Vyúčtovanie návštevy pápeža pri výročí jeho príchodu na Slovensko

Pred rokom navštívil Slovensko pápež František. Jeho návšteva bola nielen zhoršujúcim faktorom ďalšej vlny covidu. Pre mnohých bola podnetom, aby robili to, čo by inak nerobili. Jedni upratali Luník IX, iní opravili cesty, po ktorých denne s trápením chodili, lebo sa po nich jediný raz prejde „Kristov námestník“. Sekularisti združení v o. z. ETHOS boli najviac zvedaví, akým podnetom táto návšteva bola na míňanie peňazí daňových poplatníkov a ich prípadného prevodu do vreciek verných služobníkov cirkvi.

Ako je známe, plánovaný rozpočet návštevy trvajúcej necelé štyri dni (12.9.-15.9. 2021) bol pôvodne 5,4 mil. € a nakoniec sa vyšplhal do výšky 7,6 mil. € – napriek tomu, že záujem a počet účastníkov troch verejných akcií s pápežom bol oveľa menší, ako sa pôvodne predpokladalo. Rozdelenie dotácii v objeme 6,1 mil. € medzi samosprávu a mestá, vládu a ministerstvá a arcidiecézy je známe z uznesenia vlády z 10.8.2021. Cirkvi z tohto koláča získali 56,36%.

Nás zaujímalo hlavne to, koľko z týchto peňazí platených z daní všetkých občanov možno pripísať všeobecne prospešným aktivitám (opravy ciest, prijatie zahraničnej návštevy predstaviteľmi štátu) a koľko propagácii katolíckej cirkvi. Ministerstvo financií, ktoré malo na starosti materializáciu vládou pridelených dotácii, sme žiadali o vyúčtovanie tri krát. Dva krát našu žiadosť zamietli z dôvodu, že vyúčtovanie ešte nemajú k dispozícii a tretí raz z dôvodu, že nie sú oprávnení tieto údaje poskytnúť a to ani z časti. „Riaditeľ kancelárie Ministerstva financií, JUDr. Igor Dušenka (OĽaNO), si asi myslí, že sme o podobné údaje štátne orgány ešte nikdy nežiadali a nikdy ich nedostali. Ide tu o ďalší smutný prípad, kedy predstaviteľ štátu neváha porušiť zákon v mene svojej náboženskej viery…“ zhodnotil postup ministerstva Andrej Lúčny, predseda o. z. ETHOS. Napriek tomu, že pri čerpaní dotácii šlo často o vysoké čiastky, pri ktorých majú poberatelia povinnosť robiť verejné obstarávanie, nedá sa dopátrať žiadna z týchto zmlúv ani v záznamoch Úradu pre verejné obstarávanie, kde inak arcibiskupstvá určité zmluvy uverejňujú.

Jediný zdroj dát, ku ktorému sme sa dostali, bola komunikácia Ministerstva vnútra s poberateľmi dotácii, ku ktorých vyúčtovaniu ministerstvo vznášalo námietky. Išlo o bežnú komunikáciu žiadajúcu opraviť nesprávne faktúrované alebo nedostatočne zdokumentované či zdôvodnené výdavky, končiace akceptovaním zo strany ministerstva. Avšak vo viacerých prípadoch sa dalo z námietok vyčítať, o aký druh služby či tovaru šlo a za akú cenu bol obstaraný. Takže hoci to aj nebola úplná štruktúra výdavkov, predsa sa len sme v údajoch našli určité čriepky vnášajúce svetlo do toho, čo všetko sú ľudia schopní spraviť v mene svojej viery. Najmä ak im to štát zaplatí.

Trnavské VÚC v rámci návštevy pápeža opravilo cesty v obci Čary za 115 595 € a v meste Šaštín-Stráže za 84 405 €. Hoci je komické, že na to, aby sme sa odhodlali opraviť cestu, potrebujeme pápeža, ktorý sa ňou prejde, tieto výdavky sú všeobecne prospešné. Pozoruhodnejšie je šafárenie Prešovského VÚC, ktoré v rámci dotácie 10 000 € na „Propagáciu pastoračnej návštevy“ vyfaktúrovalo mimo iné 30 000 kusov šálov v hodnote 50 400 €. „Organizačno-technické zabezpečenie jednodňovej návštevy Svätého Otca“ sa v Prešove nezaobišlo ani bez 20 000 fliaš minerálnej vody za 3 118,75 € či 900 kusov dáždnikov v cene 7 598,40 €. VÚC v Košiciach sa plesol po našom vačku za prenájom mobilných tribún v cene 83 000 €, či dopravu pútnikov za 119 000 €. Hlavné mesto čerpalo dotáciu 49 400 € na „Vlajkovú výzdobu mesta, vyčistenie priestorov a zabezpečenie digitálnych tabúľ o dopravných uzávierkach“,  z ktorej 24 980,45 € skončilo v športovom klube IAMES za výškové práce a 4 499,70 € stál prenájom plošiny.

Ešte zaujímavejšie hospodárenie predviedli arcidiecézy organizujúce bohoslužby celebrované pápežom. Na účely „Návštevy Svätého Otca“ si Košická arcidiecéza prenajala priestory za 182 537 €, vrátane 6 000 € ktoré zaplatila za prenájom miestnosti patriacej Rádu saleziánov, akoby saleziáni neboli s návštevou pápeža nadšení a do svojich priestorov ho pustili len za peniaze. Kým za našu bezpečnosť sa cirkev modlí, do svojej bezpečnosti investovali 5 366 € za výstavbu lešenia pre ostreľovačov a ďalších 3 000 € a 5 388 € za prenájom vysielačiek. Trávnatú plochu ihrísk pre 15000 osôb si prenajali na 8 dní za 48 000 €. Na štadióne Lokomotíva si prenajali stany za 7 359, 84 € ďalšie priestory za 13 080 € a 17 172,96 €. Na Luníku IX investovali 15 825 € do zábran, plotov, stoličiek a toaliet, 263,04 € a 7 613,76 € do stanov a 5 220 € do prenájmu vysokozdvižného vozíka.

Slušne si z kopýtka za naše peniaze vyhodilo aj Gréckokatolícke arcibiskupstvo, ktoré na zabezpečenie liturgie pred Mestskou halou v Prešove čerpalo dotáciu 727 199 €.  Z toho 8 070,48 € stál kríž v čele stanu, 108 918 € práce žeriavom, 31 712,70 € elektrifikácia pomocou diesel-generátorov,  29 684,29 € tovary a služby organizované synkelom (správca cirkevného majetku), 38 400 € kvetinová výzdoba, 106 353,60 € stany v areáli podujatia, 12 000 € sanitárne služby, 60 450 € a 14 955 € stavebné práce vrátane „vytýčenia mosta (geodetické zabezpečenie)“, 12 588 € neznámy „materiál a služby“.

A ktovie, koľko zaujímavých faktov by sa podarilo zhromaždiť, keby sa Ministerstvo financií správalo podľa zákona a aspoň čiastočne by poskytlo údaje a nezamietlo žiadosť o. z. ETHOS ako celok. Nuž, iste pápeža si treba uctiť, prišiel na pozvanie prezidentky. Avšak sotva možno pokladať za správne, ak sa na akcie katolíckej cirkvi skladajú všetci daňoví poplatníci a cirkev na tom ešte zarába. Najmä ak zvážime, že pápež o svojej návšteve vyslovene povedal, že ide o pastoračnú návštevu“, dodáva predseda sekularistov.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , ,