Cirkev šíri nebezpečné bludy v školách

Opäť vyšiel najavo prípad šírenia neznášanlivosti a klamstiev na hodine rímskokatolíckeho náboženstva. Na škole v Trenčíne kaplán poverený cirkvou mal prednášku o homosexualite, ktorú označil za „zranenie“ a „stav nedokončeného rozvoja osobnosti po emocionálnej stránke“. Ďalej tvrdil, že sa homosexuáli nedostanú do neba. Pokračovalo to ešte ďalšími nezmyslami o tom, že liberáli sa vraj „vyžívajú v tolerancii homosexuality“ a homosexuálny „spôsob života“ je podľa textu spájaný s vyšším výskytom samovrážd, s depresiami a užívaním alkoholu a drog.

Klamstvá, ktoré ohrozujú psychické zdravie

Je naozaj desivé, že sa takéto nebezpečné tmárstvo šíri v 21. storočí na slovenských školách, navyše za štátne peniaze a v rámci povinne voliteľného predmetu. A nejde len o osobný pomýlený názor kaplána – ten učil to, čo mu predpisuje katechizmus a rovnaké bludy o homosexualite zaznievajú na všetkých hodinách katolíckeho náboženstva. Homosexualita nie je zranenie, ani choroba, ani životný štýl. Čo je naozaj zraňujúce, je neustále odsudzovanie ľudí s menšinovou orientáciou zo strany cirkevných predstaviteľov a šírenie nenávisti k nim. Je neuveriteľne pokrytecké, keď pritom niekto argumentuje údajným nešťastným životom a depresiami homosexuálov, ktoré im nespôsobuje samotná orientácia, ale práve táto odporná štvavá kampaň.

Ukážku z prednášky na hodine náboženskej výchovy v Trenčíne zverejnili Mladí SaSkári

Liga za duševné zdravie nedávno zverejnila jasné stanovisko na túto tému (ako odpoveď na iniciatívou Konferencie biskupov Slovenska, ktorá propagovala pseudovedeckú tzv. konverznú terapiu):

„Sexuálna orientácia je biologická, predurčená súhrou genetických faktorov a vnútromaternicového prostredia, nie je osobnou voľbou, vedomou ani nevedomou, človeka. Neexistuje žiadny vierohodný výskum, podľa ktorého by rané zážitky či traumy ovplyvňovali sexuálnu orientáciu človeka. Preto neexistuje žiadna psychoterapia, ktorá by mohla sexuálnu orientáciu človeka zmeniť. Všetky takéto snahy sú hrubým zásahom do identity človeka a jeho duševného zdravia, navyše ho môžu závažne poškodiť. Žiadna takáto forma terapie nie je u nás ani v Európe uznaná za formu psychoterapie. Naopak – ukazuje sa, že duševné zdravie je priamo úmerné tomu, nakoľko človek prijíma sám seba a autenticky žije v súlade aj so svojou sexuálnou orientáciou.“

Podobných prípadov už bolo viac

Vedenie školy vydalo stanovisko, v ktorom sa ospravedlňuje a tvrdí, že sa s názormi prezentovanými na hodine náboženstva nestotožňuje. Uvedenú situáciu chce riešiť s vyučujúcim náboženskej výchovy a jeho cirkevnými nadriadenými. No žiaľ prípad v Trenčíne zďaleka nie je jediný. Pred tromi rokmi kolovala na sociálnych sieťach fotka učebnice katolíckeho náboženstva, ktorá antikoncepciu, umelé oplodnenie či rodovú rovnosť označuje za „kultúru smrti“. Je veľmi nebezpečné podsúvať deťom takéto čierno-biele videnie sveta a delenie spoločnosti na dobro a zlo, na „život“ a „smrť“ a stigmatizovať tých s iným presvedčením.

Na učebnicu katolíckeho náboženstva pre 8. ročník upozornil Zolko

O svojej osobnej skúsenosti so zlom vplyvom náboženského fundamentalizmu na výchovu detí písala aj známa novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová: „Celé moje detstvo v katolíckej cirkvi bolo o dievčatách a ich správaní. Nič z toho nespomínalo chlapcov. Tí ako by pri tom vôbec neboli. Len dievčatá. Lebo chlapci sú už takí, krčili ramenami kňazi a učiteľky náboženstva. Nevedia sa ovládať, ovládajú ich pudy, hovorili nám. Naprogramujú vám to tak hlboko, že každý sex je pre vás hriech. Že sa celý život boríte so svojou sexualitou. Že aj keď už nie ste súčasťou cirkvi, vždy, keď ste mali akýkoľvek fyzický príjemný dotyk, cítite sa ako zločinec. Trvá roky odprogramovať si to, mne sa to vlastne dodnes celkom nepodarilo.“

Pre Tomáša z Bratislavy bol spôsob vyučovania na cirkevnej škole jedným z dôvodov, prečo sa stal ateistom a nedávno vystúpil z cirkvi: „Nevyhovovalo mi, ako nás vyučujú náboženstvo a aká bola prítomná náboženská manipulácia detí. Sexuálna výchova bola tabu, mali sme len jednu hodinu, na ktorej nám premietali video o tom, že masturbácia je škodlivá.“

KBS sa vyhovára na Vatikánsku zmluvu

Je pritom príznačné, že tí istí ľudia, ktorí cítia potrebu poučovať mladých o údajnej škodlivosti homosexuality, antikoncepcie, interrupcií atď. zároveň bojujú proti sexuálnej výchove na školách, aby sa mladí ľudia nedostávali k pravdivým informáciám a aktuálnym poznatkom o ľudskej sexualite.

Konferencia biskupov sa pri upozornení na nevhodný obsah vyučovania zvykne vyhovárať na Vatikánsku zmluvu, ktorá jej dáva významné nadpráva. Štát síce platí cirkevnú propagandu v školách, učiteľov aj učebnice náboženstva, ale o obsahu tohto predmetu rozhodujú iba biskupi. Na hodiny náboženstva sa dokonca nedostane ani školský inšpektor bez súhlasu cirkvi. Môžu tak bez problémov šíriť neoverené tvrdenia alebo ako v hore uvedenom prípade aj vyslovené klamstvá.

Aj z toho je vidieť, že Vatikánska zmluva predstavuje veľký problém a treba ju čím skôr zrušiť. Namiesto škodlivej náboženskej indoktrinácie detí by bolo potrebné zaviesť na školách odbornú sexuálnu výchovu a vyučovanie kritického myslenia, ktoré tam stále veľmi chýba. Kým sa tak nestane, jednoznačne vám odporúčame odhlásiť vaše deti z predmetu náboženská výchova a radšej ich prihlásiť na etickú výchovu, ktorá by mala byť ideologicky neutrálna.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , , ,