Voľby 2023: Volíme sekulárne strany!

V parlamentných voľbách 2020 sa náboženskí fundamentalisti dostali k nebývalej moci. Bolo to pre nás mimoriadne náročné volebné obdobie, kedy sme museli neustále reagovať na rôzne útoky na práva žien a menšín a na sekulárny charakter štátu. Teraz máme konečne šancu to zmeniť. Pred nadchádzajúcimi voľbami sme pripravili sériu článkov, kde hodnotíme doterajšiu prácu a názory jednotlivých politických strán z pohľadu sekularizmu a ktoré tu budeme postupne zverejňovať.

A čo presne by mala presadzovať sekulárna politická strana? Napríklad tieto veci:

– Finančná odluka cirkví od štátu. Súčasný spôsob priameho financovania registrovaných cirkví zo štátneho rozpočtu a neustále automatické zvyšovanie štátneho príspevku napriek klesajúcemu počtu veriacich považujeme za neprijateľný.

– Zrušenie protiústavných a pre SR jednostranne nevýhodných Vatikánskych zmlúv, ktoré nám boli vnútené bez súhlasu občanov.

– Zrovnoprávnenie náboženských menšín, ktorým absurdný zákon v súčasnosti prakticky znemožňuje registráciu akejkoľvek novej cirkvi.

– Rešpektovanie ľudských práv a osobnej slobody všetkých občanov SR bez ohľadu na ich vierovyznanie. Strany, ktoré majú v programe alebo v minulosti hlasovali za zákaz interrupcií, zákaz nedeľného predaja, zákaz dúhových vlajok, zákaz zmeny pohlavia, zákaz umelého oplodnenia a podobné nezmyselné ideologické zákazy, sú pre nás nevoliteľné.

– Sekulárne školstvo, vzdelávanie na základe vedecky dokázaných faktov bez propagácie určitej cirkvi alebo náboženskej ideológie.

– Sekulárne zdravotníctvo, dostupná zdravotná starostlivosť vrátane prístupu k antikoncepcii, interrupciám a umelému oplodneniu bez náboženských zákazov.

– Obsadzovanie štátnych funkcií na základe odbornosti, nie na základe „správneho“ vierovyznania.

– Zrušenie zbytočného úradu vlády pre slobodu vyznania a presvedčenia, ktorý namiesto náboženských menšín chráni iba nadpráva katolíckej cirkvi.

– Dodržiavanie 1. článku Ústavy SR, podľa ktorého sa Slovenská republika neviaže na žiadne náboženstvo, odmietanie zasahovania cirkevných predstaviteľov do politiky a do tvorby zákonov.

Ukážme politikom, že si neprajeme návrat do stredoveku, ani do čias klérofašizmu, ale že chceme žiť v modernej sekulárnej krajine 21. storočia. V krajine, ktorá je tu pre všetkých občanov bez ohľadu na ich vierovyznanie alebo presvedčenie. Chceme parlament, ktorý neprijíma zákony podľa toho, či sú v súlade s doktrínami jednej cirkvi, ale či sú v súlade s vedeckými poznatkami, odporúčaniami odborníkov a medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi.

Len sekulárny štát umožňuje všetkým svojim občanom rovnoprávnosť v diverznej spoločnosti, ktorú zastupujú rôznorodí ľudia s pestrými názormi. Iba oddelenie náboženstiev od riadenia štátu dáva všetkým ľuďom akéhokoľvek vyznania a aj tým bez vyznania ochranu a slobodu.

Preto poďme k voľbám a voľme sekulárne strany!

Našim čitateľom žijúcim v zahraničí ešte pripomíname, že požiadať o voľbu zo zahraničia je možné už len do 9. augusta. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke ministerstva zahraničných vecí. Hlasovacie lístky nájdete tu.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , , , , ,