Tlačová správa – Protest za odluku cirkvi od štátu

Dňa 12.9.2021 o 15:00 na Námestí SNP v Bratislave sa uskutoční podujatie na podporu obetí sexuálneho zneužívania zamestnancami cirkvi a odluky cirkví od štátu. Akcia sa koná v čase,  kedy pápež priletí na Slovensko (nie je však zameraná proti pápežovi).

Cieľom podujatia je: 

1. Upozorniť na stále neuskutočnenú odluku cirkví od štátu. Keďže naši zákonodarcovia za viac ako 30 rokov nedokázali splniť požiadavku Novembra 1989 na „dôslednú odluku cirkví od štátu”, cirkvi sú stále financované priamo zo štátneho rozpočtu z daní všetkých občanov. Náboženstvo máme v školách, v zdravotníctve, v armáde a v podstate celej štátnej správe a politici neustále prizývajú cirkevných predstaviteľov k participácii pri pripomienkovaní alebo navrhovaní zákonov. Už niekoľko volebných období pozorujeme výrazné útoky cirkevných predstaviteľov a ich podporovateľov v parlamente na ľudské práva a sekulárny charakter štátu.

2. Upozorniť na diskriminujúce Vatikánske zmluvy, ktoré sú pre Slovenskú republiku jednostranne nevýhodné a dávajú Katolíckej cirkvi významné nadpráva. Tieto zmluvy politici prijali bez spoločenskej diskusie a bez preskúmania Ústavným súdom, napriek tomu, že sa Slovenská republika podľa Ústavy neviaže na žiadne náboženstvo. Preto žiadame ich zrušenie resp. zmenu takým spôsobom, aby rešpektovali práva všetkých a nielen katolíckych občanov SR.

3. Vyjadriť plnú podporu obetiam zneužívania kňazmi. Spoločne sa pripojíme k žiadosti o stretnutie obetí s pápežom Františkom. Takéto stretnutie býva štandardným bodom programu návštev pápeža Františka v iných krajinách. Dáva tým obetiam legitimitu, podporu a odvahu prehovoriť. U nás to na programe nie je napriek tomu, že obete existujú aj na Slovensku a rovnako ako v iných krajinách potrebujú jasný signál, že cirkev ich neignoruje, príjma ich a chce tieto kauzy riešiť. Preto aj apelujeme na KBS a Apoštolskú nunciatúru v SR, aby boli v tomto smere iniciatívni a transparentní.

Podujatie organizuje občianske združenie ETHOS.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , ,