Zoznámte sa s Ethosom

V poslednej dobe bolo naše občianske združenie výrazne aktívnejšie ako v predchádzajúcich rokoch. Mali sme veľa pozitívnych ohlasov a čoraz viac ľudí sa o nás zaujíma. Chceli by sme tu preto objasniť niektoré veci, aby ste si sami mohli vytvoriť podrobnejší obraz o našom združení. Zároveň vám záverom adresujeme jedno pozvanie.

Čo je cieľom Ethosu?

V súčasnej nepriaznivej politickej situácii sa snažíme hlavne zabrániť ďalšej klerikalizácii štátu a odvrátiť akékoľvek ohrozenie práv ľudí bez náboženského vyznania. Našim dlhodobým cieľom je, aby cirkvi mali postavenie rovnocenné s občianskymi združeniami. Sme za zrušenie štátneho financovania cirkví a Vatikánskych zmlúv, ktoré dávajú katolíckej cirkvi významné nadpráva. Okrem toho podporujeme zmenu nespravodlivo nastaveného zákona o registrácii cirkví. To sú naše hlavné témy. Sme však ochotní podporiť zmysluplné aktivity aj v iných oblastiach, čo aj v rámci možnosti robíme.

Čo robíme?

Prevádzkujeme portál sekularisti.sk, na ktorom komentujeme aktuálne dianie a zverejňujeme naše stanoviská a články. Sekulárne postoje šírime aj prostredníctvom tlačových agentúr a médií. Našou zatiaľ najvýznamnejšou aktivitou bola kampaň #bezvyznania k sčítaniu obyvateľov, kde sme vyzývali ľudí, aby sa neprihlásili k cirkvám len tak zo zvyku, ale podľa svojho skutočného presvedčenia. Okrem iného sme organizovali aj niekoľko akcií na podporu obetí zneužívania v cirkvi a odluky cirkví od štátu.

Je Ethos medzinárodne uznaná organizácia?

Áno, Ethos je členom Európskej humanistickej federácie a asociatívnym členom medzinárodnej organizácie Humanists International.

Akým spôsobom sa financuje Ethos?

Naše činnosti financujeme výlučne z členských príspevkov a dobrovoľných darov. Pre minuloročnú kampaň #bezvyznania sme uskutočnili verejnú zbierku, kde nám ľudia poslali cca 1800 eur. Od štátu sme nikdy nedostali žiadne peniaze a ani o to neusilujeme. Napriek pomerne nízkemu rozpočtu sme už dokázali zorganizovať niekoľko akcií a kampaní a s prekvapivo širokým dosahom.

Aký je vzťah Ethosu k politickým stranám?

Sme otvorení spolupráci so stranami naprieč politickým spektrom (okrem fašistických a extrémistických) za účelom dosiahnutia odluky cirkví od štátu a obhajovania záujmov sekulárne zmýšľajúcich ľudí. Jednotliví členovia Ethosu majú rôzne politické presvedčenie a sú členovia alebo voliči rôznych politických strán.

Aký je vzťah Ethosu k iným ľudskoprávnym organizáciám?

Sme ochotní spolupracovať s každou organizáciou, s ktorou máme rovnaké alebo podobné ciele. Nevnímame ich ako konkurenciu, ale naopak ako ľudí, ktorým takisto ide o dobrú vec. Na našich stránkach sme už veľakrát vyjadrili podporu rôznym akciám a propagovali petície, ktoré organizovali iné občianske združenia alebo jednotlivci. Sústreďujeme sa v prvom rade na to, čo nás spája a nie na to, čo nás rozdeľuje.

Aký je vzťah Ethosu k cirkvám?

Odmietame nadpráva cirkví a preto nás niektorí cirkevní predstavitelia môžu vnímať ako nepriateľov. Našim cieľom však nie je škodiť cirkvám alebo ich dokonca zakázať, ide nám len o to, aby neboli nespravodlivo zvýhodňované zo strany štátu a mali rovnaké práva a povinnosti ako všetci ostatní. Sme presvedčení, že súčasné úzke previazanie štátu a cirkví škodí nielen neveriacim, ale aj veriacim. S niektorými menšími cirkvami, ktoré takisto presadzujú odluku cirkví od štátu alebo zmenu zákona o registrovaní cirkví, sme už viackrát spolupracovali na konkrétnych aktivitách.

Ako nám môžete pomôcť šíriť myšlienky humanizmu a sekularizmu?

Ak nám chcete pomôcť, budeme radi, ak sa pridáte k nám – buď ako člen alebo registrovaný sympatizant, pošlete nám finančnú podporu alebo nám venujete 2% z daní. Do činnosti Ethosu sa môžete zapojiť aj sledovaním a zdieľaním našich príspevkov na facebooku, twitteriinstagrame či účasťou na našich akciách, o ktorých vás budeme priebežne informovať. Pokiaľ chcete prispieť vlastným obsahom alebo nápadom, napíšte nám. Za akúkoľvek pomoc alebo návrhy na zlepšenie vám budeme vďační.

Ak sa s nami chcete stretnúť osobne, čoskoro budete mať príležitosť. Dňa 12.8.2022 o 17:30 sa koná v Alžbetke (Mickiewiczova 2242/1, 811 07 Bratislava) stretnutie členov a sympatizantov nášho združenia. Predstavíme na ňom našu doterajšiu činnosť a plány do budúcna, ku ktorým budete môcť osobne prispieť svojimi návrhmi. A samozrejme dúfame, že sa nám podarí aj trochu zabaviť. V tejto súvislosti budeme vďační, ak pozvete čo najviac ľudí (majúcich v úcte naše hodnoty) formou im prístupnou. Oceníme taktiež, ak svoju účasť potvrdíte na facebookovom podujatí, aby sme vedeli zariadiť dostatok miesta. Tešíme sa na spoluprácu!

Kategórie: Aktivity

Štítky: , ,