Väčšina ľudí na Slovensku je za finančnú odluku cirkví od štátu

Všetky prieskumy verejnej mienky z posledných rokov na túto tému potvrdzujú, že väčšina ľudí na Slovensku je za finančnú odluku cirkví od štátu. Jasne odmietajú súčasný nespravodlivý systém financovania, ktorý registrovaným cirkvám garantuje neustále automatické zvyšovanie štátneho príspevku napriek klesajúcemu počtu veriacich.

Čísla z jednotlivých prieskumov sa mierne líšia, ale v každom jednom sa vyše 50% ľudí vyslovilo za odluku a len menšina okolo 20% bola proti. Ostatní sa nevedeli vyjadriť.

Výsledky prieskumov

v roku 2020 viac ako polovica ľudí na Slovensku podporovala finančnú odluku cirkví od štátu. Za odluku sa vtedy vyslovilo 52% opýtaných.

Podľa prieskumu z februára 2023 tento podiel narástol na 59% a v ďalšom prieskume, ktorý vyšiel o mesiac neskôr, bolo za odluku cirkví od štátu až 61% ľudí, zatiaľ čo len 19% súhlasilo so súčasným systémom ich priameho financovania zo štátneho rozpočtu.

Pred minuloročnými parlamentnými voľbami sa televízia JOJ opýtala ľudí, či vláda má financovať cirkvi zo štátneho rozpočtu. Celkom 55,1% opýtaných odpovedala, že budúca vláda by nemala pokračovať vo financovaní registrovaných cirkví zo štátneho rozpočtu.

Do najväčšej ankety na túto tému na stránkach spravodajského portálu Pravda.sk sa zapojilo až 42-tisíc čitateľov. Ukázalo sa, že ukončiť financovanie náboženských spoločenstiev si praje 59,5% opýtaných.

V najnovšom prieskume z marca 2024 sa pýtali respondentov, či chcú, aby ich prezidentský kandidát podpísal odluku cirkví od štátu (bez bližšieho vysvetlenia, o aký spôsob odluky ide). Ak zoberieme do úvahy iba odpovede tých, ktorí sa chceli a vedeli vyjadriť, opäť jasne prevážili kladne odpovede.

Kto je za odluku?

Z výsledkov prieskumov ďalej vyplýva, že odluku cirkvi od štátu podporujú predovšetkým muži, starší ľudia vo veku nad 65 rokov či ľudia žijúci v Bratislave. Zloženie vekovej štruktúry v tomto prípade trochu prekvapuje, keďže najvyšší podiel veriacich registrovaných cirkví je práve medzi najstaršími ľuďmi. Môže to byť spôsobené aj tým, že odluka bola jednou z dôležitých tém Novembra 1989, ale odvtedy sa každá vláda tejto téme vyhýbala a veľa mladých ani presne nevie, čo si pod pojmom odluka má predstaviť.

Z hľadiska vzdelania preferujú odluku cirkví predovšetkým ľudia s vysokoškolským vzdelaním pred občanmi so stredoškolským vzdelaním s maturitou a tými s ukončenou základnou školou, respektíve strednou školou bez maturity.

Ďalej sa ukázalo, že Slováci vidia negatívny vplyv cirkví (a najmä katolíckej cirkvi) na verejný život predovšetkým v dôsledku ich postojov v oblasti ľudských práv, a to konkrétne pri právach sexuálnych menšín a reprodukčných právach žien.

Politici ignorujú názory občanov

Je škoda, že sa veľa ľudí o tému nezaujímalo, respektíve sa k nej nevedelo vyjadriť. Dokonca aj v článkoch o výsledkoch prieskumov sa objavili niektoré nepresné či nepravdivé informácie. Napríklad, že Vatikánska zmluva znemožňuje ukončenie alebo zmenu financovania cirkví (v skutočnosti Základná zmluva spôsob financovania neupravuje a osobitná zmluva o financovaní doteraz nebola uzavretá). Alebo, že cirkvi sú aktuálne financované podľa počtu veriacich (v skutočnosti výsledky sčítania obyvateľov 2021 nemali vôbec žiadny vplyv na výšku štátneho príspevku, keďže biskupi si do zákona presadili pre jeho zníženie nesplniteľnú podmienku poklesu počtu veriacich o viac než 10% za obdobie 10 rokov).

Avšak aj napriek týmto nejasnostiam potvrdili všetky tieto prieskumy úplne jednoznačne, že na odluku cirkví od štátu už je najvyšší čas a že si ju prajú nielen ateisti, ale aj podstatná časť samotných členov registrovaných cirkví.

Je preto veľmi smutné a zarážajúce, že väčšina politických strán názory občanov na túto tému dlhodobo ignoruje. Minulý rok dokonca Kresťanská únia predložila úplne nehorázny návrh, ktorým chcela štátny príspevok pre cirkvi ešte výrazne zvýšiť a za ktorý hlasovalo až 95 poslancov.

V najbližšej dobe plánuje súčasná vláda opäť zmeniť zákon o financovaní cirkví. Preto žiadame vládu, aby príspevok pre cirkvi ďalej nezvyšovala, ale naopak začala pracovať na úplnej finančnej odluke cirkví od štátu.

Ak nechcete, aby sa štátny príspevok pre cirkvi opäť zvýšil, prosím napíšte aj vy cirkevnému odboru. Môžete sa pritom inšpirovať otvoreným listom, ktorý sme mu už poslali za o.z. Ethos.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , ,