Dve percentá z daní pre Ethos

Tieto dni máte možnosť rozhodnúť aspoň o časti z vašich daní a podporiť dvomi percentami nejakú organizáciu či občianske združenie. Na rozdiel od cirkví, ktoré každý rok len tak automaticky dostávajú desiatky milióny od štátu, občianske združenia takéto nadpráva nemajú. Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú politickú situáciu a silný vplyv náboženských fundamentalistov v parlamente budú sekulárne a ľudskoprávne organizácie aj v tomto roku potrebovať čo najväčšiu podporu, aby mohli zabrániť ďalšiemu obmedzovaniu našich práv. Ak sa vám páčia naše aktivity, budeme radi, ak odkážete dve percentá práve Ethosu.

Čo robíme?

Už 9 rokov budujeme a posilňujeme sekulárnu spoločnosť na Slovensku. Presadzujeme rovnosť všetkých občanov bez ohľadu na náboženské, rasové, etnické, rodové, politické, sociálne či kultúrne rozdiely. Podporujeme dialóg medzi nenábožensky a nábožensky mysliacimi ľuďmi. Chránime práva ateistov, agnostikov, skeptikov a iných slobodne zmýšľajúcich ľudí. Pestujeme úctu k humanistickým a environmentálnym hodnotám Zeme. Presadzujeme racionálny, vedecký a skeptický prístup pri riešení otázok o spoločnosti.

Naše aktivity v roku 2022:

Prevádzkujeme portál sekularisti.sk, na ktorom pravidelne komentujeme aktuálne dianie a zverejňujeme naše stanoviská, ako aj stránku bezcirkvi.sk, ktorá ponúka formulár o vystúpení a výmaze osobných údajov z akejkoľvek náboženskej organizácie na základe práva Slovenskej republiky. Sekulárne postoje šírime aj prostredníctvom tlačových agentúr a médií. K našim významným aktivitám v roku 2022 patrili petícia za odstúpenie Anny Záborskej z postu splnomocnenkyne pre ochranu vierovyznania, pod ktorú sa podpísalo vyše 12-tisíc ľudí, a vyúčtovanie návštevy pápeža pri výročí jeho príchodu na Slovensko. Podpredseda Ethosu sa zúčastnil valného zhromaždenia medzinárodnej organizácie Humanists International v Glasgowe, na ktorej bola schválená Deklarácia moderného humanizmu. Naši členovia sa zúčastnili viacerých verejných diskusií o finančnej odluke cirkví od štátu. Spolu so zástupcami ďalších organizácií sme pripravili protestnú akciu „Chceme odluku od Oroscha“. Celý zoznam našich aktivít v roku 2022 nájdete tu.

Ako darovať?

Fyzické osoby môžu darovať dve percentá. Pokiaľ ste aj aktívnym členom Ethosu, na základe potvrdenia (ktoré vystavíme na základe požiadania cez ethos@sekularisti.sk), ktoré priložíte k vyhláseniu, môžete darovať percentá tri.

Postup krokov pre poukázanie 2% (3%) z dane pre zamestnancov

Postup krokov pre preukázanie 2% (3%) pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Postup krokov pre preukázanie 1,5% (2%) z dane pre právnické osoby

Údaje do daňového priznania sú nasledovné:

  • Názov: ETHOS
  • IČO: 42323053

Môžete pritom využiť čiastočne vyplnené formuláre: Formulár – vyhlásenie a Formulár – potvrdenie
alebo tento link pre elektronické podanie, do ktorého môžete (tlačidlom na dolnom okraji) načítať naše údaje.

Ďakujeme za vašu pomoc. Nedovoľme, aby Slovensko kráčalo poľskou cestou!

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , ,