Pochybný návrh o náboženských združeniach

Už viackrát sme písali o absurdnom zákone o registrácii cirkví, ktorý na Slovensku od roku 2017 prakticky znemožňuje registráciu akejkoľvek novej cirkvi. Zatiaľ čo registrované cirkvi majú vytvorené vysoko nadštandardné podmienky pre svoju činnosť, tie neregistrované majú reálnu možnosť získať právnu subjektivitu leda ak ako občianske združenie.

Tento stav už kritizovali aj významné inštitúcie ako napríklad bývalá verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová alebo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Nedávny návrh poslanca Tomáša Valáška (PS), ktorý mal túto diskrimináciu ukončiť a znížiť potrebný počet podpisov pre registráciu novej cirkvi, v parlamente neprešiel. Je príznačné, že to boli práve tzv. „kresťanskí“ poslanci, ktorí tento návrh vtedy nepodporili, kritizovali a zablokovali.  

A práve títo „kresťanskí“ poslanci teraz predložili svoj vlastný návrh, ktorým chcú údajne pomôcť náboženským menšinám. Avšak z doterajších skúseností dobre vieme, že keď sa Záborská a spol. chystajú niekomu „pomôcť“, treba sa mať na pozore. Namiesto toho, aby zrušili absurdnú podmienku 50-tisíc dospelých členov a znova umožnili registráciu nových cirkví, chcú legislatívne zaviesť novú kategóriu „náboženského združenia“.

Podľa stanoviska neregistrovanej starokatolíckej cirkvi tento návrh situáciu náboženských menšín nerieši, ale iba konzervuje súčasný stav. Označenie „náboženské združenie“ vníma ako nedôstojné a prehlbujúce nerovné postavenie. Vzhľadom na navrhované zmeny bude pre neregistrované cirkvi jednoduchšie naďalej fungovať ako občianske združenia a zrejme aj výhodnejšie, keďže občianske združenia sa môžu uchádzať napr. o 2 % z daní a viaceré granty.

Starokatolíci požadujú možnosť riadneho štátneho uznania ako cirkvi a primeranú právnu subjektivitu, ktorá reflektuje špecifické potreby života viery. Za kompromisné, osvedčené a prijateľné riešenie považujú dvojstupňovú registráciu, pričom I. stupeň registrácie by mal byť veľmi jednoduchý a dostupný aj pre minoritné cirkvi a náboženské spoločnosti a II. stupeň stále realisticky dosiahnuteľný. Ak majú registrované cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku právo oddávať so štátnou platnosťou, toto právo by malo byť podľa nich prístupné už pri prvom stupni registrácie, rovnako ako aj členstvo v Ekumenickej rade cirkví.

Návrh zákona nepodporí ani strana Progresívne Slovensko. Ako píše Ondrej Prostredník, OĽaNO opäť ukázalo, že nerozumie ľudským právam: „Ako sme si už zvykli pri ľudskoprávnych riešeniach z dielne OĽANO, neprinášajú zrovnoprávnenie, ale snažia sa do zákona zapísať existujúcu diskrimináciu. Pri zrovnoprávnení spolužitia párov rovnakého pohlavia prišli s novou kategóriou „dôverníkov“, aby pre páry rovnakého pohlavia do zákona zapísali, že ich spolužitie je spolužitím druhej kategórie. Tentokrát ľuďom, ktorí napríklad odmietajú postoje existujúcich cirkví a chcú svoju vieru žiť v modernej cirkvi odkazujú, že sú veriacimi druhej kategórie. Presne takto to chcú zapísať aj do zákona, keď pre nich vytvárajú novú kategóriu „náboženského združenia“. (…) Predložený návrh poslancov OĽANO je ďalším dôkazom o ich úplnom nepochopení ľudských práv. Prichádzajú s riešením, ktoré nikomu nevyhovuje a naopak ponižuje tých, čo ako menšina chcú získať rovnoprávne postavenie. Opäť vychádzajú z ich predstavy, podľa ktorej väčšina má rozhodovať o tom, aké práva menšinám láskavo umožnia. Ľudské práva sú však naopak postavené na ochrane menšín pred útlakom väčšiny. Aj preto Progresívne Slovensko predkladaný návrh nepodporí.

Občianske združenie ETHOS sa s týmto stanoviskom plne stotožňuje.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , ,