Otvorený list cirkevnému odboru ministerstva kultúry

Vážený pán riaditeľ Čikeš,

sme občianske združenie, ktoré zastupuje neveriacich a sekulárne zmýšľajúcich ľudí na Slovensku a píšeme Vám ohľadom pripravovanej zmeny zákona o financovaní cirkví.

Sme presvedčení, že aktuálny systém priameho financovania cirkví zo štátneho rozpočtu je nespravodlivý, škodlivý a dlhodobo neudržateľný.

Výsledky sčítania obyvateľov z roku 2011 aj 2021 ukázali, že veriacich hlásiacich sa k niektorej z registrovaných cirkví je čoraz menej. Ich počet sa za posledných 20 rokov znížil z pôvodných 4,5 milióna na 3,7 milióna. Najväčšia, rímskokatolícka cirkev v tomto období stratila zhruba 670 000 veriacich. Dlhodobo klesá aj počet vykonaných základných cirkevných obradov. Napriek tomu sa štátny príspevok pre cirkvi neustále automaticky zvyšuje.

Naopak najsilnejšie rastúcou skupinou sú ľudia bez náboženského vyznania. Tých však vládnuci politici dlhodobo úplne ignorujú a nútia ich proti ich vôli čoraz viac prispievať na náboženské organizácie, ktorých služby nielen nevyužívajú, ale ktoré v niektorých otázkach konajú priamo proti ich záujmom.

Nevidíme problém v tom, ak sa cirkvi uchádzajú o financovanie od štátu pre konkrétne služby, ktoré sú prospešné pre celú spoločnosť alebo ak sa transparentne uchádzajú o granty, podobne ako občianske združenia. Sme však zásadne proti tomu, aby registrované cirkvi mali zákonom garantovaný štátny príspevok, ktorý môžu používať na čokoľvek bez toho, aby štát k tomu niečo mohol povedať. Výdavky na základnú prevádzku cirkví a platy duchovných majú byť výhradne zodpovednosťou členov jednotlivých cirkví.

Už pri poslednej zmene zákona v roku 2019 sľúbilo ministerstvo kultúry, že zákon po novom bude zohľadňovať počet veriacich konkrétnej cirkvi. V skutočnosti však nikdy k tomu nedošlo, keďže prípadný pokles štátneho príspevku znemožňuje úplne nerealistická podmienka poklesu počtu veriacich o viac ako 10 % v období 10 rokov. Sčítanie obyvateľov 2021 preto nemalo žiadny vplyv na výšku príspevku a občania aktuálne nemajú žiadnu reálnu možnosť, ako jeho výšku ovplyvniť.

Podľa prieskumov verejnej mienky* je jasná väčšina občanov SR za finančnú odluku cirkví od štátu a len malá menšina súhlasí so súčasným systémom ich priameho financovania zo štátneho rozpočtu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti považujeme za neprijateľné, aby registrované cirkvi, ktoré už teraz majú vysoko nadštandardné postavenie pri čerpaní peňazí daňových poplatníkov a sú všemožne podporované štátom, dostávali ešte viac.

Namiesto čoraz väčšej závislosti od štátnych príspevkov by mali cirkevní predstavitelia začať viesť svojich členov k finančnej zodpovednosti za činnosť vlastnej cirkvi, efektívne využívať reštituované majetky a redukovať svoje prevádzky úmerne poklesu veriacich.

Preto Vás žiadame, aby ste štátny príspevok pre cirkvi ďalej nezvyšovali a naopak začali pracovať na úplnej finančnej odluke cirkví od štátu. Pripomíname, že finančnú odluku cirkví od štátu už zaviedli skoro vo všetkých krajinách Európskej únie a ešte pred desiatimi rokmi o nej pozitívne uvažovali aj niektorí predstavitelia rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Napríklad v Rakúsku, kde je zloženie obyvateľstva podľa vierovyznania veľmi podobné ako na Slovensku, dlhodobo úspešne funguje model platenia cirkevného príspevku.

Taktiež často používaný argument o potrebách financovania malých cirkví nie je celkom na mieste, pretože viaceré tieto cirkvi už teraz fungujú bez príspevku štátu a i tie ostatné vidia v odluke cirkvi od štátu dôležitý nástroj ich ochrany pred prípadným útlakom zo strany majoritnej cirkvi. V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o osobné stretnutie sme Vám k dispozícii.

S pozdravom,

o.z. ETHOS

*Odkazy na jednotlivé prieskumy:

1) Nielsen Admosphere, august 2020

2) NMS Market Research, február 2023

3) NMS Market Research, marec 2023

4) AKO, august 2023

5) Pravda.sk, september 2023

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , ,