Nestojím o to, aby cirkev financoval niekto, kto tomu neverí

Prinášame vám príhovor Martina Kováča, starokatolíckeho kňaza, z protestnej akcie „Chceme odluku od Oroscha“. Martin Kováč predstavuje Starokatolícku cirkev, ktorá na Slovensku nie je oficiálne registrovaná a ako jedna z mála cirkví otvorene podporuje odluku cirkví od štátu.

Pekný večer prajem všetkým, ktorí sa dnes zišli na tomto zhromaždení. Možno nie úplne všetci patríme k tým ľuďom, s ktorými by sme každý deň chodili na kávu alebo na pivo sadnúť si niekam von. Ale to, čo nás všetkých jednoznačne spája na dnešnom proteste, je to, že túžime po odluke cirkví od štátu – po zásadnej reforme financovania cirkví.

Moje meno je Martin Kováč a som starokatolícky duchovný. A hoci názov môže klamať, naša cirkev sa snaží o hľadanie takého stvárnenia kresťanstva, ktoré môže byť relevantné aj pre 21. storočie. Práve preto sem prichádzam aj dnes, že som bol hlboko pobúrený slovami arcibiskupa Oroscha voči LGBTI+ ľuďom, ktorí boli zavraždení na Zámockej ulici pred Teplárňou, Jurajovi Vankuličovi a Matúšovi Horváthovi. Je mi veľmi ľúto, že sa tu našiel takýto vysoký cirkevný predstaviteľ, ktorý dokázal takýmto spôsobom rozdeliť spoločnosť. Rozdelil niečo, ale zároveň nás spojil. Spojil nás v myšlienke, že cirkev by dnes mala vyzerať inak. A myslím si, že práve finančná odluka cirkví od štátu, respektíve zásadná zmena financovania cirkví, by mohla byť nástrojom, ktorý dokáže v tomto procese napomôcť.

To, čo sa stále deje v našej spoločnosti, je, že téma odluky cirkví od štátu sa vykresľuje ako téma, kde na jednej strana stoja tí zlí liberáli, ateisti, neomarxisti, dosaďte si akékoľvek hanlivé slovo, ktoré tam dnes môže stáť. A na druhej strane sú tí dobrí veriaci, ktorí sa tu usilujú o správnu spoločnosť. Ja tu dnes stojím ale v mene veriacich ľudí, ktorým záleží na odluke. Ja nestojím o to, aby cirkev a náboženskú spoločnosť financoval niekto, kto tomu neverí. Myslím si, že je oveľa autentickejšie, ak viera aj v súčasnosti ukáže, že má čo povedať a že sa nájde dostatočný počet ľudí, mužov a žien, ktorí sú schopní takéto myšlienky podporiť.

A aké myšlienky to sú? Z môjho pohľadu rozhodne nie také, ako predviedol arcibiskup Orosch vo svojom obežníku. Pre mňa ako veriaceho kresťana boli hlboko zahanbujúce. Nereprezentovali mňa, nereprezentovali moju vieru v Boha a dokonca s ňou stáli v priamom rozpore. Viera v Boha, ktorú uznávam ja, je viera v Boha, ktorý je láskou. Viera v Ježiša, ktorý hovoril, že milovať máme Boha nadovšetko a svojich blížnych ako seba samých. A tieto slová tomu rozhodne odporovali.

Dnes sa stretávame, ale nie ako veriaci. Dnes sa stretávame ako občania. Aj ja, kňaz, som tu ako občan. Občan, ktorý stojí za nesplnenou požiadavkou Novembra 89. Pretože odluka cirkví od štátu je v skutočnosti niečím, čo cirkev môže obohatiť, posunúť ďalej a urobiť ju relevantným hlasom v súčasnej spoločnosti. Verím, že konečne nastala táto chvíľa a je veľmi dôležité, aby sme využili túto príležitosť, aby sme nedovolili viacej rozdeľovať tých ľudí, ktorí sú v cirkvách. A podľa mňa ich nie je málo, ktorí uvažujú podobným spôsobom ako ja, ktorí chápu, že odluka cirkví od štátu je pre nich autentickým vyjadrením evanjelia a je cestou do ich budúcnosti. Hľadajme k sebe cestu a nesnažme sa to rozdeliť, pretože to sa často s touto témou deje.

Samozrejme, sme tu z rôznych organizácií a nie všetko by sme asi podporili, čo tieto jednotlivé organizácie vrátane mojej vlastnej, robíme navzájom, ale táto téma nás spája. Preto spojme tento hlas a využime ho v spoločnosti.

Máme na to vhodnú chvíľu a príležitosť. Poďme odborne rokovať a myslím si, že to nie je žiadna raketová veda. Máme okolité krajiny ako je Rakúsko, Nemecko, Taliansko. Máme tu rôzne modely daňovej asignácie, ktoré jednoducho hovoria o tom, ako veriaci a iba veriaci môžu prispievať na chod svojej vlastnej cirkvi. Využime ich, diskutujme o nich. Otvorme túto tému nanovo v spoločnosti a posuňme sa konečne ďalej. Verím, že odluka je prospešná aj pre cirkvi a náboženské spoločnosti. Ďakujem.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , , , , , ,