch, v rodinách a v intímnom vzťahu sa nedá hovoriť o striktnom rozdelení obete a páchateľa. Toto vyjadrenie verejne odsúdila Liga za duševné zdravie. Na túto kritiku od odborníkov reagovala Hatráková tvrdením, že jej vraj závidia, že je v parlamente.

Naše stanovisko

Občianske združenie Ethos vyjadruje hlboké znepokojenie nad výsledkom výberu novej komisárky pre deti, v ktorom najviac hlasov získala Katarína Hatráková. Táto poslankyňa je známa toľkými odborne i morálne neakceptovateľnými postojmi – z časti smerovaných práve proti záujmu detí – že ani zakrývanie týchto postojov pod pláštik jej vierovyznania nevytvára žiadne predpoklady pre spôsobilý výkon funkcie, o ktorú sa uchádza. Jej nespôsobilosť dokazuje jej hlasovanie za návrh fašistov na odoberanie detí vychovávaných partnermi rovnakého pohlavia, jej nevedecké predsudky voči deťom splodeným umelým oplodnením, ako aj zľahčovanie sexuálneho zneužívania maloletých v kauze Herák. Sme presvedčení, že v jej prípade rozhodne nejde o človeka, ktorý na funkciu komisárky pre deti spĺňa odbornú i morálnu kvalifikáciu a neveríme, že pri výkone tejto funkcie dokáže oddeliť svoju extrémnu náboženskú vieru od výkonu štátnej funkcie, čo neprospeje ani štátu, ani cirkvi a vôbec nie deťom odkázaným na pomoc. Občianske združenie Ethos preto vyzýva poslancov NR SR, aby dobre zvážili, komu pri finálnom hlasovaní 9.12.2021 dajú svoj hlas.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , , ,