Výsledky sčítania obyvateľov potvrdzujú sekularizáciu spoločnosti

Štatistický úrad nedávno zverejnil rozšírené výsledky sčítania obyvateľov 2021. Pred rokom sme písali o dôvodoch, prečo katolícka cirkev v období posledných 10 rokov prišla o 300-tisíc veriacich. Porovnanie sčítaní 2011 a 2021 ukazuje zmeny v štruktúre populácie katolíckych veriacich vyplývajúce z toho, že ich počet klesá a ich spoločenstvo starne.

Zloženie podľa veku

Existuje viditeľný pokles počtu detí a mladých v skupine katolíkov medzi rokmi 2011 a 2021 – detí a mladých je 0,95x toľko, ako v roku 2011. Treba však dodať, že za túto vekovú skupinu vyplnili formulár rodičia. Na druhej strane narastá počet katolíkov v seniorskej skupine a je v nej 1,3x viac seniorov, ako v roku 2011. V produktívnom veku je pokles najvyšší – tu sa v roku 2021 prihlásilo ku katolíckej cirkvi len zhruba 0,83x toľko ľudí, ako v roku 2011.

Prirodzený  vekový posun nastal za 10 rokov aj v skupine bez vyznania, kde sa niektorí presunuli do seniorskej skupiny. Zároveň je tu ale viditeľný početný nárast v skupine detí a mladých – zhruba 1,7x vyšší počet detí a mladých bez vyznania je zaznamenaný v roku 2021 ako v roku 2011. Významný je najmä prírastok v počte osôb v produktívnom veku 15-64 rokov – tu tvorí počet osôb bez vyznania v roku 2021 tiež 1,67x vyšší počet, ako v roku 2011.

Najlepšie zobrazuje dlhodobý vývoj stĺpcový graf pre 5-ročné vekové skupiny. Ten ukazuje, že v každej novej generácii je o niečo vyššie percento ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnej cirkvi a existuje tu dlhodobý trend, podľa ktorého sa rozdiel medzi počtom veriacich RKC a neveriacich bude postupne znižovať. Sekularizácia spoločnosti na Slovensku už začala a aj keď sa nám v porovnaní s inými krajinami môže zdať pomalá, rozdiel medzi aktuálnym stĺpcovým grafom a tým z roku 2011 je naozaj výrazný.

Zloženie podľa pohlavia

Paradoxne sa k RKC hlási viac žien ako mužov (v roku 2021 to bolo 1 629 538 žien a 1 408 973 mužov), a to napriek tomu, že asi žiadna iná organizácia na Slovensku toľko nebojuje proti právam žien, ako práve táto cirkev. Nielenže diskriminuje ženy vo vnútri svojej vlastnej organizácie tým, že im (na rozdiel od niektorých iných cirkví) nedovoľuje stať sa farárkami, ale tiež otvorene vystupuje proti rodovej rovnosti a reprodukčným právam všetkých, aj neveriacich žien.

Ako pripomína Oľga Pietruchová:

Len a len „vďaka“ vplyvu katolíckej cirkvi na politikov nemáme od roku 2007 dodnes prijatý program reprodukčného zdravia a jasne zadefinovanú stratégiu podpory zdravotnej starostlivosti o tehotné ženy a matky, ale ani informovanosť v oblasti sexuálneho zdravia a plánovania rodičovstva či prevencie sexuálne prenosných chorôb.

Len a len „vďaka“ katolíckej cirkvi a megalomanským „pochodom za život“ za zákaz interrupcií môže byť táto téma stále nosnou agendou kresťanských politikov a političiek. A to napriek nálezu Ústavného súdu z roku 2007, ktorý žene garantuje právo na súkromie a slobodné rozhodovanie vo veciach tehotenstva.

Len a len „vďaka“ katolíckej cirkvi nemajú ženy na Slovensku dodnes prístup k bezpečnejšej a jednoduchšej forme medicínskeho prerušenia tehotenstva. Bola to práve KBS, ktorá v roku 2013 lobovaním u premiéra zabezpečila, že napriek registrácii tabletky sa táto do lekární nikdy nedostala.

Cirkevní predstavitelia tiež dlhodobo robia kampaň proti medzinárodným dokumentom, ktoré majú chrániť ženy pred násilím a obťažovaním.

Ženy, ktoré sa hlásia k RKC, tým zároveň zvyšujú politický vplyv ultrakonzervatívnych biskupov a nepriamo tak podporujú potláčanie svojich vlastných práv. Našťastie si čoraz viac žien uvedomuje, že k vyznávaní svojej viery žiadnu cirkev nepotrebuje, prípadne prechádza k takým cirkvám, ktoré ich považujú za rovnocenných svojprávnych ľudí.

V skupine bez vyznania je situácia opačná, túto odpoveď označilo 693 050 mužov a 603 092 žien.

Sekularizácia štátu nepríde sama

Samozrejme sa môžeme tešiť z týchto pre nás celkom pozitívnych výsledkov sčítania. To, že Slovensko nie je krajina náboženských fanatikov, potvrdil aj najnovší prieskum, podľa ktorého 59 percent ľudí podporuje odluku cirkvi od štátu a 25 percent je proti. Prieskum tiež ukázal jednoznačnú podporu práva na interrupciu a na sexuálnu výchovu v školách.

Toto všetko však nezmení nič na tom, že vládni politici ľudí bez vyznania aj naďalej ignorujú, že klerikalizácia štátu pokračuje a že každoročný finančný príspevok, ktorý cirkvi dostávajú od štátu, napriek klesajúcemu počtu veriacich neustále rastie.

Nemá zmysel čakať, že sa tieto veci zmenia samy od seba – to sa nestane. Preto musíme byť aktívni, organizovať sa, vytvoriť verejný tlak na presadenie odluky cirkví od štátu a v neposlednom rade isť k voľbám a voliť sekulárne strany.

Kategórie: Články

Štítky: , , , ,