Pochybné dotácie pre cirkevné spolky

Náboženskí fundamentalisti v parlamente sa dlhodobo prejavujú cez snahy o sprísnenie interrupcií, pretláčanie názorov biskupov všade, kde je to možné, až po zmeny vo významných štátnych funkciách, ktoré bez transparentného výberového konania obsadilo podozrivo veľa kresťanských aktivistov.

Konflikt záujmov im neprekáža

Nedávno Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny posunulo hranice absurdnosti na novú úroveň, keď prerozdelilo dotácie na podporu rodovej rovnosti len medzi tri organizácie – z toho dve katolícke, ktoré rodovú rovnosť nepodporujú, ale naopak ju odmietajú. Dotáciu dostali Fórum života (8200 €), Poradňa Alexis (4700 €) a Únia materských centier (8400 €). Prvé dve usilujú o obmedzovanie reprodukčných práv žien a podľa informácií denníka SME majú blízko ku „kresťanským“ političkám Záborskej a Verešovej:

Anna Verešová sa v minulom volebnom období dostala do Národnej rady na kandidátke OĽaNO, pred februárovými voľbami prestúpila do KDH. Od júna pracuje na ministerstve práce. V lete tak naraz šéfovala odboru rodovej rovnosti a bola členkou predsedníctva Fóra života, jednej z troch organizácií, ktoré dotáciu od ministerstva tento rok dostali. V predsedníctve organizácie pôsobí aj poslankyňa OĽaNO Anna Záborská. Na delenie dotácií tak dozerala ich príjemkyňa, čo predstavuje jasný konflikt záujmov.

Naopak organizácie skutočne pracujúce v oblasti rodovej rovnosti nedostali ani cent, lebo vraj: „Nevyhovené z dôvodu spoločensko-sociálnej situácie a limitu finančných prostriedkov.“ Pritom sme v oblasti rodovej rovnosti už teraz takmer najhorší v EÚ. Je to jasný znak toho, kam sa Slovensko uberá.

Potichu menia zákony

Ako informuje Možnosť voľby na svojej facebookovej stránke, fundamentalisti vo vláde sa snažia čo najviac sťažiť prácu „nepohodlným“ občianskym združeniam – hlavné tým, ktoré chránia práva žien. Štátne dotácie, ktoré boli pôvodne určené na úplne iné účely, presmerujú do katolíckej cirkvi a jej pridružených organizácií. Robia to potichu, bez vedomia a účasti odbornej verejnosti a veľmi pochybným spôsobom.

Do návrhu zákona „o finančnej podpore detí a rodín“, ktorý by mal podľa názvu riešiť niečo úplne iné, nenápadne vsunuli zmenu zákona o dotáciách, pričom nedodržali časové lehoty ani iné pravidlá tvorby legislatívnych návrhov.

Jedna takáto zmena napríklad znamená, že sa dotácia na podporu rodovej rovnosti tento rok udeľovala posledný raz. Po novom ministerstvo údajne chce podporovať „rodiny a rovnosť príležitostí na trhu práce“. Môžeme len hádať, či tento nový príspevok potom získajú organizácie, ktoré skutočne pomáhajú rodinám, alebo také, ktorých jediná činnosť spočíva v šírení nenávisti ku všetkým „netradičným“ a „nekresťanským“ rodinám.

Na netransparentný spôsob vzniku zákona upozornil aj poslanec Miroslav Žiak (SaS), ktorý chce žiadať Ministerstvo v druhom čítaní o vysvetlenie skráteného legislatívneho konania, vylúčenia verejnosti z prípravy zákona, zaradenia cirkvi ako žiadateľa o dotácie a sporných termínov na posudzovanie žiadosti.

Cirkvám je stále málo

Možnosť voľby ďalej upozorňuje, že ministerstvo tiež akceptovalo množstvo pripomienok Konferencie biskupov Slovenska, ktorá spravila z cirkví možných žiadateľov ďalších dotácií. Biskupi napríklad chcú, aby registrované cirkvi a náboženské spoločnosti resp. právnické osoby odvodzujúce od nich svoju právnu subjektivitu, boli explicitne uvedené v právnom predpise ako oprávnení žiadatelia o dotáciu na podporu edičnej činnosti v pôsobnosti Ministerstva práce, o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci či o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Cirkvi pritom už teraz majú vysoko nadštandardné postavenie pri poberaní štátnych peňazí. Sú jediné organizácie, ktoré každý rok automaticky dostávajú desiatky miliónov zo štátneho rozpočtu a tento príspevok sa im pravidelne zvyšuje. Tento rok je to až 52 miliónov.

Okrem toto štát platí učiteľov náboženstva v základných školách, teologické fakulty, prispieva na cirkevné kultúrne pamiatky, cirkevné školy, cirkevné zariadenia sociálnych služieb a poskytuje cirkvám množstvo ďalších priamych a nepriamych dotácií, ktoré prakticky nie je možné presne vyčísliť. Lenže cirkvi, zvlášť tá najbohatšia, zrejme nemajú v požiadavkách a nárokoch žiadne hranice.

Zdroje:

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , ,