Úsilie o náboženskú slobodu pokračuje

Už od septembra má Slovensko splnomocnenkyňu vlády pre ochranu slobody vierovyznania. Do tejto novo zriadenej funkcie vybrala vláda bez akejkoľvek verejnej diskusie práve tú najnevhodnejšiu osobu – poslankyňu Annu Záborskú, ktorá v parlamente najaktívnejšie presadzuje agendu katolíckych fundamentalistov. Ako sme predpokladali, pre neveriacich a náboženské menšiny, ktoré sú u nás dlhodobo diskriminované, odvtedy neurobila nič. Jediné čo chráni, sú privilégiá a neustále sa zvyšujúci prísun štátnych peňazí pre katolícku cirkev.

Záborská sa nezastala náboženských menšín

nespravodlivom systéme financovania cirkví nebola ochotná ani len diskutovať, lebo túto otázku považuje za „vyriešenú“. Nechcela sa stretnúť ani so Svedkami Liehovovými, ku ktorým sa v sčítaní obyvateľov prihlásilo vyše 14-tisíc ľudí, čo je viac, ako k väčšine registrovaných cirkví.

S predstaviteľmi neregistrovanej starokatolíckej cirkvi, ktorá dlhodobo usiluje o štátnu registráciu, sa síce rozprávala, no zatiaľ im nijako nepomohla a v nedávnej parlamentnej diskusii o tejto veci sa ich nezastala. V rozprave ani slovom nezmienila, že súčasný stav, ktorý de-facto znemožňuje registráciu akejkoľvek novej cirkvi, je obmedzením náboženskej slobody. Iba neurčito skritizovala návrh Tomáša Valáška, že je údajne v rozpore s medzinárodnými dohovormi. V čom ten rozpor je, už nepovedala a pri hlasovaní o návrhu sa alibisticky zdržala. Takéto správanie splnomocnenkyne je naozaj hanba a výsmech všetkým občanom, ktorí sa nehlásia k privilegovanému spolku 18 už registrovaných cirkví.

Po otrasnej parlamentnej debate plnej osočovania a klamstiev zo strany tzv. „kresťanských“ poslancov a jej predčasnom ukončení zostali predstavitelia náboženských menšín plným právom sklamaní a nahnevaní. Svoju snahu o zrovnoprávnenie však nevzdávajú. A keďže splnomocnenkyňa absolútne nespĺňa svoju funkciu, hľadajú pomoc inde.

Starokatolíci sa obrátili na ombudsmanku

Starokatolícky kňaz Martin Kováč napísal ombudsmanke Márii Patakyovej a požiadal ju o stanovisko k porušovaniu náboženskej slobody na Slovensku. Ombudsmanka vo svojom liste konštatuje, že súčasnú právnu úpravu registrácie cirkví na Slovensku považuje za „neprimeranú, diskriminačnú a nie nevyhnutnú v demokratickej spoločnosti“. Na základe právnej analýzy vyzýva Ministerstvo kultúry iniciovať zmenu zákona, pričom odporúča zavedenie tzv. dvojstupňovej registrácie. Ak sa situácia nezmení, starokatolíci tiež uvažujú o podaní sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý už viackrát rozhodol o podobných prípadoch v iných krajinách.

Sčítanie obyvateľov 2021 ukázalo, že sa náboženské zloženie spoločnosti na Slovensku mení a výrazne pribudlo ľudí bez vierovyznania. Na zmenu zákonov však chýba politická vôľa. Neveriaci a náboženské menšiny sú naďalej ignorovaní a zmeniť to môže zrejme len verejný tlak. Občianske združenie ETHOS preto bude usilovať o väčšiu spoluprácu s inými organizáciami, aby sme súčasný nespravodlivý stav spoločne zmenili a dosiahli skutočnú náboženskú slobodu pre všetkých.

Kategórie: Články

Štítky: , , , ,