Prečo katolícka cirkev prišla o 300-tisíc veriacich?

Pri sčítaní obyvateľov v roku 2001 sa k Rímskokatolíckej cirkvi prihlásilo 3,708 milióna ľudí (68,9%), v roku 2011 ich bolo 3,347 milióna (62%) a pri minuloročnom sčítaní už len 3,038 milióna (55,8%). Biskupi sa tvária, že sa nič nedeje a hľadajú viac či menej nezmyselné výhovorky, prečo stratili státisíce veriacich.

Keď sa priamo pýtame ľudí, ktorí sa od RKC odvrátili alebo dokonca z nej aj oficiálne vystúpili na ich dôvody, často dostávame tie isté odpovede.

Medzi najčastejšie dôvody patrí napríklad obrovské množstvo sexuálnych zločinov kňazov voči maloletým, ktoré sa dejú celosvetovo aj na Slovensku a ktoré sa cirkev dlho snažila ututlať. Ďalej mnohým prekáža politika v kostoloch alebo naopak náboženstvo v politike. Nikto nerobí cirkvi tak dokonalú antikampaň ako Záborská, Kuffa, Čepček, Vašečka a ďalší fundamentalisti v parlamente. Príkazy, zákazy, násilne vnucovanie náboženských doktrín celej spoločnosti prostredníctvom zákonov je niečo, čo sa ľudom vyslovene protiví. A to aj vtedy, keď sa klamlivo označuje za „pomoc“.  

Potom je tu aj arogantné správanie a spiatočnícke názory cirkevných predstaviteľov, ktoré sa mnohým zdajú odtrhnuté od reality. Podľa prieskumu až vyše tretina katolíkov na Slovensku si myslí, že biskupi a kňazi nereprezentujú ich názory a ďalšia tretina z nich je presvedčená, že katolícka cirkev u nás nie je priestorom na slobodnú diskusiu. Veriacich sklamalo napríklad odvolanie obľúbeného arcibiskupa Bezáka, ktoré im cirkev dodnes nevysvetlila, alebo sympatie niektorých kňazov ku kotlebovcom a obdobiu klérofašizmu.

Je všeobecne známe, že počet papierových katolíkov na Slovensku je radovo vyšší, ako tých praktizujúcich. Veľa ľudí sa hlási k RKC len formálne, lebo boli pokrstení alebo v mladosti chodili do kostola. Tých sme v našej kampani bezvyznania vyzvali, aby sa neprihlásili len zo zvyku k cirkvi, ale vyplnili sčítací formulár podľa svojho skutočného presvedčenia a zdá sa, že kampaň mala úspech.

A nakoniec tu rovnako ako v celej Európe prebieha postupná sekularizácia – ľudia pod vplyvom vzdelávania a vyššej životnej úrovne upúšťajú od svojej náboženskej viery, prípadne zisťujú, že na prežívanie svojej viery žiadnu cirkev nepotrebujú.

Je tu však aj ďalší faktor, o ktorom sa až tak nehovorí, a tým je vekové zloženie členov RKC v porovnaní s vekovým zložením ľudí bez vyznania. Keďže tieto údaje pre sčítanie obyvateľov 2021 ešte nie sú k dispozícii, pozrieme sa na údaje zo sčítania 2011:

Na základe tejto tabuľky sme vytvorili grafy. „Stromčekové“ vekové pyramídy veľa neprezradia, možno len to, že u skupiny bez vyznania dominujú mladší muži.

Zaujímavejšie sú nasledujúce stĺpcové grafy. V každej z vekových skupín je samozrejme v SR iný počet ľudí. Rodí sa menej deti ako v minulosti, u aktívnych pracujúcich a seniorov vidíme dva kopčeky (povojnová generácia a ich deti – niekto im hovorí „Husákove“). Takže prepočet počtu ľudí v jednotlivých skupinách (rímskokatolíci aj bez vyznania) na 10000 obyvateľov danej kohorty v celej SR očistí graf práve o tento vplyv rozličného počtu obyvateľov v jednotlivých vekových kategóriách.

Na týchto prepočítaných grafoch sa jasne ukazuje, že rímskokatolícka viera je dominantná u seniorských ročníkov a potom je tu ešte skupina okolo 14 rokov, pre ktorú však sčítací formulár vyplnili zákonní zástupcovia. U ľudí hlásiacich sa k RKC je podiel mladých aktívnych pracujúcich výrazne menší ako u ľudí bez vyznania. V skupine bez vyznania naopak dominujú deti a mladí a vytrácajú sa až v seniorskom veku.

To nám dáva odpoveď na otázku v nadpise. Iste je tu nemalé množstvo ľudí, ktorí zmenili názor a v minulých sčítaniach sa prihlásili k cirkvám, no teraz označili kolónku „bez vyznania“. Ak sa však niekto domnieva, že ich bolo až 300-tisíc, je to veľmi skreslená predstava. Väčšina „stratených“ katolíkov za tých 10 rokov od minulého sčítania zrejme zomrela a nemal ich kto nahradiť, lebo v mladej generácii je menší podiel katolíkov a v neposlednom rade je mladá generácia početne slabšia. Sčítanie 2021 tak preukázalo presun v rozdelení vekových skupín podľa náboženského vyznania, ktorý tu je už minimálne 10 rokov.

Kategórie: Články

Štítky: , , ,