Cirkvi dostanú tento rok o 5 miliónov eur viac od štátu

Sčítanie obyvateľov 2021 ukázalo, že viaceré cirkvi stratili množstvo veriacich, katolíkov je o 300-tisíc menej. Každoročný finančný príspevok sa im však nezníži ani o cent, ba dokonca im financie výrazne narastú. V roku 2023 dostanú vyše 57 miliónov eur od štátu – čo je až o 5 miliónov viac ako minulý rok.

Biskupi si totiž v roku 2019 vylobovali úplne absurdný, nespravodlivý zákon, ktorý garantuje registrovaným cirkvám neustále automatické zvyšovanie štátneho príspevku bez ohľadu na skutočný počet veriacich. Zatiaľ čo ostatní občania SR značne pocítia súčasnú energetickú krízu a infláciu a všade sa šetrí, na cirkvi pôjde viac peňazí, než kedykoľvek predtým. 

Okrem hore uvedeného príspevku štát platí učiteľov náboženstva v základných školách, teologické fakulty, prispieva na cirkevné kultúrne pamiatky, cirkevné školy, cirkevné zariadenia sociálnych služieb a poskytuje cirkvám množstvo ďalších priamych a nepriamych dotácií, ktoré prakticky nie je možné presne vyčísliť. Nám však prekáža hlavne ten hore uvedený, ktorý cirkvi od štátu každý rok dostávajú „len tak“ a môžu ho používať na čokoľvek, čo im zákon nezakazuje, bez toho, aby štát k tomu niečo mohol povedať.

Výrazné zvýšenie príspevku nasledovalo po sťažnosti biskupov. Tí sa minulý rok obrátili listom na ministerku kultúry a požadovali, aby im štát poskytoval ešte viac peňazí, čo vzhľadom na ich nepriaznivé výsledky sčítania považujeme za nehoráznosť.

Existujú pritom viaceré možnosti, akými by sa cirkvi mohli živiť samy – prenájom alebo predaj svojich rozsiahlych majetkov, zavedenie poplatkov na určité služby, zavedenie členských príspevkov a podobne, čo cirkvi v zahraničí bežne robia. Neregistrované cirkvi a 4 z 18 registrovaných cirkví na Slovensku už dnes takto fungujú a preto je na mieste otázka, prečo to práve tie najväčšie a najbohatšie cirkvi údajne nedokážu.

V decembri potichúčky prešlo aj ďalšie zvýhodňovanie cirkví. Od nového roka sa rozšírila kategória osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát. V roku 2023 tak bude v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistená aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenska, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva, vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem a podala prihlášku na dôchodkové poistenie.

Už sme tu veľakrát písali o tom, že zásadne nesúhlasíme so štátnym financovaním cirkví. Avšak aj keď zatiaľ nie je politická vôľa na finančnú odluku cirkví od štátu, by sme očakávali, že kým k tomu nedôjde, ostane prinajmenšom zachovaný princíp priamej úmernosti k počte členov cirkví. Deje sa však presný opak.

Opäť sa ukázalo, že aktuálny zákon o financovaní cirkví je absolútne nespravodlivý voči všetkým občanom, ktorí sa nehlásia k žiadnej z 18 registrovaných cirkví a že finančná odluka cirkví od štátu je nevyhnutná.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , ,