Sekty a cirkvi

V poslednej dobe sa začalo viac hovoriť o náboženských sektách, čo je určite dôležitá téma. Sekta je v tradičnom chápaní menšia náboženská obec, ktorá sa odštiepila od väčšej cirkvi, pretože sa od tejto materskej cirkvi líši vierovyznaním alebo obradom a podobne. V súčasnosti má toto označenie skôr negatívny význam a používa sa pre malé, radikálne náboženské skupiny zhromaždené okolo vodcovskej osobnosti, ktoré často potláčajú práva a osobnostnú identitu svojich členov a majú nepriateľský postoj k nečlenom sekty.

Žiadosť o registráciu im zamietli

Hlavným terčom kritiky sa stalo kresťanské spoločenstvo Milosť, ktoré sa radí k letnično-charizmatickým hnutiam. O svojich skúsenostiach s týmto hnutím prehovorila jeho bývalá členka Denisa Tomíková, ktorá vstúpila do spoločenstva Milosť spolu so svojimi rodičmi a bratom, keď mala len trinásť rokov. Zažila tam znásilnenie a silnú manipuláciu.

Spoločenstvo Milosť sa už viac ako 16 rokov neúspešne pokúša o registráciu, pričom štát trikrát zamietol jeho žiadosti. Ministerstvo odmietlo žiadosť schváliť predovšetkým z dôvodu neznášanlivosti voči ostatným cirkvám, členom iných náboženstiev a osobám bez vyznania.

Tento príklad tiež jasne ukazuje nezmyselnosť argumentácie tých, ktorí presadili súčasný absurdný zákon o registrácii cirkví, ktorý prakticky znemožňuje registráciu akejkoľvek novej cirkvi. Tí vtedy strašili, že by sa mohli zaregistrovať aj nebezpečné sekty a extrémistické skupiny (vtedy spomínali hlavne radikálnych islamistov). Ako však vidíme, ministerstvo si vie overiť, čo sú títo ľudia zač a rozhodne netreba plošne znemožniť registráciu všetkým novým cirkvám.

charizmatickým kresťanom sa hlásia aj viacerí poslanci parlamentu a bývali členovia vlády ako Eduard Heger a Marek Krajčí. Táto odnož kresťanstva sa zviditeľňuje okrem iného hovorením v záhadných jazykoch, vierou v nadprirodzené javy, ale aj exorcistickými rituálmi. 

Hranice náboženskej slobody

Stand-up komik Silných rečí Daniel Čistý vyrastal v kresťanskej charizmatickej sekte Modrý kríž. Napriek tomu, že v nej už roky nie je, hovorí, že aj po rokoch terapie existujú v jeho živote veci, cez ktoré sa nedokázal preniesť.

Ku kontroverzným hnutiam, ktoré sú na Slovensku relatívne nové, patrí napríklad Tvorivá spoločnosť s napojením na ukrajinskú ezoterickú skupinu AllatRa. Ide o apokalyptické hnutie a dobre premysleným marketingom, ktoré okrem iného šíri konšpirácie o príčinách zmeny klímy na Zemi a tvrdí, že koniec sveta môže nastať v roku 2036. Apokalypsu má podľa nich vyvolať séria sopečných výbuchov.

Pri získavaní nových členov sa pochybné hnutia často skrývajú za inými názvami alebo aktivitami, z ktorých nie je na prvý pohľad jasné, o koho ide a čo je skutočným cieľom týchto ľudí. Takéto praktiky často používajú scientológovia, ktorí sa snažia pod rôznymi zámienkami dostať do škôl, napríklad prostredníctvom prednášok o drogách alebo o ľudských právach.

Niekedy je ťažké určiť presnú hranicu medzi zhubnými kultmi a spoločenstvami, ktoré sú neškodné. Všeobecne platí, že ak sa dospelý svojprávny človek dobrovoľne rozhodne vstúpiť do spoločenstva, ktoré verí v nezmysly a bludy, má na to právo. Aj o tom je náboženská sloboda. Za neprípustné považujeme, keď sa hocikto snaží na základe svojej viery obmedzovať práva nečlenov spoločenstva alebo využívať školy na indoktrináciu detí. Ťažko sa však argumentuje proti tomu, aby sa do škôl tlačili rôzne neregistrované cirkvi a šírili tam neoverené tvrdenia alebo klamstva, pokiaľ štát a Vatikánske zmluvy presne to isté tým už registrovaným cirkvám umožňujú, a to dokonca v takej miere, že sa na hodiny náboženstva nedostane ani školský inšpektor.

Na počte členov nezáleží

Určite neplatí, že každá nová, malá alebo neregistrovaná cirkev je automatický nebezpečná sekta. Mnohé z nich sú z pohľadu neveriacich neškodné a nijako im nezasahujú do života. Príkladom je neregistrovaná starokatolícka cirkev, ktorá je tolerantná k neveriacim, veriacim iných cirkví i k LGBT komunite.

Na druhej strane aj v majoritných cirkvách existujú radikálne a sektárske názorové prúdy, ktoré by sme určite nemali ignorovať. Za kresťanstvom a katolíckou cirkvou sa tu tiež skrývajú všelijaké pochybné spolky, extrémisti a klérofašisti. Aj niektoré vyjadrenia a aktivity biskupov majoritných cirkví na Slovensku majú k tolerancii veľmi ďaleko. V parlamente sa tí najznámejší náboženskí fundamentalisti ako Kuffa, Záborská, Vašečka, Čepček, Kuriak a ďalší hlásia práve k väčšinovej katolíckej cirkvi, čo je zrejme dôvod, prečo ich nikto neoznačuje za sektárov.

Verejnú diskusiu o nebezpečenstvách siekt a sektárskych názorových prúdoch rozhodne vítame. Majme sa však na pozore, aby nebola zneužívaná na ďalšie potláčanie náboženských menšín, ktoré sú na Slovensku beztak značne diskriminované. 

Kategórie: Názory

Štítky: , , , , , ,