Dostali už cirkvi výsledky Sčítania obyvateľov?

Sčítanie obyvateľov v elektronickej aj asistovanej forme sa už skončilo a čakáme na jeho výsledky. Nás v Ethose samozrejme zaujíma hlavne to, či naša kampaň #bezvyznania bola úspešná a koľko ľudí sa rozhodlo neprihlásiť k cirkvám a tým dať či už najavo svoju nespokojnosť s pôsobením cirkví alebo s nedokončenou odlukou a rozdeľovaním financií medzi cirkvi. Základné výsledky však majú byť zverejnené až v januári 2022.

Upozornili sme aj na to, že sa Konferencia biskupov nezákonne snažila stať súčasťou Ústrednej komisie pre Sčítanie obyvateľov, čo sa nakoniec nepodarilo. Napriek tomu nás znepokojuje možná účasť KBS na zasadnutiach Ústrednej komisie, pretože na našu otázku aké ďalšie subjekty z verejnej sféry, ktoré chce prizývať podľa potreby na rokovania orgánu, prizvané boli, sme odpoveď neobdržali a teda nie je jasné, či KBS nemá takto privilegované postavenie.

Hovoria o poklese počtu katolíkov

Teraz všetko nasvedčuje tomu, že niektorí cirkevní predstavitelia už majú prístup k výsledkom sčítania, aj keď by ho podľa zákona nemali mať a výsledky ešte neboli nikde zverejnené.

Najskôr bývalý arcibiskup Bezák v rozhovore pre Denník N (podcast od cca 30. minúty) tvrdil, že došlo k veľkému poklesu veriacich: „Nedávne sčítanie národa nevyšlo až tak silno ako predtým a tých, ktorí sa prihlásili k vierovyznaniu, je menej.“

O niekoľko dní neskôr napísal kňaz Šaškovič celý článok o tom, že katolícka cirkev stratila veľa ovečiek a dokonca uviedol konkrétne číslo 40, avšak bez uvedenia zdroja: „Ťažkosti (…) do veľkej miery súvisia s tou štyridsiatkou, ktorá po tohtoročnom sčítaní obyvateľstva schladila naše predstavy o katolíckom Slovensku.“ 

Ak by sa tieto tvrdenia ukázali ako pravdivé, znamenalo by to významný úspech nielen pre nás, ale pre všetkých sekulárne zmýšľajúcich ľudí na Slovensku. Výrazný pokles ľudí hlásiacich sa k cirkvám bude mať vplyv na budúce financovanie cirkví, na politiku aj na celú spoločnosť. Netreba sa však radovať predčasne.

Štatistický úrad to popiera

Aby sme si potvrdili vyjadrenia cirkevných predstaviteľov, napísali sme priamo Štatistickému úradu email, v ktorom sme sa spýtali, či dostali cirkvi nejaké neverejné výsledky, ktoré zatiaľ nie sú dostupné verejnosti. Na našu otázku nám odpovedali:

Dobrý deň,

v súvislosti s požiadavkami na údaje Vás informujeme, že v súčasnosti prebieha metodicky i časovo náročné spracovanie údajov získaných v rámci sčítania.

Takže Štatistický úrad SR neposkytol a neposkytne nikomu žiadne údaje zo sčítania 2021, kým nebude štatistické spracovanie údajov ukončené a spracované výsledky definitívne.

RNDr. Zuzana Podmanická
riaditeľka
Odbor štatistiky obyvateľstva

Ak sa teda zástupcovia cirkvi už verejne vyjadrujú k výsledkom Sčítania a prezentujú konkrétne čísla, existujú len dve možnosti: Buď nie sú pravdivé, lebo ich nemajú odkiaľ mať, alebo sa k nim dostali nezákonným spôsobom.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , ,