10 rokov občianskeho združenia ETHOS

Pred 10 rokmi, dňa 31. mája 2013, bolo naše občianske združenie oficiálne založené. Skupina mladých ľudí sa vtedy rozhodla vytvoriť novú organizáciu s cieľom šíriť myšlienky humanizmu a sekularizmu na Slovensku. Začiatky vôbec neboli jednoduché, ako vtedy ešte úplne neznámu organizáciu si nás politici ani médiá nevšímali a nemali sme v podstate žiadne skúsenosti s občianskym aktivizmom. Boli sme len malá skupina dobrovoľníkov, ktorí sa tejto činnosti venovali popri práci a rodine, čo bolo veľmi náročné a niekoľkokrát sme sa ocitli v situácii, kedy ETHOSu hrozil zánik alebo dlhodobá nečinnosť.

Napriek tomu všetkému sme to nevzdali a dnes môžeme s potešením konštatovať, že ETHOS už nie je celkom bezvýznamný. Získali sme veľa nových členov a sympatizantov, organizovali sme niekoľko verejných akcií a petícií a vyjadrili sme sa veľakrát k aktuálnej politickej situácii. Prelom priniesla naša kampaň #bezvyznania k sčítaniu obyvateľov, o ktorej informovali aj médiá.

Vždy sme sa zastávali tých, ktorým cirkevní predstavitelia a vládnuci kresťanskí fundamentalisti upierali ich práva, bez ohľadu na to, či išlo o neveriacich, náboženské menšiny, ženy, páry rovnakého pohlavia, transrodových ľudí a ďalších.

A čo sa za tých 10 rokov vlastne zmenilo? Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sme na tom naozaj zle. K finančnej odluke cirkví od štátu stále nedošlo, práve naopak. Aktuálne platný zákon garantuje registrovaným cirkvám neustále automatické zvyšovanie štátneho príspevku bez ohľadu na skutočný počet veriacich. Zatiaľ čo registrované cirkvi majú vytvorené vysoko nadštandardné podmienky pre svoju činnosť, tie neregistrované nemajú možnosť ani len získať právnu subjektivitu. Navyše sa kresťanskí fundamentalisti pri minulých parlamentných voľbách vďaka viacerým nešťastným okolnostiam dostali k nebývalej moci a klerikalizácia štátu pokračuje.

Zároveň však vidíme, že spoločenský vývoj je presne opačný. Sčítania obyvateľov v roku 20112021 ukázali, že počet členov veľkých cirkví dlhodobo klesá a ľudí bez náboženského vyznania pribúda. To dáva nádej, že sa situácia v budúcnosti zlepší a že neveriaci a veriaci bez príslušnosti k registrovaným cirkvám už nebudú naďalej ignorovaní.

Na tomto mieste by sme chceli poďakovať aj vám – našim čitateľom a podporovateľom. Členské príspevky a 2% z daní, ktoré nám posielate, nám výrazne pomáhajú pri našej činnosti. Aj vďaka vášmu zdieľaniu našich článkov čoraz viac ľudí vie nielen o našej práci, ale tiež o aktuálnom politickom dianí, celosvetovom hnutí humanistov a stave ľudských práv.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , ,