Náboženská sloboda bude aj naďalej len pre vyvolených

Včera sa v parlamente začalo rokovanie o návrhu poslanca Tomáša Valáška (PS) o slobode náboženskej viery a postavení cirkví, ktorý by pomohol hlavne novým a neregistrovaným cirkvám. Diskusia však už po jednom dni skončila tým, že katolícky fundamentalista Čepček presadil, aby sa o návrhu ďalej nerokovalo.

Bludy šíria aj registrované cirkvi

Ako sa dalo čakať, v diskusii sa opäť naplno prejavoval dvojaký meter mnohých poslancov, podľa ktorých je úplne v poriadku, že niektoré cirkvi majú na Slovensku vysoko nadštandardné podmienky pre svoju činnosť, zatiaľ čo iné nemajú ani len možnosť získať právnu subjektivitu. Vznikol tak nezdravý monopol 18 registrovaných cirkví a podľa aktuálne platného zákona sa do tohto privilegovaného spolku zrejme už nikdy nikto ďalší nedostane.

Argumenty odporcov zrovnoprávnenia nových a menších cirkví boli pritom načisto nepresvedčivé. Vraj každá prazvláštna skupinka si bude môcť založiť spoločnosť, vraj takíto ľudia budú hlásať bludy a nezmysly. Opäť sa prejavovala typická arogancia niektorých veriacich väčšinových cirkvi – pravdu má len tá naša, jediná „správna“ cirkev a preto iba ona má právo na existenciu. Vôbec si pritom nepripúšťajú, že na Slovensku žije množstvo ľudí, ktorí považujú aj tie už registrované cirkvi za prazvláštne skupiny a ich učenie za bludy a nezmysly. Z pohľadu neveriaceho je to, čo hovorí katolícka cirkev úplne rovnako absurdné ako to, čo tvrdia iné cirkvi a náboženstvá. Napokon ani jedna cirkev nevie objektívne dokázať, že pravdu má práve ona. Aktuálne zákony nie sú nastavené podľa rozumných dôvodov, ale len podľa toho, kto má viac veriacich, väčší politický vplyv a dokázal si tak zabetónovať svoje privilegované postavanie.

Návrh v diskusii otvorene podporil poslanec Miroslav Žiak (SaS). Naopak proti sa vyjadrili viacerí poslanci OĽaNO, ĽSNS a Republika.

Zmena by pomohla aj kresťanom a vojnovým utečencom

Na problém nemožnosti registrácie novej cirkvi upozorňovali minulý rok hlavne Svedkovia Liehovovi a Starokatolíci v Bratislave. Týka sa však aj mnohých ďalších.

Poslanec Valášek vysvetlil, že ho k návrhu inšpirovali kresťanské aj iné spoločenstvá. „Sedeli sme s nimi pri príprave tohto zákona, nerobili sme ho ani cez noc, ani sme si ho nevytiahli z malíčka. Mali sme jeden dlhý okrúhly stôl a niekoľko individuálnych debát s rôznymi predstaviteľmi cirkví, ktorí sa neúspešne uchádzali o registráciu. Videli sme náboženské spolky a cirkvi, ktoré sa úprimne snažia jednoducho robiť dobro. A cítia, že v tomto súčasnom systéme nemajú šancu robiť to legálne, cítia sa byť ukrivdení. Cítia, že sú im uprené ich ústavné práva a slobody.

V súvislosti s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine pripomenul teológ Ondrej Prostredník, že slovenská pravoslávna cirkev ruskú agresiu neodsúdila a je veľmi pravdepodobné, že veriaci v kostole budú od pravoslávneho popa počuť rovnaké ospravedlňovanie ruského imperializmu aké predvádza moskovský patriarcha Kirill.Je aj v záujme lepšej integrácie ľudí z Ukrajiny, ktorí sa rozhodnú zostať na Slovensku, aby mohli mať svoju štátom uznanú pravoslávnu cirkev a neboli nútení schádzať sa v pololegalite alebo chodiť na bohoslužby cirkvi, ktorá sa nedokáže dištancovať od podlého útoku na ich zvrchované územie.“

Bezpečnostné riziko sa dá vyriešiť inak

Často opakovaný argument proti zmene zákona je údajné bezpečnostné riziko pre štát a obava, že by sa mohli chcieť oficiálne zaregistrovať aj skupiny náboženských extrémistov. Tu treba povedať, že štát má – podobne ako u politických strán – účinné spôsoby, ako zabrániť registrácii takýchto extrémistických skupín, prípadne ich dodatočne zrušiť, ak sa preukáže, že ich aktivity sú v rozpore so zákonom.

V minulosti, keď registrácia nových cirkví ešte bola možná, sa viacerým skupinám stalo, že ministerstvo kultúry ich registráciu odmietlo napriek tomu, že formálne splnili všetky predpísané podmienky. Niektoré boli odmietnuté aj z veľmi pochybných dôvodov a posúdené možno až neprimerane prísne. Iné možnosti teda existujú. Plošné a úplne bezdôvodné znemožňovanie registrácie akýchkoľvek nových cirkví rozhodne nie je dobré ani spravodlivé riešenie.

Sekularisti združení v OZ Ethos sú presvedčení, že štát by nemal umelo vyhľadávať zámienky na znemožnenie registrácie cirkví, ktorých počet členov niekedy aj niekoľko násobne prevyšuje počet členov najmenších registrovaných cirkví. Na druhej strane odmietame, aby štát financoval prevádzku cirkví, bez ohľadu na to, či sú registrované, alebo neregistrované. Pritom nebránime, aby štát – tak ako akýmkoľvek registrovaným organizáciám – prispieval cirkvám na realizáciu konkrétnych spoločensky prospešných projektov, pokiaľ v konkurencii o tieto financie uspejú.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , , ,