Dve percentá z daní pre Ethos

Tieto dni máte možnosť rozhodnúť aspoň o časti z vašich daní a podporiť dvomi percentami nejakú organizáciu či občianske združenie. Na rozdiel od cirkví, ktoré každý rok len tak automaticky dostávajú desiatky milióny od štátu, občianske združenia takéto nadpráva nemajú. Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú politickú situáciu a silný vplyv náboženských fundamentalistov v parlamente budú sekulárne a ľudskoprávne organizácie aj v tomto roku potrebovať čo najväčšiu podporu, aby mohli zabrániť ďalšiemu obmedzovaniu našich práv. Ak sa vám páčia naše aktivity, budeme radi, ak odkážete dve percentá práve Ethosu.

Čo robíme?

Už 10 rokov budujeme a posilňujeme sekulárnu spoločnosť na Slovensku. Presadzujeme rovnosť všetkých občanov bez ohľadu na náboženské, rasové, etnické, rodové, politické, sociálne či kultúrne rozdiely. Podporujeme dialóg medzi nenábožensky a nábožensky mysliacimi ľuďmi. Chránime práva ateistov, agnostikov, skeptikov a iných slobodne zmýšľajúcich ľudí. Pestujeme úctu k humanistickým a environmentálnym hodnotám Zeme. Presadzujeme racionálny, vedecký a skeptický prístup pri riešení otázok o spoločnosti.

Naše aktivity v roku 2023:

Prevádzkujeme portál sekularisti.sk, na ktorom pravidelne komentujeme aktuálne dianie a zverejňujeme naše stanoviská, ako aj stránku bezcirkvi.sk, ktorá ponúka formulár o vystúpení a výmaze osobných údajov z akejkoľvek náboženskej organizácie na základe práva Slovenskej republiky. Sekulárne postoje šírime aj prostredníctvom tlačových agentúr a médií. K našim významným aktivitám v roku 2023 patrili petícia proti ďalšiemu navyšovaniu štátneho príspevku pre cirkvi a predvolebné hodnotenie doterajších aktivít a názorov jednotlivých politických strán a kandidátov z pohľadu sekularizmu.

Okrem aktuálnej politickej situácie sme sa venovali aj ďalším témam ako napríklad vyhodnoteniu podrobných výsledkov sčítania obyvateľov 2021. Podpredseda Ethosu sa zúčastnil stretnutia medzinárodnej organizácie Humanists International v Kodani, na ktorom bola prijatá Kodanská deklarácia o demokracii. Naši členovia sa zúčastnili viacerých verejných diskusií o odluke cirkví od štátu a Vatikánskych zmluvách. Celý zoznam našich aktivít v roku 2023 nájdete tu.

Ako darovať?

Fyzické osoby môžu darovať dve percentá. Pokiaľ ste aj aktívnym členom Ethosu, na základe potvrdenia (ktoré vystavíme na základe požiadania cez ethos@sekularisti.sk), ktoré priložíte k vyhláseniu, môžete darovať percentá tri.

Podrobné informácie o tom, ako poukázať 2 alebo 3 % z daní, nájdete tu.

Údaje do daňového priznania sú nasledovné:

  • Názov: ETHOS
  • IČO: 42323053

Môžete pritom využiť čiastočne vyplnené formuláre: Formulár – vyhlásenie a Formulár – potvrdenie
alebo tento link pre elektronické podanie, do ktorého môžete (tlačidlom na dolnom okraji) načítať naše údaje.

Ďakujeme za vašu pomoc.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , ,