Programové vyhlásenie vlády – „dobré“ cirkvi a „zlé“ mimovládky?

Nová vláda zverejnila svoje programové vyhlásenie, ktoré je dostupné na stránke úradu vlády. V tomto článku sa pozrieme, čo sa v tomto dokumente píše ohľadom cirkví a mimovládnych organizácií.

O cirkvách sa nová vláda vyjadruje výlučne pozitívne:

Vláda si uvedomuje význam spoločenského postavenia cirkví, náboženských spoločností a bude podporovať ich angažovanosť vo veciach verejného záujmu, vrátane ich dostatočného finančného ohodnotenia.

Nie je úplne jasné, či vláda chce zachovať zákon o financovaní cirkví v jeho súčasnej podobe alebo uvažuje o jeho zmene a ďalších dotáciách pre registrované cirkvi. Štátne financovanie cirkví a ich závislosť na štátnom rozpočte jej však očividne vyhovuje – bola to práve vláda Smeru, ktorá aktuálny zákon v roku 2019 podľa želania biskupov presadila. O tom, že tu žije aj rastúci počet ľudí bez vyznania a príslušníkov náboženských menšín, v dokumente nie je žiadna zmienka a tak hrozí, že ich nová vláda bude – rovnako ako tie predchádzajúce – úplne ignorovať.

Pozitívne vnímame, že nová vláda zrušila funkciu splnomocnenca pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, ktorá bola účelovo vytvorená pre poslankyňu Záborskú ako ďalší spôsob, ako šíriť propagandu rímskokatolíckej cirkvi za štátne peniaze.

Oveľa kritickejšie ako k cirkvám sa vláda vyjadruje k mimovládnym organizáciám:

Vláda uznáva aj úlohu mimovládnych organizácií. Nemôže však akceptovať, aby politicky zamerané subjekty, často financované zo zahraničia, netransparentne ovplyvňovali demokratickú politickú súťaž. Vláda je pripravená finančne podporiť mimovládne organizácie vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť, napríklad v oblasti sociálnej, humanitárnej, environmentálnej, výchovnej, vzdelávacej, športu a pod.

„Politicky zamerané subjekty“, o ktorých sa tu píše, sú zrejme tie, ktorých úlohou je kontrola verejnej moci a ktoré existujú v každom demokratickom štáte. Vláde zrejme prekážajú organizácie ako Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International, Via iuris a podobne, ktoré upozorňujú na korupciu a bránia politikom v porušovaní zákonov.

Nový minister práce Erik Tomáš aktuálne chce zmeniť rodičovský dôchodok na dve percentá z daní, čo by viedlo k výpadkom významnej časti financií mimovládok. Vláda preto pripravuje rozpočtovú rezervu pre mimovládne organizácie – ale len tie „ušľachtilé“, čo môže tiež znamenať, len pre tie poslušné a ideologicky vyhovujúce.

S týmto návrhom zásadne nesúhlasíme a považujeme ho za veľmi nebezpečný. Mimovládne organizácie by tak do veľkej miery stratili svoju nezávislosť a v prípade, že ich cieľom je kontrola verejnej moci, aj zmysel svojej existencie.

Je však pozoruhodné, že všetko to, čo vláda vyčíta mimovládkam, jej pri cirkvách vôbec nevadí. Že registrované cirkvi každý rok „len tak“ dostávajú desiatky miliónov od štátu (a ich financovanie je teda oveľa netransparentnejšie ako financovanie mimovládok), že šíria svoju ideológiu v školách, že niektoré z nich sú riadené zo zahraničia (napr. z Vatikánu), že sa neustále miešajú do politiky, pripomienkujú zákony a hovoria veriacim, koho majú a nemajú voliť… to je podľa novej vlády zrejme v poriadku.

Cirkvi totiž nekritizujú mocných, keďže sú od nich finančne závislé. Hlavne predstavitelia tej najväčšej cirkvi v minulosti už veľakrát ukázali, že sú ochotní spojiť sa s hocikým, keď je to pre nich výhodné.

Na ďalšiu časť programového vyhlásenia vlády sa pozrieme v ďalšom článku.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , ,