Nesúhlasíme s vymenovaním Záborskej za splnomocnenkyňu pre ochranu slobody vierovyznania

Mnohých dnes zaskočila správa, že sa poslankyňa Anna Záborská stala splnomocnenkyňou vlády pre ochranu slobody vierovyznania. Občianske združenie Ethos zásadne nesúhlasí s týmto návrhom, ktorý prešiel bez akejkoľvek verejnej diskusie.

Ak je niekomu na Slovensku upieraná sloboda vierovyznania, tak potom ľuďom, ktorí vierovyznanie nemajú alebo ho majú iné ako katolícke. Domnievame sa, že ide len o ďalší nepotrebný úrad na presadzovanie politických záujmov katolíckej cirkvi za štátne peniaze.

Aj keď samotný splnomocnenec za vykonávanie funkcie údajne nebude dostávať odmenu, výdavky v súvislosti s plnením jeho úloh sa budú uhrádzať zo štátneho rozpočtu. Priamo na Úrade vlády sa zriadi aj Úrad splnomocnenca, pričom zamestnanci Úradu sú zamestnancami Úradu vlády.

K úlohám splnomocnenca bude patriť realizovanie „systémových opatrení s cieľom ochrany posilnenia slobody vierovyznania alebo presvedčenia a budovania osvety“. Zamerať sa má najmä na „prínos cirkví a náboženských spoločností pre občiansky a spoločenský život“ či „potrebu medzi-náboženského dialógu a prevencie náboženského extrémizmu“.

Je úplne absurdné, že túto funkciu získala osoba, ktorá je známa neustálymi pokusmi o vnucovanie svojej náboženskej viery všetkým občanom SR, hlavne potláčaním práv žien, pričom predkladá nezmyselné návrhy založené na náboženských dogmách namiesto faktov.

Sloboda vierovyznania znamená aj slobodu neviery a slobodu neriadiť sa žiadnou vierou. Žiaľ v súčasnosti sledujeme, že dôležité štátne funkcie sa zámerne obsadzujú tými najnevhodnejšími ľuďmi, aby dosiahli presný opak.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: ,