Tlačová správa: Financovanie cirkví je nespravodlivé, Sčítanie obyvateľov to môže zmeniť. Spúšťame kampaň #bezvyznania

Keďže naši zákonodarcovia za viac ako 30 rokov nedokázali splniť požiadavku Novembra 1989 na “dôslednú odluku cirkví od štátu”, cirkvi sú stále financované priamo zo štátneho rozpočtu a daní všetkých občanov.

Toto financovanie je nespravodlivé pre veriacich aj neveriacich. Neveriaci a veriaci neregistrovaných cirkví sú nútení financovať registrované cirkvi zo svojich daní. A pre registrované cirkvi a ich veriacich je rozdelenie financií nespravodlivé. Neodráža počty veriacich, či už deklaratívnych alebo aktívnych.

Zmeny vo financovaní cirkví

V minulosti dostávali náboženské spoločností štátnu dotáciu podľa počtu duchovných. Podľa novely zákona o financovaní cirkví z roku 2019 sa im tento príspevok bude každý rok automatický zvyšovať a zároveň budú dostávať časť peňazí od štátu aj podľa počtu ľudí, ktorí svoju príslušnosť k danej náboženskej spoločnosti uvedú v Sčítaní obyvateľov.

Zákon je ale napísaný zle. Podľa výsledkov tohtoročného sčítania sa napríklad medzi cirkvi z celkového objemu viac ako 51 miliónov eur pomerovo, podľa počtu veriacich, rozdelia “iba” 4 milióny Eur. To znamená, že ak by teoreticky v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 klesol podiel katolíkov na 20 percent a stúpol počet evanjelikov na 40 percent a celkovo sa počet veriacich nezmenil o viac ako 10 percent

  • Katolícka cirkev by dostala 31 191 337 Eur + ~800 000 Eur (20 percent z rozdielu)
  • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku by dostala 4 858 489 Eur + ~1 600 000 Eur (40 percent z rozdielu)

A to napriek tomu, že by sme v takejto situácii mali na Slovensku viac evanjelikov ako katolíkov. Aj keď takéto drastické zmeny počtu veriacich nemôžeme očakávať, nič to nemení na tom, že takto nastavené financovanie nie je spravodlivé.

Snahy o ovplyvňovanie Sčítania obyvateľov

Katolícka cirkev sa pritom nezákonne snažila stať súčasťou Ústrednej komisie pre sčítanie obyvateľov, čo sa nakoniec nepodarilo. Napriek tomu sa naďalej snaží výsledky Sčítania ovplyvňovať a to aj nečestnými praktikami.

Napríklad, vo svojom pastierskom liste zo dňa 1.1.2021 Konferencia biskupov Slovenska, rovnako pri predchádzajúcich sčítaniach obyvateľov, vyzýva, aby sa ku katolíckej cirkvi prihlásil každý pokrstený – na jeho súčasnom postoji k viere a cirkvi vraj nezáleží. 

Katolícki biskupi týmto jasne ukázali, že im vôbec nejde o zistenie pravdivých údajov o tom, koľko ľudí sa považuje za veriacich katolíkov a aktívnych členov cirkvi, ale len o to, aby mali čo najviac papierových členov a tak získali čo najviac peňazí zo štátneho rozpočtu.

Šanca občanov ovplyvniť financovanie cirkví

Podľa nového zákona totiž môže klesnúť objem financií pre cirkvi, ak počet všetkých veriacich registrovaných cirkví klesne o 10 alebo viac percent. Vtedy sa celkový balík peňazí pre cirkvi zníži o percento poklesu veriacich deleno tri. Aj preto vidíme snahu Kresťanskej únie o odloženie alebo predĺženie sčítania ako účelové.

Ako občianske združenie ETHOS, zastupujúce neveriacich na Slovensku, a strážiace sekulárnu podstatu Slovenskej republiky deklarovanú v Ústave, preto spúšťame kampaň #bezvyznania, s cieľom informovať o skutočnom význame otázky o náboženskom vyznaní a povzbudzujeme ľudí, aby v otázky o náboženskom vyznaní označili kolónku „Bez vyznania“, ak sa k žiadnej cirkvi hlásiť nechcú, alebo svoje osobné vierovyznanie uviedli slovne v kategórii Iné, bez hlásenia sa ku konkrétnej registrovanej cirkvi (prípadne, aby danú otázku preskočili).

“Chceme poukázať na to, že nejde iba o financovanie cirkví. Čím viac občanov sa prihlási k cirkvám, tým viac si budú cirkvi osvojovať právo zasahovať do politiky, do tvorby zákonov a do práv všetkých občanov.” povedal Metod Rybár, súčasný predseda OZ ETHOS.

Už niekoľko volebných období existujú výrazné snahy cirkevných predstaviteľov presadiť svoje náboženské dogmy aj v parlamente – aktuálne ide hlavne o opakované pokusy sprísniť interrupcie. Ak by cirkvi rovnako ako pri sčítaní v roku 2011 prišli o desaťtisíce, prípadne státisíce členov, bol by to významný dôvod prehodnotiť ich odluku od štátu nanovo.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , ,