Vrchol ľadovca: Kto platí organizácie náboženských fundamentalistov?

Minulý rok zverejnilo Európske parlamentné fórum pre sexuálne a reprodukčné zdravie správu s názvom Tip of the Iceberg (Vrchol ľadovca), ktorá sa podrobne venuje financovaniu náboženských extrémistov a cirkevných politických organizácií v Európe. Správa je veľmi rozsiahla a zatiaľ bola zverejnená v angličtine, francúzštine, nemčine a poľštine. Obsahuje tiež informácie o Slovensku, Anne Záborskej, diskriminačnom referende Aliancie za rodinu a podobné.

Správa pozostáva z troch častí. Prvá sa zaoberá sponzormi aktivít zameraných proti právam žien (pričom hlavným cieľom fundamentalistov je zákaz interrupcií) a LGBT komunity a proti rodovej rovnosti. Druhá časť opisuje spôsoby, ktorými tieto finančné prostriedky získavajú a používajú a v tretej sú uvedené názorné príklady a prípadové štúdie, konkrétne „Jeden z nás“ (One of Us) – európska kampaň extrémistov útočiacich na reprodukčné práva a ultrakonzervatívna španielska nadácia CitizenGo, ktorá s pomocou online platforiem predkladá petície po celom svete.

Vzhľadom na obšírnosť problematiky nie je možná úplná analýza všetkých údajov. Ako vyplýva z nadpisu, obsiahnuté údaje sú len „vrcholom ľadovca“.

Chceme tu zhrnúť aspoň tie najdôležitejšie informácie z prvej časti. Správa identifikuje 707,2 milióna dolárov vyzbieraných na tieto aktivity medzi rokmi 2009 a 2018 skupinou 54 organizácií vrátane mimovládnych organizácií, nadácií, cirkví a politických strán. Tieto organizácie pochádzajú prevažne z troch geografických oblastí, a to z USA, Ruska a Európy.

Financovanie z USA

Zistilo sa, že 81,3 milióna dolárov pochádza z USA od 10 mimovládnych organizácií a konzervatívnych think-tankov spojených s „kresťanskou“ pravicou. Tie zase sú podporované množstvom nadácií založených konzervatívnymi americkými miliardármi, ktorí majú úzke väzby na Republikánsku stranu, alternatívnu a extrémnu pravicu. Najväčšími darcami boli Billy Graham Evangelistic Association, Alliance Defending Freedom International či American Center for Law and Justice. Peňažné toky z USA k európskym fundamentalistom sa za sledované obdobie 10 rokov takmer zdvojnásobili.

Financovanie z Ruska

Z Ruska prišlo 188,2 milióna dolárov, a to od organizácií (nadácií, think-tankov, médií) úzko spojených s dvomi ruskými oligarchami – Vladimírom Jakuninom a Konstantínom Malofejevom. Navyše sú títo oligarchovia spojení s „práčovňami peňazí“, cez ktoré pred rôznymi voľbami v Európe tiekli čierne peniaze k extrémistickým stranám. Okrem toho prispievajú zatiaľ nešpecifikovanou čiastkou najmenej štyri medzinárodne aktívne ruské vládne organizácie.

Putinov autoritársky režim, ktorý je úzko spojený s pravoslávnou cirkvou, dlhodobo šíri propagandu aj v zahraničí, pričom sa hrá na obhajcu tradičných „kresťanských hodnôt“, ktoré vraj treba chrániť pred liberálnym Západom.

Financovanie z Európy

Prostriedky z Európy tvoria najväčšiu časť vo výške 437,7 milióna dolárov. Správa identifikovala takmer dvadsať súkromných nadácií zapojených do aktivít proti právam žien a menšín. Okrem toho vznikli v uplynutom desaťročí nové nadnárodné spojenectvá organizácií a kampaní za zákaz interrupcií a proti zrovnoprávneniu LGBT komunity, kresťanská politická strana na európskej úrovni, ultrakonzervatívna platforma na sociálnych médiách a množstvo vzájomne prepojených organizácií katolíckych extrémistov. Medzi ďalšie organizácie patria náboženské inštitúcie ako aj celoeurópske fašistické strany. Peňažné toky sa v sledovanom období výrazne zvýšili.

Poznámka OZ Ethos:

Neprekvapuje nás, že najväčšia časť peňazí hlavne z Ruska a Európy bola poskytnutá v období 2013 – 2015. Zrejme nie je náhodou, že práve v tomto období boli náboženskí fundamentalisti aj na Slovensku mimoriadne aktívni. Na prvú adventnú nedeľu 2013 katolícki biskupi svojim pastierskym listom o „kultúre smrti“ a príchode „sodomského paškvilu“ na Slovensko odštartovali štvavú kampaň k referendu proti LGBT ľuďom. Na sociálnych sieťach sa vtedy začali masovo šíriť hoaxy a konšpirácie o „juvenílnej justícii“, ktorá vraj odoberá detí z kresťanských rodín a dáva ich homosexuálom, a o takzvanej „gender ideológii“. Zároveň sa konali aj prvé masové pochody za úplný zákaz interrupcií.

Ak vás táto téma zaujíma, odporúčame tiež prečítať články Investigatívneho centra Jána Kuciaka o financovaní ultrakonzervatívnych organizácií v strednej Európe, o Ordo Iuris a globálnej sieti ultrakonzervatívnych organizácií aj o tom, ako ultrakonzervatívne hnutia pretvárajú strednú Európu.

Na druhú časť správy sa pozrieme v ďalšom článku.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , , ,