Štát už nemôže ďalej ignorovať ľudí bez vyznania

K výsledkom sčítania obyvateľov a veľkému nárastu ľudí bez náboženského vyznania sa už vyjadrili zástupcovia cirkví aj sekulárnych politických strán.

Odluka cirkví od štátu je opäť aktuálna téma

„Z môjho pohľadu je to jasný signál, že máme poslednú dekádu na to, aby sme výrazne zmenili systém financovania cirkví, o. i. preto, aby sa takmer 1,3 mil. občanov Slovenska bez vyznania necítili ukrivdení, že financujú cirkvi, ktorých nie sú súčasťou“, uviedol Martin Klus (SaS).

„Tieto údaje len potvrdzujú, že už dávno nastal čas rozväzovať putá medzi štátom a najmä rímskokatolíckou cirkvou. Samotná zmena financovania cirkví na to však stačiť nebude – ani na odluku štátu od RKC, ani na zrovnoprávnenie ľudí hlásiacich sa k menším cirkvám na Slovensku“, píše Irena Bihariová (PS).

 „Počet ľudí, ktorí sa hlásia k rímskokatolíckej cirkvi, klesol o 6%, avšak peniaze dostanú, ako keby sa nič nedialo, dokedy?“, pýta sa Miroslav Žiak (SaS). „Podľa zákona, ktorým sa oháňajú predstavitelia cirkví, neprídu ani o cent, ba dokonca im financie aj narastú. Myslíte si, že je to nespravodlivé? Lebo ja áno.“

Janka Bittó Cigániková (SaS) dúfa, že cirkvi už nebudú mať taký silný vplyv na politiku ako doteraz. „Úprimne, rastúci počet ateistov na Slovensku ma teší. Nie, proti veriacim ako takým nič nemám. Rešpektujem ich voľbu a nestarám sa. Čo ma teší je, že klesá sila cirkví a oslabuje sa ich vplyv na spoločnosť. To by sa mohlo odzrkadliť pri riešení otázok, kde dnes ešte prevažujú emócie nad dátami a dobrou skúsenosťou z civilizovaného sveta. Napríklad pri interrupčnej tabletke, či zväzkoch homosexuálnych párov.“

Ako upozorňuje Ondrej Prostredník (PS), výsledky tiež ukázali, že na Slovensku rastie počet ľudí, ktorí sa hlásia k niektorému z vierovyznaní bez štatútu registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Napriek tomu existujúci právny stav znemožňuje tomuto rastúcemu počtu veriacich, medzi ktorých patria napríklad budhisti, aby získali štatút registrovanej náboženskej spoločnosti.

Úspech mali aj Svedkovia Liehovovi

K Svedkom Liehovovým sa prihlásilo 14 207 ľudí. Práve táto cirkev viedla počas sčítania jednu z najvýraznejších kampaní, kde informovala o absurdnom zákone o registrácii nových cirkvi a nespravodlivom spôsobe financovania tých už registrovaných. Hlava Svedkov Gabo Žifčák upozorňuje, že ľudia mali počas asistovaného sčítavania problém prihlásiť sa k nim. 

Nárast počtu ľudí bez vyznania Zifčáka potešil a osobne sa v blízkej dobe chystá oficiálne vystúpiť z RKC. „Je totiž úplný nezmysel hlásiť sa k cirkvi, v ktorej ste boli ako dieťa nedobrovoľne pokrstený a teraz vás už s ňou v podstate nič iné nespája a takto podporovať celý tento absurdný systém.“

Svedkovia Liehovovi nedávno spustili registráciu svojich členov na stránke https://liehovisti.sk.

Biskupi si nechcú priznať chybu

Žiaľ reakcie cirkevných predstaviteľov opäť potvrdili, že nie sú schopní akejkoľvek sebareflexie. Už pred 10 rokmi KBS pokles počtu katolíkov úplne nezmyselne odôvodnila „propagáciou ateizmu“ za minulého režimu, ktorá sa však záhadne prejavila až po 20 rokoch, keďže medzitým v roku 2001 počet členov cirkví narástol.

Aj na najnovšie výsledky sčítania biskupi reagovali optimisticky napriek tomu, že výrazne ubudlo katolíkov aj evanjelikov. Evanjelická cirkev tvrdí, že pokles nebol výrazný a spomalilo sa tempo úbytku ich veriacich. Katolícka cirkev zasa argumentuje, že za poklesom je aj pandémia, ktorá zatvorila kostoly. Arcibiskup Zvolenský vlastne ani nevníma, že by katolíkov ubudlo, lebo podľa cirkevných záznamov mal počet krstov stabilný a vraj dokonca mierne rastúci trend.

Tieto výhovorky pôsobia niekedy až komicky. Ale snáď nikto vážne nečakal, že by si biskupi dokázali priznať vlastnú chybu.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , , ,