Sčítanie sa skončilo, pochybnosti ostávajú

31.3. skončilo elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré bolo prvýkrát priamo spojené s financovaním cirkví. Výsledky sa zrejme tak skoro nedozvieme. Základné výsledky budú zverejnené v januári 2022 a kompletné výsledky budú dostupné do 31. marca 2024. Ľudia, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby, môžu využiť asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať od 1.4. do 31.10.

V priebehu sčítania sa objavovali stále ďalšie a ďalšie problémy, ktoré ukázali, že spojiť sčítanie s financovaním cirkví bol naozaj zlý nápad:

 • Otázka o náboženskom vyznaní v sčítaní na Slovensku bola zle položená – nešlo o osobnú vieru, ale o členstvo v cirkvách, pričom výsledok ovplyvňuje výšku ich finančného príspevku od štátu.
 • Zo skúsenosti z minulých sčítaní vieme, že sa veľa ľudí sa k cirkvi prihlási len formálne, lebo boli pokrstení alebo v mladosti chodili do kostola, hoci ich stav označenej náboženskej spoločnosti nijako nezaujíma a na náboženskom živote sa nezúčastňujú. Údaje sú preto značne nepresné.
 • Žiaľ hneď od začiatku tu boli snahy o ovplyvňovanie sčítania obyvateľov v prospech cirkví. Konferencia biskupov sa nezákonne snažila stať súčasťou Ústrednej komisie pre sčítanie obyvateľov, čo sa nakoniec nepodarilo. Napriek tomu nás znepokojuje účasť KBS na zasadnutiach Ústrednej komisie, pretože na našu otázku aké ďalšie subjekty z verejnej sféry, ktoré chce prizývať podľa potreby na rokovania orgánu, prizvané boli, sme odpoveď neobdržali a teda nie je jasné, či KBS nemá takto privilegované postavenie.
 • KBS sa aj naďalej snažila výsledky sčítania ovplyvňovať, a to aj nečestnými praktikami. Vo svojom pastierskom liste vyzývala v rozpore s oficiálnou definíciou tejto otázky všetkých pokrstených, aby sa prihlásili k RKC – na ich súčasnom postoji k viere a cirkvi vraj nezáleží. Silný nátlak vyvíjalo na veriacich aj katolícke združenie prostredníctvom zastrašujúcich billboardov, na ktorých sa im vyhrážalo Božím trestom za „zapretie Ježiša“, ak neoznačia tú správnu cirkev.
 • Celý spôsob financovania cirkví je veľmi nespravodlivý. Neveriaci a veriaci neregistrovaných cirkví sú nútení financovať registrované cirkvi zo svojich daní. A pre registrované cirkvi a ich veriacich je rozdelenie financií nespravodlivé. Neodráža počty veriacich, či už deklaratívnych alebo aktívnych.
 • Podmienkou pre zníženie štátneho príspevku je, aby počet veriacich pri sčítaní obyvateľstva klesol o viac ako desať percent, v opačnom prípade sa výška finančnej dotácie cirkvám nezníži. Môže sa teda stať, že počet veriacich bude síce stále klesať, ale ak tento pokles nikdy neprekročí potrebnú hranicu 10% v rámci jedného sčítania, aj tak sa bude štátny príspevok pre cirkvi donekonečna automaticky zvyšovať.
 • Sčítanie koná len raz za 10 rokov, čo je veľmi dlhé časové obdobie. Počas neho občania v podstate nemajú žiadnu možnosť ovplyvniť štátne financovanie cirkví.
 • Sú tu aj 4 registrované cirkvi – Bahájske spoločenstvo, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní na Slovensku, Kresťanské zbory a Svedkovia Jehovovi – ktoré neberú žiadne peniaze od štátu. V sčítaní obyvateľov 2021 sa však paradoxne tiež započítajú do skupiny veriacich, podľa ktorej sa určí finančný príspevok pre tie cirkvi, ktoré platí štát.
 • Je tu rastúci počet ľudí, ktorí v sčítaní označia kolónku „iné“ a doplnia neregistrovanú, buď skutočne existujúcu alebo vymyslenú cirkev. Keďže súčasný zákon o registrácii cirkví prakticky znemožňuje registráciu akejkoľvek novej cirkvi, dá sa predpokladať, že počet tých, ktorí nemôžu svoju cirkev označiť priamo, bude časom čím ďalej vyšší. V oficiálnej štatistike sa však tieto odpovede vôbec nezobrazia.
 • Veľká časť občanov nemohla formulár vyplniť sama. Neplnoleté osoby bol povinný sčítať rodič (tu je otázka, aký má vôbec zmysel uviesť náboženské vyznanie u malých detí, ktoré tomu ešte nerozumejú). Väznené osoby sa nemohli sčítať, informácie o nich štatistickému úradu poskytol ZVJS bez ich prítomnosti. Pritom pri nástupe odsúdeného do výkonu trestu sa vierovyznanie neudáva. Podobne to platí aj pre rôzne iné zariadenia prevádzkované štátom alebo aj priamo cirkvami. V tomto procese existuje možnosť pripísať cirkvám veľké množstvo členov bez toho, aby dotyční ľudia mali možnosť do toho nahliadnuť, aké údaje boli za nich poskytnuté.
 • Formulár sa dal vyplniť dvakrát a platiť zrejme bude to druhé sčítanie. Znamená to, že teoreticky ktokoľvek, kto pozná vaše rodné číslo, mohol formulár druhýkrát vyplniť za vás a zmeniť v ňom niečo (napr. prihlásiť vás k nejakej cirkvi) bez toho, aby ste sa o tom vôbec dozvedeli.

Toto všetko jasne ukazuje, že zákon o financovaní cirkví treba zmeniť a že otázka o náboženskom vyznaní v súčasnej zavádzajúcej forme by v sčítaní vôbec nemala byť.

Na záver by sme chceli ešte raz poďakovať vám všetkým za podporu našej kampane a za to, že ste označili „bez vyznania“ resp. „iné“.

Kategórie: Články

Štítky: , ,