Náboženskí fundamentalisti znova predložili svoje škodlivé návrhy

Opäť sa nám hrabú do životov, do spální a do nohavíc. Hneď pri prvej príležitosti predložili poslanci Kresťanskej únie v novom parlamente skoro všetky hlúpe a nebezpečné návrhy, ktoré im v minulom parlamentnom období neprešli. O ktoré návrhy ide?

Ďalšie navyšovanie štátneho príspevku pre cirkvi

Ide o skutočne nehorázny návrh, podľa ktorého majú cirkvi dostávať ešte o niekoľko miliónov eur viac z našich daní. Štát pritom platí cirkvám aj bez tejto novely čoraz viac napriek klesajúcemu počtu veriacich. Návrh považujeme za neprijateľný a absolútne nespravodlivý nielen voči neveriacim, ale aj voči štátnym zamestnancom (súčasný zákon cirkvám nevyhovuje, lebo navyšovanie ich položky v štátnom rozpočte závisí najmä od rastu platu štátnych úradníkov, ktoré moc nerastú).

Ako ukázala nedávna analýza, cirkvi majú toľko peňazí a majetku, že spĺňajú všetky podmienky na to, aby svoj chod vedeli zabezpečiť z vlastných príjmov. Neexistuje žiadny dôvod, aby sme ich naďalej všetci nedobrovoľne platili a už vôbec nie, aby sa im štátny príspevok ešte výrazne zvýšil a rástol rýchlejšie ako platy štátnych zamestnancov.

Namiesto čoraz väčšej závislosti od štátnych príspevkov by mali cirkevní predstavitelia začať viesť svojich členov k finančnej zodpovednosti za činnosť vlastnej cirkvi, efektívne využívať reštituované majetky a redukovať svoje prevádzky úmerne poklesu veriacich.

Petíciu proti tomuto návrhu môžete podpísať tu.

Povinné pochovávanie potratených plodov

Ak by bol tento zákon schválený, zdravotníckym zariadeniam by pribudla povinnosť na vlastné náklady pochovať prostredníctvom pohrebnej služby alebo krematória všetky potratené ľudské plody, či už ide o interrupciu alebo o spontánny potrat, ako aj všetok biologický materiál po interrupciách, vrátane „z maternice vyňatého plodového vajca bez plodu, alebo tehotenskú sliznicu, ak sú histologicky preukázané zvyšky po potrate“. A to aj vtedy, pokiaľ rodičia o to nepožiadajú (na požiadanie rodičov je to možné už teraz). Ministerstvo financií odhadlo, že tento šialený nápad bude stáť nemocnice výše milióna eur ročne.

Samozrejme ide opäť len o skrytý pokus obmedziť prístup k interrupciám. V tomto prípade by to viedlo k takému zvýšeniu nákladov pre zdravotnícke zariadenia, že by túto službu buď úplne prestali ponúkať alebo by museli dramaticky zdvihnúť ceny za tento zákrok, čím by sa pre mnohé ženy stal nedostupným.

Zákaz nedeľného predaja

Aj keď to navrhovatelia neradi priznávajú, ide o ďalší ideologický zákaz, ktorý požadujú najmä katolícki biskupi. Potreby veriacich sú pritom naplnené aj v súčasnom stave. Až na výnimky (medzi ktoré patria nielen predavači, ale aj lekári, policajti, hasiči či učitelia diaľkového štúdia) majú vytvorené dostatočné podmienky, aby mohli sviatok osláviť v chráme a nik ich nenúti ísť z neho rovno do nákupného centra. Náboženským fundamentalistom to však nestačí a chcú zákonom donútiť k takémuto správaniu aj všetkých ostatných občanov SR.

Sme presvedčení, že o tom, či konkrétny obchod bude alebo nebude v nedeľu otvorený, by nemali rozhodovať politici a už vôbec nie cirkvi, ale v prvom rade ľudia, ktorých sa to týka.

Petíciu proti tomuto návrhu môžete podpísať tu.

Znemožnenie úradnej zmeny pohlavia

Tento návrh je obzvlášť úbohý – nepomôže vôbec nikomu a naopak ľuďom, ktorých sa týka, úplne zbytočne ublíži. Konkrétne ide o zákaz zmeny rodného čísla bez genetického testu. Podľa rodného čísla sa totiž dá zistiť pohlavie osoby – ženy majú v prvom čísle mesiaca +5.

V praxi táto zmena zákona bude znamenať, že si intersexuálni a transrodoví ľudia napriek lekárskemu posudku už nebudú môcť zmeniť rodné číslo, a to ani vtedy, ak už celé roky berú hormóny, podstúpili operácie atď. Budú tak neustále vystavení nútenému „vyoutovaniu“, lebo ich doklady budú v rozpore s tým, ako vyzerajú.

Zo strany predkladateľov je to čistá zlomyseľnosť a snaha priživiť sa na aktuálnej vlne nenávisti voči transrodovým ľuďom. Návrh je navyše v rozpore so štandardmi medicínskej tranzície, s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva a usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie.

Petíciu proti tomuto návrhu môžete podpísať tu.

Prispôsobenie školstva náboženstvu

Ide o zásadne obmedzovanie práva detí a mladých na vzdelanie. Výuka vzťahovej a sexuálnej výchovy by sa mohla uskutočniť len s písomným súhlasom rodičov. Vzťahová a sexuálna výchova pritom nie je náboženská ani hodnotová otázka, ale je potrebná ako prevencia sexuálneho násilia (vrátane kybernásilia), nežiadúcich tehotenstiev a interrupcií u mladistvých, šírenia pohlavne prenosných infekcií ako aj na budovanie rešpektu k rozmanitosti. Situácia v tejto oblasti je dlhodobo nedostatočná a každoročne na Slovensku otehotnejú stovky tínedžeriek.

Návrh sa však nevzťahuje iba na sexuálnu výchovu. Rodičom by umožnil na základe ich náboženského presvedčenia zakázať vzdelávať ich dieťa aj v hocijakej inej téme, s ktorou nesúhlasia, čo by fungovanie školstva ohrozovalo zásadne.

Nedovoľme, aby nás všetkých nútili žiť podľa ich náboženstva!

O všetkých návrhoch sa pôvodne malo rokovať už na decembrovej schôdzi parlamentu, neskôr však Vašečka požiadal o ich preloženie na program prvej riadnej schôdze NR SR v roku 2024.

Zatiaľ nevieme s istotou povedať, ktoré z týchto návrhov majú v novom parlamente šancu prejsť. Predpokladáme, že PS a SaS žiadny z nich nepodporia. Keďže klerikálne strany OĽaNO, KDH a SNS majú spolu „len“ 38 poslancov, rozhodujúci bude postoj Smeru a Hlasu. V minulosti Smer už hlasoval za prispôsobenie školstva náboženstvu či znemožnenie úradnej zmeny pohlavia a časť jeho členov podporuje aj zákaz nedeľného predaja. Hlas sa pri týchto otázkach väčšinou zdržal, za ďalšie navyšovanie štátneho príspevku pre cirkvi však hlasoval tiež. Je preto veľmi dôležité vytvoriť verejný tlak, aby ani jeden z týchto škodlivých návrhov nebol prijatý.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , , , , ,