Chceme odluku od Oroscha!

Arcibiskup Orosch opakovaným šírením nenávisti dokázal, že si nezaslúži, aby sme sa zo svojich daní skladali na jeho plat a privilégia. Proti jeho obežníku, v ktorom pochybuje, či obete útoku na Zámockej boli nevinné, sa už ozvali viacerí politici, organizácie aj samotní veriaci. Konferencia biskupov však mlčí – vraj jej neprináleží komentovať Oroscha, aj keď inak s obľubou komentuje všetko možné a hlavne veci, ktoré sa jej vôbec netýkajú. Takýto zbabelý alibizmus sa dá tiež považovať za formu schvaľovania. Je preto najvyšší čas znova otvoriť tému odluky cirkví od štátu.

Dlhodobo upozorňujeme na nutnosť zmeny absurdného a nespravodlivého zákona o financovaní cirkví, ktorý cirkvám garantuje neustále automatické zvyšovanie štátneho príspevku bez ohľadu na skutočný počet členov. Súčasný model financovania cirkví na Slovensku škodí nielen neveriacim, ale aj veriacim a prospieva iba biskupom, ktorým dáva moc na úkor veriacich. Odlukou cirkvi od štátu by sa zároveň začali oslabovať klérofašistické sily v našom štáte, kde sa neraz veľmi perfídnym spôsobom kombinuje štátna moc s mocou cirkevnou.

Petícia

Vytvorili sme petíciu na stránke https://www.peticie.com/toto_nemienime_platit v nasledujúcom znení:

My, dolu podpísaní občania SR, žiadame o dôslednú odluku cirkví od štátu, vrátane odluky finančnej. Ročne štát dotuje cirkvi desiatkami miliónov eur, pričom vynaloženie týchto prostriedkov zdôvodňuje šírením vzájomnej lásky, obetavosti, spolupráce, poznania a ďalších morálnych hodnôt v spoločnosti, ktoré majú cirkvi zabezpečovať. Ako toto poslanie cirkví reálne funguje, ukázal nám okrem iného nedávno trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý v inštrukciách pre svojich podriadených nabáda na stigmatizáciu obetí teroristického útoku.

Hoci sa aj viacerí skutoční kresťania s týmto nemorálnym a odporným činom nestotožnili, Konferencia biskupov Slovenska o tomto čine vyhlásila, že jej ho neprináleží hodnotiť. A to nie je ojedinelý prípad. Po tom, čo sa viacerí kňazi verejne spojili s názormi extrémnej pravice a tzv. politického kresťanstva, vo všeobecnosti možno konštatovať, že minimálne katolícka cirkev si deklarovanú spoločenskú funkciu v mnohých prípadoch neplní, ba často robí pravý opak: šíri nenávisť, pocit ohrozenia z pokroku, polarizuje spoločnosť a hlása nezmysly. V drvivej väčšine sa ani alibisticky nevymedzuje voči extrémnym názorom svojich kňazov. Mlčí, kde by ako deklarovaná morálna autorita mlčať nemala, hoci aj mnohí veriaci sa voči názorom jej predstaviteľov vyhraňujú.

Uznávame, že štát do chodu cirkví nemá zasahovať a má ponechať ich vývoj na veriacich, ktorí sú ich súčasťou. Avšak považujeme za nehoráznosť, aby sme boli donútení spolupodieľať sa na ich financovaní. Žiadame preto o odluku cirkví od štátu. Veríme, že jej presadenie bude nápomocné aj samotným cirkvám, keďže budú musieť brať viac v úvahu názor svojich členov, od financovania ktorých sa stanú závislé. Záverom pripomíname, že na Slovensku máme štyri registrované cirkvi, ktoré fungujú bez štátnych dotácii a pritom svoju spoločenskú úlohu plnia lepšie ako cirkvi dotované.

Zvážte prosím pripojenie svojho podpisu a zdieľanie na sociálnych sieťach a podobného šírenia informácie o tejto petícii.

Protestná akcia

Okrem toho organizujeme v spolupráci s Inštitútom ľudských práv protestnú akciu, ktorá sa koná vo štvrtok o 18:00 v Bratislave na Kapitulskej 11, priamo pred sídlom Konferencie biskupov Slovenska. Žiadame splnenie poslednej nesplnenej požiadavky revolúcie z roku 1989, a to dôslednú odluku cirkvi od štátu. Zároveň navrhujeme vypovedanie tzv. Vatikánskych zmlúv (ktoré je možné), tak, aby sa aj v praxi dodržiavalo to, čo je napísané v prvej hlave Ústavy: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“

Budeme radi, keď prídete a pomôžete nám šíriť informáciu o tejto akcii. Všetci sú vítaní, veriaci aj neveriaci.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , , , ,