Absurdný zákon o registrácii cirkví

Na Slovensku už niekoľko rokov platí nespravodlivý a diskriminačný zákon o registrácii cirkví a náboženských spoločností. Spolu s Vatikánskymi zmluvami a zákonom o financovaní cirkvi je tento zákon jedným z mnohých spôsobov, akými podporovatelia katolíckej cirkvi zabetónovali jej privilegované postavenie a prakticky znemožnili registráciu akejkoľvek novej cirkvi.

Monopol 18-tich cirkví

Zatiaľ čo v Českej republike stačí na registráciu novej cirkvi 300 členov a v „katolíckom“ Poľsku iba 100 členov, u nás je to až 50 000 dospelých členov – a to dokonca aj vtedy, ak odmietajú financovanie štátom. Takýto prísny zákon neplatí nikde inde v Európskej únii.

Keby sa pritom táto podmienka spätne uplatnila aj na tie cirkvi, ktoré na Slovensku už sú registrované, zostali by iba štyri cirkvi z 18. Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011 má väčšina registrovaných cirkví menej ako 10 000 členov, pričom k najmenšej registrovanej Novoapoštolskej cirkvi sa prihlásilo len 166 osôb.

Takto vznikol monopol, ktorý slúži výhradne najvyšším predstaviteľom už registrovaných cirkví. Všetkým ostatným škodí, vrátane veriacich a nižšie postavených kňazov už registrovaných cirkví. V zahraničí veriaci a radoví duchovní využívajú v prípade nesúhlasu ako formu nátlaku na biskupov to, že odídu a vytvoria si vlastnú štruktúru. U nás to ale nie je možné.

Na slobodu vierovyznania to má ďalekosiahle následky. Na to, aby cirkvi mohli v súlade s platným zákonom uplatňovať svoje práva a šíriť svoju vieru, sa musia zaregistrovať, čo je však v súčasnosti nemožné. Pritom bez právnej subjektivity žiadna cirkev nemôže v praxi fungovať.

Neregistrované náboženské skupiny si často založia občianske združenie alebo nadáciu ako pomocnú organizáciu. Tie ale oficiálne nesmú vykonávať bohoslužobnú činnosť. Porušujú tak zákon a musia počítať s tým, že ich štát môže kedykoľvek rozpustiť. Zákon o občianskych združeniach totiž priamo prikazuje rozpustiť občianske združenia, ktoré vykonávajú náboženskú činnosť.

Odmietanie registrácie

Aj keď sa nejakej novej cirkvi podarí zozbierať potrebný počet podpisov a splniť všetky predpísané podmienky, registráciu ešte nemá istú. O registráciu na Ministerstve kultúry SR neúspešne požiadala ešte v roku 2006 pred sprísnením zákona skupina s názvom „Ateistická cirkev neveriacich“ (ACN), za ktorou stál advokát a podnikateľ Roman Bušo.

Ministerstvo kultúry sa odvolávalo na to, že táto organizácia nespĺňa definíciu cirkvi. ACN formálne splnila všetky podmienky, ktoré zákon na registráciu ustanovuje, pričom za jej vznik pridalo svoj podpis 34-tisíc ľudí. Odmietavé stanovisko k registrácii napadla ACN žalobou, Najvyšší súd ju však zamietol.

Tento prípad potvrdil nerovný prístup štátu: Zatiaľ čo veriaci majú právo založiť si takú organizáciu, za ktorú (okrem získania iných nadpráv) dostávajú desiatky miliónov ročne od štátu, ateisti a sekulárni humanisti toto právo nemajú. Môžu si založiť iba občianske združenie, na ktoré im štát neprispieva ani cent.

Odmietnuté boli ale aj žiadosti mnohých kresťanských uchádzačov o registráciu, ako napríklad Spoločnosť veriacich v Krista – nazaretských na Slovensku, Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska, Spoločenstvo viery a Cirkev essénsko kresťanská – Slovensko.

Na nespravodlivý zákon upozorňujú aj starokatolíci v Bratislave. Starokatolícka cirkev síce patrí na Slovensku k 18 registrovaným, kvôli istým nešťastným okolnostiam však drží štátnu registráciu v rukách skupinka, od ktorej sa ostatní starokatolíci rázne dištancujú a ukončili s ňou všetky vzťahy. Potrebujú preto získať novú registráciu.  

Spravodlivé riešenie: odluka cirkví od štátu

“Kresťanskí“ politici, ktorí radi rečnia o slobode vierovyznania, ani slovom nespomenú diskrimináciu neregistrovaných náboženských skupín. Jediná sloboda vierovyznania, ktorá ich prakticky zaujíma, je sloboda toho ich náboženstva.

ETHOS ako sekulárna a humanistická organizácia považuje za neprijateľné, že registrované cirkvi majú na Slovensku vytvorené vysoko nadštandardné podmienky pre svoju činnosť, zatiaľ čo tie neregistrované cirkvi nemajú možnosť ani len získať právnu subjektivitu.

Keď poslanci v roku 2016 znova sprísnili zákon o registrácii cirkvi, v dôvodovej správe uviedli, že cieľom je „eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností s hlavným cieľom registrácie – získania finan­čných príspevkov od štátu.“

Je logické, že za súčasných podmienok, keď je registrácia priamo spojená so štátnym financovaním, má štát záujem, aby sa počet cirkví nezvyšoval. Znemožňovanie registrácie nových cirkví však nie je tou správnou cestou, ako tento problém vyriešiť, a je v rozpore s náboženskou slobodou a princípmi sekulárneho štátu. Jediným rozumným a spravodlivým riešením je finančná odluka všetkých cirkví od štátu.

Zdroje:

Kategórie: Články

Štítky: , ,