Zmení sa nespravodlivý zákon o registrácii cirkví?

Na Slovensku už niekoľko rokov platí absurdný zákon o registrácii cirkví, ktorým politici zabetónovali privilegované postavenie 18 už registrovaných cirkví a prakticky znemožnili registráciu akejkoľvek novej cirkvi. Dve neregistrované cirkvi teraz usilujú o to, aby sa tento nespravodlivý zákon zmenil.

Starokatolíci napísali otvorený list

Možno poznáte Starokatolícku cirkev, ktorá a ako jedna z mála cirkví otvorene podporuje odluku cirkví od štátu. Jej kňaz Martin Kováč nedávno vystúpil s prejavom na našej protestnej akcii.

Teraz predstavitelia tejto cirkvi napísali verejnú výzvu poslankyni Anne Záborskej, ktorá bola v septembri vymenovaná do novozriadenej funkcie splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Žiadajú ju, aby im ako aj ďalším cirkvám a náboženským spoločnostiam z titulu jej funkcie pomohla k takej úprave legislatívy, ktorá umožní vyriešiť problémy spomenuté v liste.

Právne postavenie starokatolíkov na Slovensku je dosť komplikované. Hoci sú súčasťou Utrechtskej únie starokatolíckych cirkví, teda historického a etablovaného cirkevného spoločenstva v Európe s vlastnou teologickou tradíciou, na Slovensku nemajú štátnu registráciu. Tú je kvôli neprimerane prísnym podmienkam v podstate nemožné získať.

Starokatolíkom pritom nejde o štátne peniaze. Otvorene sa hlásia k myšlienke finančnej odluky cirkví od štátu a sú hrdí na to, že si od začiatku všetky svoje aktivity hradia z vlastných zdrojov či grantov. Chcú len slobodne napĺňať svoje poslanie ako cirkev.

Svojím podpisom môžete podporiť ich petíciu na stránke https://bit.ly/3GYwtjN do 10. decembra 2021 – Medzinárodného dňa ľudských práv.

Svedkovia Liehovovi spustili registráciu členov

Slovenský stand-up komik Gabo Žifčák nedávno spustil v rámci sčítania obyvateľstva vlastnú kampaň, v ktorej vyzýval ľudí, aby do kolónky o náboženskom vyznaní napísali „Svedkovia Liehovovi“. Aj keď jeho kampaň na prvý pohľad vyzerala ako recesia, upozorňovala na vážny problém nemožnosti registrácie nových cirkví. Podrobne to Žifčák vysvetlil vo videu „Sčítanie národa“, kde zároveň oznámil svoj ďalší zámer – plánuje svoju cirkev oficiálne zaregistrovať na ministerstve kultúry. Teraz začal zbierať podpisy na stránke https://liehovisti.sk.

Ak sa Svedkom Liehovovi podarí vyzbierať 50-tisíc podpisov a budú úspešne zaregistrovaní, stali by sa s týmto počtom veriacich štvrtou najväčšou cirkvou na Slovensku a zo štátneho balíka peňazí pre cirkvi by im patrili približne 4 milióny eur, pričom by tieto peniaze získali na úkor ostatných cirkví. Všetky cirkvi, ktoré o príspevok požiadajú, si totiž rozdelia balík peňazí v danom roku určený pre cirkvi pomerne podľa počtu veriacich. Znížil by sa tak štátny príspevok ostatným, už registrovaným cirkvám.

A na čo tieto peniaze teda využijú Svedkovia Liehovovi? Ako vysvetľuje Gabo Žifčák v rozhovore, chce ich použiť na štátom zanedbávaný rezort kultúry, pod ktorý tieto peniaze spadajú.

Nebude to však vôbec jednoduché. Členovia novej cirkvi si musia stiahnuť formulár aj s čestným vyhlásením, na ktorom každý doplní svoje údaje a formulár vytlačí, podpíše a pošle ho Svedkom poštou. Získať 50-tisíc podpisov takýmto spôsobom je naozaj veľmi náročné a skoro nemožné. Tiež sa môže stať, že ministerstvo pod nejakou zámienkou odmietne registráciu napriek tomu, že cirkev splní všetky zákonné podmienky. Presne to sa v minulosti stalo už viacerým záujemcom o registráciu.  

Aj Svedkovia Liehovovi požiadali o pomoc Záborskú, tá to však odmietla a dokonca túto iniciatívu označila ako pogrom. 

Naše stanovisko

ETHOS ako sekulárna a humanistická organizácia považuje za neprijateľné, že registrované cirkvi majú na Slovensku vytvorené vysoko nadštandardné podmienky pre svoju činnosť, zatiaľ čo tie neregistrované cirkvi nemajú možnosť ani len získať právnu subjektivitu.

Je logické, že za súčasných podmienok, keď je registrácia priamo spojená so štátnym financovaním, má štát záujem, aby sa počet cirkví nezvyšoval. Znemožňovanie registrácie nových cirkví však nie je tou správnou cestou, ako tento problém vyriešiť, a je v rozpore s náboženskou slobodou a princípmi sekulárneho štátu. Jediným rozumným a spravodlivým riešením je finančná odluka všetkých cirkví od štátu a zároveň aj zmena zákona o registrácii cirkví.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , ,