Pod vrcholom ľadovca: Ako náboženskí fundamentalisti získavajú peniaze?

V predchádzajúcom článku sme zhrnuli prvú časť správy Európskeho parlamentného fóra pre sexuálne a reprodukčné zdravie Tip of the Iceberg (Vrchol ľadovca) o tom, kto financuje aktivity náboženských extrémistov a cirkevných politických organizácií v Európe. Druhá časť sa sústreďuje hlavne na spôsoby získavania týchto peňazí.

Správa opisuje štyri hlavné zdroje financovania:

1. Náboženskí fundamentalisti vyvinuli mechanizmy na získavanie peňazí od bežných ľudí. Pritom existujú dva modely. Prvý je založený na petíciách a katolíckych darčekových predmetoch celosvetového ultrakonzervatívneho hnutia Traditio, Familia, Proprietas (TFP) s centrom v poľskom Krakove. O tomto hnutí a jeho pochybnom financovaní už písalo aj Investigatívne centrum Jána Kuciaka: „Ľudia v mnohých krajinách nachádzajú v poštových schránkach obrázky svätých a list žiadajúci o dar na náboženské účely. Myslia si, že podporujú lokálne katolícke inštitúcie, no keď sa rozhodnú prispieť, peniaze idú globálnemu TFP.“ Je to teda istým spôsobom oklamanie veriacich.

Druhý model sa sústreďuje na mobilizáciu „aktívnych občanov“ cez sociálne médiá s cieľom dostať náboženských extrémistov do centra politickej diskusie prostredníctvom nových alternatívnych a krajne pravicových politických strán.

2. Existujú dve kategórie európskych sociálno-ekonomických elít, ktoré prispievajú na aktivity proti právam žien a menšín: Bohatí jednotlivci zo súkromného sektora a klerikálne resp. aristokratické siete. Bohatí jednotlivci zohrali dôležitú úlohu pri vzniku nových ultrakonzervatívnych politických strán vo viacerých krajinách. Niektorí členovia šľachtických rodov vystupujú na verejných podujatiach a majú vedúce pozície v extrémistických organizáciách. Správa identifikuje 60 osôb sociálno-ekonomickej elity z viac ako 20 krajín, ktoré prispeli k mobilizácii proti rodovej rovnosti v Európe.

3. Náboženským extrémistom sa tiež darí získavať financie zo štátneho rozpočtu a verejných zdrojov. Na ich získavanie existujú viaceré spôsoby. Prvý spočíva v poskytovaní „služieb“ verejným orgánom. Anti-choice organizácie napríklad prevádzkujú takzvané krízové centrá pre tehotné, ktoré sa snažia ženy aj nepravdivými tvrdeniami odhovárať od interrupcie. Ďalšia takáto služba je „vzdelávacia“ činnosť zameraná na deti a mladých ľudí. Niektoré organizácie sa pritom navonok tvária ako sekulárne a ideologicky neutrálne, v skutočnosti však šíria náboženskú ideológiu.

Niektoré náboženské organizácie, hlavne v Poľsku a Maďarsku, sa stali dôležitými spojencami autoritárskych vlád. Pomáhajú šíriť vládnu propagandu medzi veriacimi a za odmenu dostávajú peniaze zo štátneho rozpočtu.

4. Náboženské siete tiež zohrávajú formálnu aj neformálnu úlohu pri politických aktivitách, od nepeňažnej podpory až po poskytovaní platforiem pre mobilizáciu zdrojov. Náboženské siete fungujú oddelene podľa náboženského vyznania – katolícke, protestantské a pravoslávne. Pri svojich politických aktivitách sa však vedia koordinovať v rámci konzervatívneho, neliberálneho a antidemokratickeho ekumenizmu.

Poznámka OZ Ethos:

Na Slovensku katolícki fundamentalisti po voľbách ovládli Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí pod vedením Milana Krajniaka, ktorý sa sám nazval posledným križiakom. Štátne dotácie na podporu rodovej rovnosti (po novom na „podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí“, čo má symbolizovať nielen zmenu jazyka ale i zásadnú zmenu pôvodného významu) v roku 2020 aj v roku 2021 nerozdelili tým, ktorí sa rodovej rovnosti skutočne venujú, ale „svojim ľuďom“ na základe náboženského presvedčenia. Peniaze získali prevažne cirkevné organizácie, farnosti a arcidiecézne rodinné centra aj anti-choice organizácie spojené s poslankyňou Záborskou. Išlo o niekoľko desaťtisíc eur.

Ešte horšie je, že sa aj štátom financované cirkvi často správajú ako ultrakonzervatívne politické strany. Katolícki biskupi priamo zasahujú do politiky a do práv iných ľudí. Často pripomienkujú zákony, dokonca sa snažili pri ich pripomienkovaní získať rovnaký štatút ako štátne inštitúcie. V kostoloch podporili diskriminačné referendum proti LGBT ľuďom, masové pochody za zákaz interrupcií ako aj dezinformačnú kampaň proti Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu. Keďže na Slovensku stále nedošlo k finančnej odluke cirkvi od štátu, platíme im tieto aktivity nedobrovoľne my všetci.   

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , , , , ,