Výzva na neschválenie návrhu novely zákona č. 370/2019 Z. z.

ETHOS a IĽP v mene vyše 1500 signatárov petície oslovili dnes, 22.5.2023, poslancov a poslankyne Národnej rady s nasledovnou výzvou:

My, dolu podpísaní občania a občianky Slovenskej republiky, vyzývame poslancov a poslankyne NR SR, aby neschválili návrh novely zákona č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností.

Podstatou novely je aby sa automatické navyšovanie odvodzovalo nie od navyšovania platu štátnych zamestnancov, ale od rastu priemernej mzdy v hospodárstve. Ide o účelovú právnu úpravu motivovanú zmrazením platov štátnych zamestnancov počas pandémie, ktorá by znamenala výrazné zvýšenie štátneho príspevku pre registrované cirkvi, v roku 2024 by cirkvi dostali o 4 098 396 € viac, v roku 2025 o 9 715 731 € viac, a v roku 2026 o 14 711 436 viac, než je plánované. Pritom sčítanie obyvateľov 2021 ukázalo, že viaceré cirkvi stratili množstvo veriacich, napríklad katolíkov je o vyše 300-tisíc menej. Kvôli absurdnému zákonu o financovaní cirkví sa im však každoročný finančný príspevok napriek tomu nezníži ani o cent, ba dokonca im financie aj bez tejto novely narastú.

V roku 2023 dostanú cirkvi vyše 57 miliónov eur od štátu, čo je až o 5 miliónov viac ako minulý rok. Navyše dostali cirkvi aj kompenzáciu vysokých cien elektriny a plynu, ktoré iné organizácie nedostali. Navyše podľa najnovších prieskumov verejnej mienky je jasná väčšina občanov SR za úplnú finančnú odluku cirkví od štátu a len 19% z nich súhlasí so súčasným systémom ich priameho financovania zo štátneho rozpočtu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti považujeme za nehoráznosť, že registrované cirkvi, ktoré už teraz majú vysoko nadštandardné postavenie pri čerpaní peňazí daňových poplatníkov a sú všemožne podporované štátom, majú podľa predmetného návrhu dostávať ešte viac.

Považujeme to za neprijateľné a absolútne nespravodlivé nielen voči neveriacim, ale aj voči štátnym zamestnancom. Namiesto čoraz väčšej závislosti od štátnych príspevkov by mali cirkevní predstavitelia začať viesť svojich členov k finančnej zodpovednosti za činnosť vlastnej cirkvi, efektívne využívať reštituované majetky a redukovať svoje prevádzky úmerne poklesu veriacich.

Preto žiadame poslancov a poslankyne NR SR, aby predmetný návrh odmietli a naopak začali pracovať na úplnej finančnej odluke cirkví od štátu.

Na záver
O predmetnej novele sa bude hlasovať pravdepodobne už zajtra, alebo v najbližších dňoch. Dúfajme, že aspoň v tomto bode sa naši zástupcovia zachovajú zodpovedne a odborne.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , , ,