Kodanská deklarácia o demokracii: Demokracia je humanistická hodnota

Svetový kongres humanistov v roku 2023, ktorý sa zišiel v Kodani, prijal túto deklaráciu o demokracii: humanistickej hodnote:

Ľudia sú spoločenské živočíchy, sformované evolúciou a kultúrou tak, aby žili spolu s ostatnými v spoločenstve.

Aby ľudská spoločnosť fungovala, potrebuje normy, zákony a predpisy. Ako sa spoločnosť mení, tieto musia byť vždy otvorené výzvam a aktualizáciám, ktoré sú výsledkom prebiehajúcej etickej a racionálnej diskusie.

Demokracia, ktorá je založená na princípe rovnakej hodnoty, dôstojnosti a práva na účasť každého jednotlivca, je humanistickým spôsobom organizácie tejto diskusie.

Ako humanisti zastávame názor, že demokracia by mala byť základnou hodnotou, ktorú presadzujú a chránia všetky spoločnosti a vlády. Každý by mal byť vypočutý s rovnakou dôstojnosťou a rešpektom a demokratický proces poskytuje rámec na zabezpečenie dodržiavania tejto zásady v praxi. Zaručuje, že nikde nemôže existovať legitímna vláda bez plne informovaného súhlasu a účasti tých, ktorým vládne.

Demokracia nie je len politický proces. So svojím dôrazom na rovnosť a participáciu je demokracia mocným nástrojom na realizáciu sociálnej spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a spoločného dobra.

Demokracia nie je statický stav. Je to dynamický proces, ktorý si vyžaduje neustálu angažovanosť, informovanú účasť a prispôsobovanie sa.

Demokracia nie je tyrania väčšiny. Musí ísť spolu s ochranou ľudských práv, právnym štátom a záväzkom k sociálnemu pokroku.

Vo svetle týchto zásad potvrdzujeme nasledovné:

1. Demokracia je univerzálna základná hodnota, ktorá je nevyhnutná pre realizáciu humanistických princípov na celom svete.

2. Demokracia musí byť široko inkluzívna, transparentná, zodpovedná a sekulárna s inštitúciami a postupmi, ktoré reagujú na meniace sa potreby a túžby občanov.

3. Moc musia mať v rukách občania a právo občianstvo uplatňovať musí byť chránené bez predsudkov.

4. Demokraciu ako kultúru treba aktívne brániť proti všetkým hrozbám, vrátane hrozieb zo strany režimov, hnutí a politických strán, ktoré prijímajú autoritárske princípy, zo strany tých, ktorí majú neprimeranú ekonomickú a sociálnu moc a od všetkých ostatných síl, ktoré sa snažia podkopať demokratické hodnoty a inštitúcie.

Zaväzujeme sa pracovať pre demokratickejší svet.

Vyzývame všetky vlády, inštitúcie a jednotlivcov, aby presadzovali a chránili demokratické hodnoty ako základný kameň ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a slobody.

Vyzývame všetkých humanistov na celom svete, aby boli solidárni s tými, ktorí sa snažia brániť a presadzovať demokraciu a aby spolupracovali na budovaní sveta, v ktorom prekvitá demokracia a v ktorom sú chránené dôstojnosť a práva všetkých ľudí.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , , ,