Menej veriacich, ale čím ďalej viac štátnych peňazí pre cirkvi

Keď predchádzajúca vláda v roku 2019 predstavila nový zákon o financovaní cirkví, mnohí sa radovali. Ministerstvo kultúry ohlásilo, že cirkvi vraj budú dostávať peniaze „podľa počtu veriacich“ a ľudia tak konečne budú mať možnosť túto čiastku ovplyvniť a vniesť do financovania cirkví viac férovosti. Pri bližšom pohľade však bolo jasné, že sa niet z čoho tešiť, ale naopak išlo len o ďalšie nehorázne zvýhodňovanie registrovaných cirkví a hlavne najbohatšej RKC.

Nesplniteľná podmienka poklesu o 10 %

Jedinú možnosť pre občanov ako zvýšiť alebo znížiť štátny finančný príspevok pre cirkvi podľa aktuálneho zákona predstavuje sčítanie obyvateľov. To sa ale koná len raz za 10 rokov a týka sa iba malej časti celkového príspevku. Navyše doterajšie skúsenosti ukázali, že táto možnosť existuje len čisto teoreticky. Napriek tomu, že viaceré cirkvi podľa výsledkov sčítania 2021 stratili množstvo veriacich, každoročný finančný príspevok sa im nezníži ani o cent, ba dokonca im financie narastú.

Podmienkou pre zmenu príspevku totiž je, aby počet veriacich registrovaných cirkví v rámci jedného sčítania narástol alebo klesol o viac ako desať percent:

Ak počet veriacich cirkví, ktorým sa poskytuje príspevok štátu, klesne alebo vzrastie o viac ako 10 % v porovnaní s posledným zisťovaním, príspevok štátu na nasledujúci rok … zníži alebo zvýši o jednu tretinu percentuálneho poklesu počtu veriacich alebo nárastu počtu veriacich (Zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností).

Na zníženie príspevku jednej cirkvi pritom nestačí, aby o viac ako 10 % poklesol počet členov tejto konkrétnej cirkvi, ale v období iba 10 rokov musí nastať takýto obrovský pokles celkového počtu členov registrovaných cirkví. To sa pri sčítaní 2021 nestalo a s najvyššou pravdepodobnosťou ani nikdy nestane. Práve v tom spočíva perfídnosť a vypočítavosť tých, ktorí tento zákon v spolupráci s biskupmi vypracovali a navrhovali. Je za tým vidieť jasná snaha za každú cenu získať obrovské dotácie pre vybrané cirkvi bez ohľadu na reálny stav veriacich.

Cirkvi počítajú s budúcou stratou členov

Je všeobecne známe, že počet papierových kresťanov na Slovensku je radovo vyšší, ako tých praktizujúcich. Aj cirkevní predstavitelia to dobre vedia a preto odmietajú každý spôsob financovania, ktorý by odhalil skutočný počet ich podporovateľov. Ten sa zrejme nezistí, kým nedôjde k finančnej odluke cirkví od štátu. Aj tých, ktorí sa formálne hlásia k cirkvám, však pomaly ubúda.

Celkový podiel obyvateľov, ktorí sa hlásia k registrovaným cirkvám, klesol zo 75,97% v roku 2011 na 68,73% v roku 2021. Ak pri každom ďalšom sčítaní tiež dôjde k podobnému úbytku ako doteraz, pričom tento pokles však nikdy neprekročí „magickú“ hranicu 10%, môžu cirkvi postupne prísť aj o väčšinu svojich členov, ale stále budú dostávať plnú výšku dotácie, akoby veriacich bolo stále rovnako.

Nekonečné automatické zvyšovanie príspevku

Navyše zákon z roku 2019 garantuje cirkvám pravidelný nárast výšky príspevku tým, že valorizáciu výšky príspevku priamo viaže na mieru inflácie a na rast platov zamestnancov vo verejnej správe. Štát teda cirkvám už neprispieva dobrovoľne, ale cirkvi majú po novom zo zákona právo nárokovať si konkrétnu výšku príspevku i jeho každoročnú valorizáciu. Biskupi veľmi dobre vedeli, prečo schválenie aktuálneho zákona oslavovali ako veľké víťazstvo.

Doplácajú na to iné skupiny obyvateľov, ktoré na rozdiel od registrovaných a štátom platených cirkví dlhodobo rastú – neveriaci a veriaci neregistrovaných cirkví alebo bez príslušnosti k cirkvi. Tí už výše 30 rokov musia zo svojich daní prispievať organizáciám, s ktorými nechcú mať nič spoločné, keďže stále nebola splnená požiadavka Novembra 1989 na „dôslednú odluku cirkví od štátu”. Vzhľadom na dlhodobý trend nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe existuje predpoklad, že týchto ľudí bude aj naďalej pribúdať.

Čo z toho vyplýva? Ak sa súčasný absurdný zákon o financovaní cirkví nezmení, bude čoraz väčšia skupina občanov donekonečna musieť platiť čoraz menšej skupine veriacich registrovaných cirkví ich organizácie. A budeme platiť čoraz viac, bez reálnej možnosti ovplyvniť tento stav, lebo na rozdiel od dôchodkov, našej či vašej mzdy tu je zaručená valorizácia. To rozhodne nie je spravodlivé ani prijateľné v štáte, ktorý sa podľa ústavy neviaže na žiadne náboženstvo.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , ,