Štát platí cirkvám čoraz viac napriek klesajúcemu počtu veriacich – a stále im to nestačí

Vždy, keď niekto na Slovensku otvorí tému finančnej odluky cirkví od štátu, okamžite sa ozvú cirkevní predstavitelia a „kresťanskí“ politici, že na to teraz nie je ten správny čas. Že máme dôležitejšie problémy (ako napríklad sprísnenie interrupcií, ktoré sa môže riešiť kedykoľvek a donekonečna). Že spoločnosť na to nie je pripravená a treba dlhodobú diskusiu. Že je to len politický marketing a volebná kampaň. Že zákon o financovaní cirkví bol zmenený len nedávno v roku 2019 a tým je tento problém na dlhé roky vyriešený.

Zrazu však toto všetko už neplatí a máme v parlamente návrh zmeny zákona o financovaní cirkví, ktorý predložili samotní „kresťanskí“ politici – a navrhujú v ňom výrazné zvýšenie štátneho príspevku pre registrované cirkvi!

Cirkvi si už presadili svoje

V tomto volebnom období sa cirkevní predstavitelia naozaj nemôžu sťažovať. Napriek zlej ekonomickej situácii a zdražovaniu sa štátne peniaze na cirkvi, a hlavne na tu najbohatšiu z nich, vždy našli. Klerikálni poslanci dokonca zmenili viaceré zákony tak, aby príspevkov pre cirkví bolo ešte viac.

V decembri 2020 bola schválená novela zákona, ktorú navrhlo ministerstvo práce pod vedením samozvaného križiaka Krajniaka. Novela zmenila pôvodnú dotáciu za rodovú rovnosť tak, že zmazala akúkoľvek zmienku o rodovej rovnosti. Namiesto toho boli doplnené registrované cirkvi a ich pridružené organizácie ako oprávnení žiadatelia. Novela zároveň vytvárala nový druh dotácie na podporu „plnenia funkcií rodiny“, ktorá je takisto sformulovaná tak, aby v prvom rade vyhovovala cirkvám. Odvtedy dostávajú konzervatívne kresťanské spolky, anti-choice organizácie, cirkevné zbory a farností každý rok desaťtisícové dotácie od ministerstva.

V januári 2022 vláda rozhodla o podpore projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách. Z rezervy vlády dostala Konferencia biskupov Slovenska na tento účel dotáciu vo výške 330-tisíc eur, s veľmi pochybným odôvodnením.

V novembri 2022 bol zmenený zákon o Hasičskom a záchrannom zbore, čím bola legalizovaná doteraz nezákonná prax pôsobenia kňazov – hasičských kaplánov, čo bolo zdôvodnené Základnou zmluvu so Svätou stolicou. Tam sa však píše iba o pastoračnej službe v ozbrojených silách a policajných zboroch a nie o hasičskom a záchrannom zbore. Bez ohľadu na skutočné znenie zmlúv s cirkvami sa tak ďalej rozširuje pôsobenie kňazov v štátnom aparáte, ktorí sú platení z daní všetkých občanov.

V decembri 2022 potichúčky prešlo aj ďalšie zvýhodňovanie cirkví. Od nového roka sa rozšírila kategória osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát. V roku 2023 tak bude v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistená aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenska, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva, vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem a podala prihlášku na dôchodkové poistenie.

Napriek tomu, že viaceré cirkvi podľa výsledkov sčítania obyvateľov stratili množstvo veriacich, sa im každoročný finančný príspevok nezníži ani o cent, ba dokonca im financie výrazne narastú. V roku 2023 dostanú cirkvi vyše 57 miliónov eur od štátu – čo je až o 5 miliónov viac ako minulý rok. Výrazné zvýšenie príspevku nasledovalo po sťažnosti biskupov. Tí sa minulý rok obrátili listom na ministerku kultúry a požadovali, aby im štát poskytoval ešte viac peňazí.

Navyše dostali cirkvi ešte aj kompenzáciu vysokých cien elektriny a plynu, ktoré iné organizácie nedostali.

Všetky tieto zmeny sa udiali potichúčky a bez verejnej diskusie. A to sú len príspevky, ktoré im pribudli v tomto volebnom období. Okrem toto štát dlhodobo platí učiteľov náboženstva v základných školách, teologické fakulty, prispieva na cirkevné kultúrne pamiatky, cirkevné školy, cirkevné zariadenia sociálnych služieb a poskytuje cirkvám množstvo ďalších priamych a nepriamych dotácií, ktoré prakticky nie je možné presne vyčísliť.

Väčšina ľudí nechce štátne financovanie cirkví

Že si občania SR toto neželajú, potvrdzujú aj prieskumy verejnej mienky. Už v roku 2020 viac ako polovica ľudí na Slovensku podporovala odluku cirkví od štátu a podľa prieskumu z februára 2023 tento podiel medzitým narástol na 59%. Podľa ďalšieho prieskumu z marca 2023 je za odluku cirkví od štátu až 61% ľudí za a len 19% súhlasí so súčasným systémom ich priameho financovania zo štátneho rozpočtu.

Žiaľ pri súčasnom zložení parlamentu má každé nalievanie štátnych peňazí do cirkví, hlavne teraz tesne pred voľbami, šancu prejsť a zastaviť to môže len verejný tlak. Preto budeme radi, ak podpíšete našu petíciu na stránke www.financovaniecirkvi.sk a pomôžete nám s jej propagáciu.

Ďakujeme za každý podpis a zdieľanie!

Kategórie: Články

Štítky: , , , ,