Dve percentá z daní pre Ethos

Tieto dni máte možnosť rozhodnúť aspoň o časti z vašich daní a podporiť dvomi percentami nejakú organizáciu či občianske združenie. Na rozdiel od cirkví, ktoré každý rok len tak automaticky dostávajú desiatky milióny od štátu, občianske združenia takéto nadpráva nemajú. Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú politickú situáciu a silný vplyv náboženských fundamentalistov v parlamente budú sekulárne a ľudskoprávne organizácie aj v tomto roku potrebovať čo najväčšiu podporu, aby mohli zabrániť ďalšiemu obmedzovaniu našich práv. Ak sa vám páčia naše aktivity, budeme radi, ak odkážete dve percentá práve Ethosu.

Čo robíme?

Už 8 rokov budujeme a posilňujeme sekulárnu spoločnosť na Slovensku. Presadzujeme rovnosť všetkých občanov bez ohľadu na náboženské, rasové, etnické, rodové, politické, sociálne či kultúrne rozdiely. Podporujeme dialóg medzi nenábožensky a nábožensky mysliacimi ľuďmi. Chránime práva ateistov, agnostikov, skeptikov a iných slobodne zmýšľajúcich ľudí. Pestujeme úctu k humanistickým a environmentálnym hodnotám Zeme. Presadzujeme racionálny, vedecký a skeptický prístup pri riešení otázok o spoločnosti.

Naše aktivity v roku 2021:

Prevádzkujeme portál sekularisti.sk, na ktorom komentujeme aktuálne dianie a zverejňujeme naše stanoviská a články. Sekulárne postoje šírime aj prostredníctvom tlačových agentúr a médií. Našou najvýznamnejšou aktivitou v roku 2021 bola kampaň #bezvyznania k sčítaniu obyvateľov, kde sme vyzývali ľudí, aby sa neprihlásili k cirkvám len tak zo zvyku, ale podľa svojho skutočného presvedčenia. V lete pred návštevou pápeža na Slovensku sme organizovali tri akcie na podporu obetí zneužívania v cirkvi a odluky cirkví od štátu. Spustili sme stránku bezcirkvi.sk, ktorá ponúka formulár o vystúpení a výmaze osobných údajov z akejkoľvek náboženskej organizácie na základe práva Slovenskej republiky. Zúčastnili sme sa viacerých protestných akcií proti sprísneniu interrupcií.

Ako darovať?

Fyzické osoby môžu darovať dve percentá. Pokiaľ ste aj aktívnym členom Ethosu, na základe potvrdenia (ktoré vystavíme na základe požiadania cez ethos@sekularisti.sk), ktoré priložíte k vyhláseniu, môžete darovať percentá tri.

Postup krokov pre poukázanie 2% (3%) z dane pre zamestnancov

Postup krokov pre preukázanie 2% (3%) pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Postup krokov pre preukázanie 1,5% (2%) z dane pre právnické osoby

Údaje do daňového priznania sú nasledovné:

  • Názov združenia: ETHOS
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 42323053
  • Sídlo: Rajská 2350/4, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
  • (Registračné číslo: VVS/1-900/90-41637)

Môžete pritom využiť čiastočne vyplnené formuláre: Formulár – vyhlásenie a Formulár – potvrdenie

Ďakujeme za vašu pomoc. Nedovoľme, aby Slovensko kráčalo poľskou cestou!

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , ,