Zbytočná otázka o náboženskom vyznaní?

Mala by otázka o náboženskom vyznaní byť súčasťou sčítania obyvateľov?

V niektorých krajinách sa táto otázka v dotazníku vôbec nenachádza. Vychádzajú pritom z predpokladu, že vierovyznanie každého človeka je jeho súkromná vec a štátu do toho nič nie je.

Otázka o náboženskom vyznaní v sčítaní na Slovensku je navyše zle položená – nejde totiž o nejakú osobnú vieru, ale o členstvo v cirkvách, pričom výsledok ovplyvňuje výšku ich finančného príspevku od štátu. Táto otázka je však užitočná iba z pohľadu zle nastaveného zákona o financovaní cirkví.

Údaje o tom, koľko ľudí sa považuje za členov jednotlivých cirkví, by sa pritom dali zistiť iným, oveľa jednoduchším a presnejším spôsobom – stačilo by konečne zrušiť štátne financovanie cirkví a zaviesť cirkevnú daň alebo samofinancovanie cirkví z členských príspevkov. Všetky cirkvi by tak mali zoznam svojich skutočných členov, podobne ako napríklad aj občianske združenia.

Nepresné údaje

Finančnú odluku od štátu však (najmä) predstavitelia najbohatšej cirkvi odmietajú, a tak jediným zdrojom týchto informácií zatiaľ ostáva sčítanie. Údaje v ňom sú však značne skreslené v prospech cirkví.  Všetci tušíme, že veľká časť údajných 62% katolíkov z minulého sčítania sú katolíkmi len na papieri. Spojiť financovanie cirkví s výsledkom sčítania obyvateľov je preto zlý nápad.

Je veľmi ľahké prihlásiť sa k niečomu len tak zo zvyku, hlavne, ak z toho nevyplývajú žiadne povinnosti. Katolícki biskupi toto pokrytectvo a papierové kresťanstvo plne podporujú a zavádzajúcim spôsobom vyzývajú všetkých (aj nedobrovoľne) pokrstených, aby sa k nim prihlásili. Na tomto mieste preto chceme ešte raz zdôrazniť, že nikto NIE JE povinný prihlásiť sa v sčítaní k nejakej cirkvi, a to ani vtedy, keď je pokrstený a doteraz oficiálne nevystúpil z cirkvi.

Ďalší problémom je, že sa Sčítanie koná len raz za 10 rokov, čo je veľmi dlhé časové obdobie. Počas neho občania v podstate nemajú žiadnu možnosť ovplyvniť štátne financovanie cirkví. O tom, že celý zákon o financovaní cirkví je nespravodlivý a výrazne zvýhodňuje Rímsko-katolícku cirkev, sme už písali.

Cirkvi, ktoré sa financujú samy

Na to, aby sa cirkvám znížil štátny príspevok, musia stratiť naraz spolu viac ako 10% členov v Sčítaní obyvateľov. Ak stratia „iba“ 10% alebo menej, nič sa nezmení a štátny príspevok sa im bude aj naďalej automaticky stále zvyšovať. Týka sa to len registrovaných cirkvi, čo znamená, že z finančného hľadiska je jedno, či označíte „bez vyznania“, „iné“ alebo neoznačíte nič.

Máme tu aj 4 registrované cirkvi – Bahájske spoločenstvo, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní na Slovensku, Kresťanské zbory a Svedkovia Jehovovi – ktoré neberú žiadne peniaze od štátu. V Sčítaní obyvateľov 2021 sa však paradoxne tiež započítajú do skupiny veriacich, podľa ktorej sa určí finančný príspevok pre tie cirkvi, ktoré platí štát. Je to ďalšia absurdnosť súčasného nespravodlivého zákona o financovaní cirkvi.

Ak sa členovia týchto 4 cirkví v sčítaní prihlásia k svojej cirkvi, tak jej tým nijako nepomôžu, ale naopak nechcene podporia „konkurenčných“ 14 cirkví tým, že im zvýšia štátny príspevok. Tento problém by mohli vyriešiť tak, že neoznačia svoju cirkev, ale kolónku „iné“, kde sa môžu k svojej viere prihlásiť a zároveň pomôžu spraviť financovanie cirkví spravodlivejším.

Iné“ cirkvi sa nezobrazia v štatistike

A tu sa dostávame k ďalšiemu problému – máme rastúci počet ľudí, ktorí v sčítaní označia kolónku „iné“ a doplnia neregistrovanú, buď skutočne existujúcu alebo vymyslenú cirkev. Keďže súčasný zákon o registrácii cirkví prakticky znemožňuje registráciu akejkoľvek novej cirkvi, dá sa predpokladať, že počet tých, ktorí nemôžu svoju cirkev označiť priamo, bude časom čím ďalej vyšší.

V oficiálnej štatistike sa však tieto odpovede vôbec nezobrazia. Vidíme iba to, že napríklad v roku 2011 vyše 23 000 ľudí označilo kolónku „iné“, ale nevieme nijako zistiť, o aké cirkvi ide.

Ako vidíme, otázka o náboženskom vyznaní je v mnohých ohľadoch problematická a nepresná. Možno sa teraz pýtate, či za týchto okolností má vôbec zmysel na ňu odpovedať a pripísať jej nejaký význam. My si myslíme, že áno. Je to totiž v súčasnosti jediný reálny spôsob, ako sa dá ovplyvniť financovanie cirkví a ako pri účasti náboženských fundamentalistov v parlamente znížiť politický vplyv biskupov.

Ak by z sčítania vyšlo, že počet členov cirkví a hlavne RKC znova výrazne klesol alebo dokonca, že sa väčšina ľudí k nej už nehlási, bol by to vážny dôvod nanovo prehodnotiť odluku cirkví od štátu. A to nielen ohľadom financovania, ale tiež ohľadom ďalších nadpráv pre RKC, absurdného zákona o registrácii cirkví, jednostranne nevýhodných zmlúv s Vatikánom a mnohých ďalších vecí. Práve toto sčítanie môže byť prvý krok na dlhej ceste k skutočne sekulárnemu štátu.

Kategórie: Názory

Štítky: , ,