Krížová výprava v parlamente pokračuje

Májová parlamentná schôdza, ktorá by mala byť predposledná pred voľbami, mala rekordný počet bodov a bola mimoriadne chaotická. Najskôr bola neplánovane predĺžená o niekoľko dní, potom zase predčasne skončila. Z množstva škodlivých návrhov náboženských fundamentalistov stihli poslanci prerokovať len niektoré a hlasovať len o jednom.

Vašečkov návrh obmedzuje právo na vzdelanie

Až 93 poslancov OĽaNO, Sme rodina, Republiky a Smeru posunulo do druhého čítania nebezpečný návrh Richarda Vašečku, ktorý má obmedzovať právo detí a mladých na vzdelanie. Podľa návrhu by výuka vzťahovej a sexuálnej výchovy mala byť vyučovaná len s písomným súhlasom rodičov. Kvôli dlhodobej zavádzajúcej kampani démonizujúcej vzťahovú a sexuálnu výchovu zo strany naboženskych fundamentalistov hrozí, že mnoho rodičov sa skutočne zľakne a mnoho mladých ľudí tak môže prísť o potrebné vedomosti.

Vzťahová a sexuálna výchova je potrebná ako prevencia sexuálneho násilia vrátane kybernásilia, znižovanie počtu nežiaducich tehotenstiev a interrupcií u mladistvých, pokles pohlavne prenosných infekcií a budovanie rešpektu k rozmanitosti. Situácia v tejto oblasti je dlhodobo nedostatočná a každoročne na Slovensku otehotnejú stovky tínedžeriek.

Je pritom priznačné, že tí istí ľudia, ktorí bojujú proti sexuálnej výchove na školách, aby sa mladí ľudia nedostávali k pravdivým informáciám a aktuálnym poznatkom o ľudskej sexualite, zároveň cítia potrebu šíriť v školách bludy o tejto téme na hodinách náboženskej výchovy a poučovať mladých o údajnej škodlivosti antikoncepcie, interrupcií, autoerotiky, homosexuality atď.

Vašečkov návrh sa však nevzťahuje iba na sexuálnu výchovu. Rodičom by umožnil na základe ich náboženského presvedčenia zakázať vzdelávať ich dieťa aj v hocijakej inej téme, s ktorou nesúhlasia. Rodičia, z ktorých obrovská väčšina sú amatéri v odborných otázkach vyučovaných tém, by získali absolútnu moc nad obsahom a metódami vyučovania. „Návrh tak ohrozuje základné fungovanie školstva“, svedčí riaditeľ zo ZŠ Hondruša-Hámre Radovan Medovič, ktorý sa snaží mobilizovať voči tomuto návrhu odpor v učiteľskej obci. „Škola má učiť vedu a fakty a nie je tu na to, aby menila obsah každého predmetu podľa náboženstva každého rodiča“, dodáva.

Sprísnenie interrupcií a financovanie cirkví

Parlament tiež prerokoval ďalší Vašečkov návrh, ktorý by znamenal výrazné zvýšenie štátneho príspevku pre registrované cirkvi a proti ktorému sme spustili petíciu na stránke www.financovaniecirkvi.sk. Poslali sme poslancom a poslankyniam NR SR otvorený list, v ktorom sme ich žiadali, aby predmetný návrh odmietli a naopak začali pracovať na úplnej finančnej odluke cirkví od štátu. Zatiaľ sme na túto výzvu dostali len jednu odpoveď, a to od asistentky poslankyne Anny Zemanovej (SaS), ktorá nás informovala, že uvedený návrh na zvýšenie príspevku pre cirkvi nemá podporu poslancov SaS.

Pred parlamentnou diskusiou o najnovšom návrhu Záborskej a spol. na sprísnenie interrupcií, už tradične klamlivo označenom ako „pomoc tehotným ženám“, vypracovalo združenie Možnosť voľby opäť odbornú analýzu tohto návrhu. Záborská opäť pritvrdila: Ženy by museli čakať na vykonanie interrupcie 48 hodín aj v prípadoch, keď je ich život v ohrození. Ďalej návrh vytvára priestor na poskytovanie zaujatých, medicínsky nepresných a stigmatizujúcich informácií, prináša povinnosť uvádzať citlivé osobné údaje vrátane dôvodu podstúpiť interrupciu a ustanovuje podmienku informovaného písomného súhlasu zákonného zástupcu v prípade interrupcií dievčat do 18 rokov.

Znova sa rokovolo tiež o absurdnom návrhu na povinné pochovávanie potratených plodov. Samozrejme ide opäť len o skrytý pokus stavať ďalšie prekážky tým zariadeniam, ktoré vykonávajú interrupcie. V tomto prípade by to viedlo k takému zvýšeniu nákladov pre zdravotnícke zariadenia, že by túto službu buď úplne prestali ponúkať alebo by museli dramaticky zdvihnúť ceny za tento zákrok, čím by sa pre mnohé ženy stal nedostupným.

O týchto troch návrhoch však poslanci na májovej schôdzi už nestihli hlasovať a o ostatných návrhoch fundamentalistov ešte ani nerokovali.

Ešte nie je koniec

Pred voľbami už ostáva iba jedna riadna parlamentná schôdza so začiatkom 13. júna. Keďže na jednej schôdzi nemôže prejsť žiadny zákon oboma čítaniami, mohlo by sa zdať, že nám v tomto volebnom období už žiadne ďalšie náboženské nezmysly nehrozia – okrem hore uvedeného ideologického zasahovania do školstva a ubližujúceho zákona o rodnom čísle, ktorý už v marci prešiel prvým čítaním. Do konca volebného obdobia však ešte môžu pribudať ďalšie.

Naboženskí fanatici stále majú možnosť pretlačiť svoje návrhy cez mimoriadnu schôdzu a práve o to sa teraz snažia. Hneď po skončení májovej schôdze prišli s prvým takýmto pokusom. Našťastie sa túto mimoriadnu schôdzu vôbec nepodarilo otvoriť, ale môžeme si byť istí, že to budú opakovane skúšať do 30.9. a túto hrozbu by sme nemali podcenovať.

Najnovšie predložili fundamentalisti v parlamente návrh uznesenia proti prijatiu Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu (tzv. Istanbulský dohovor) Európskou Úniou. O tomto dohovore dlhodobo šíria nielen „kresťanskí“ politici, ale aj cirkevní predstavitelia množstvo bludov a dezinformácií a od začiatku robili proti nemu kampaň priamo v kostoloch. Pri súčasnom zložení parlamentu by nás vôbec neprekvapilo, keby parlament toto odmietavé uznesenie schválil a znova nám tak narobil hanbu aj v zahraničí.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , , ,