Petícia proti ďalšiemu navyšovaniu štátneho príspevku pre cirkvi

Tlačová správa

Na programe začínajúcej parlamentnej schôdze je ako bod 137. návrh poslancov OĽaNO na novelu zákona č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Podstatou tohto zákona je odviazať navyšovanie príspevku pre cirkvi od rastu miezd štátnych zamestnancov a naviazať na rast miezd v celom hospodárstve. To by prinieslo cirkvám viac peňazí, keďže štát v dôsledku viacerých globálnych kríz musí šetriť a platy a mzdy štátnych zamestnancov v tomto období nerastú. Registrované cirkvi by vďaka tejto novele prilepšili v roku 2024 o 4 098 396 €, v roku 2025 o  9 715 731 € a v roku 2026 o 14 711 436 € v porovnaní s pôvodným plánom, čo by im umožnilo najmä zvýšiť platy duchovným a pokryť zvýšené náklady na energie.

S uvedeným návrhom poslancov nesúhlasia sekularisti, ktorí ho považujú za účelový a nespravodlivý voči neveriacim i voči štátnym zamestnancom. Občianske združenia ETHOS a Inštitút ľudských práv preto spúšťajú petíciu proti ďalšiemu navyšovaniu štátneho príspevku pre cirkvi na stránke www.financovaniecirkvi.sk, ktorou apelujú na poslancov NR SR, aby tento návrh nepodporili.

Andrej Lúčny, predseda o.z. ETHOS, pri tejto príležitosti poukázal na to, že podľa posledného sčítania ľudu počet veriacich významne klesol, zatiaľ počet cirkevných prevádzok a duchovných sa tomu trendu neprispôsobuje. Naopak cirkvi zvyšujú svoje výdaje a žiadajú od štátu, aby im tieto náklady pokrýval. Pritom súčasná vládna garnitúra cirkvi peniazmi štedro zásobuje aj pomimo štátneho príspevku rôznymi dotáciami, či presmerovaním peňazí určených na úplne iné účely k nim. Na rozdiel od mnohých iných organizácií, cirkvi dostali aj kompenzácie za zvýšené ceny energií. A už v tomto roku majú príspevok zvýšený na základe žiadosti biskupov ministerke kultúry. „Početné návrhy kresťanských fundamentalistov útočiace na ľudské práva, a to najmä žien a transrodových ľudí, možno majú za hlavný cieľ v tichosti presadiť práve viac peňazí pre cirkvi z vrecák daňových poplatníkov“, dodáva výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Wiesenbacher.

Podľa prieskumu NMS Market Research väčšina ľudí na Slovensku je za finančnú odluku cirkví od štátu a len 19% súhlasí s ich priamym financovaním zo štátneho rozpočtu.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , , , , ,