Stanovisko k výsledkom sčítania obyvateľov o náboženskom vyznaní

Občianske združenie Ethos víta, že dnes zverejnené výsledky sčítania obyvateľov odrážajú skutočnosť, že v populácii významne narastá počet ľudí bez príslušnosti k cirkvi.

Napriek tomu považujeme výsledok sčítania za hrubo skresľujúci skutočnosť. Už pred rokom sme upozornili, že otázka o náboženskom vyznaní je zle položená a systém financovania cirkví, ktoré je spojený s výsledkom sčítania, je nespravodlivý. V priebehu sčítania sa potom objavovali stále ďalšie problémy, ktoré vyvolávali pochybnosti. Veľká časť občanov nemohla formulár vyplniť sama a od začiatku tu boli snahy o ovplyvňovanie sčítania obyvateľov v prospech cirkví. Pozoruhodné boli aj výroky niektorých cirkevných predstaviteľov o údajnom obrovskom poklese počtu veriacich, ktorý oficiálne výsledky však v tomto rozsahu nepotvrdili.

Cirkvi stratili veľa členov, štátny príspevok sa im však nezníži  

Za veľký úspech považujeme, že počet ľudí bez náboženského vyznania výrazne narástol. Možnosť „bez vyznania“ označilo 1,3 milióna ľudí (23,8 %), v roku 2011 to bolo len 725-tisíc (13,4 %). Veríme, že k tomu prispela aj naša informačná kampaň.

K rímskokatolíckemu vyznaniu sa prihlásilo 3,04 milióna ľudí, čo je 55,8 % obyvateľov. Pred desiatimi rokmi to bolo 3,347 milióna obyvateľov (62 %). Aj keď RKC naďalej ostáva najväčšou cirkvou, prišla o desatinu svojich členov.

Tieto výsledky sú pre nás povzbudivé a dúfame, že tento trend bude trvalý a nezvratný.

Na druhej strane sa opäť potvrdilo nehorázne zvýhodňovanie cirkví podľa súčasne platného zákona o ich financovaní. Napriek tomu, že prišli o státisíce ovečiek, nebude to mať vôbec žiadny vplyv na finančný príspevok, ktorý dostanú každý rok od štátu, lebo pokles nepresiahol 10%. Táto veľmi ťažko splniteľná podmienka umožňuje cirkvám čerpať miliónové dotácie aj v prípade, ak postupne stratia väčšinu členov.

Je čas na odluku cirkví od štátu

OZ Ethos vyvinulo nemalé úsilie, aby presvedčilo čo najviac ľudí, aby sa pri sčítaní vierovyznaní prihlásili k tomu, čím naozaj sú. Samozrejme naša kampaň medializovaná za príspevky našich členov sa vplyvom sotva vyrovnala kampani organizácie, ktorej infraštruktúra siaha takmer do každej obce a ktorá z našich daní dostáva ročne desiatky miliónov dodatočne k výnosom zo svojich početných majetkov. Tu môžeme len vyzvať všetkých, ktorých tých 56% pre RKC sklamalo, aby sa k nám pridali. Nepochybujeme totiž o tom, že deklarovaných 56%, interpretovaných ako „väčšina“, bude zvádzať Rímskokatolícku cirkev, aby pokračovala vo svojich snahách šíriť svoje náuky nie prostredníctvom pastorácie, ale presadzovaním príkazov a zákazov vo forme zákonov v Národnej rade. Tomu budeme vždy odhodlaní stavať sa na odpor, pričom sme presvedčení, že takéto správanie škodí nielen nášmu štátu, ale aj samotným cirkvám.

Výsledky sčítania ukázali, že nastal čas na prehodnotenie nespravodlivého spôsobu financovania ako aj privilegovaného postavenia registrovaných cirkví, ktoré už dávno neodráža skutočný pomer ľudí s náboženským vyznaním a bez neho.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , ,