Nový návrh zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví

V parlamente je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Predložil ho poslanec Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) a sú v ňom niektoré zaujímavé zmeny. Detaily návrhu zákona si môžete pozrieť na stránke NR SR.

Dvojstupňová registrácia cirkví

Hlavným cieľom návrhu je dosiahnuť, aby sa aj nové a menšie cirkvi mohli oficiálne zaregistrovať, čo je v súčasnosti prakticky nemožné. Slovenský zákon o registrácii cirkví je najprísnejší v Európe a vytvára monopol, ktorý slúži výhradne najvyšším predstaviteľom už registrovaných cirkví. Zatiaľ čo registrované cirkvi majú vytvorené vysoko nadštandardné podmienky pre svoju činnosť, tie neregistrované nemajú možnosť ani len získať právnu subjektivitu. Znemožňovanie registrácie nových cirkví je pritom v rozpore s náboženskou slobodou a princípmi sekulárneho štátu.

Valášek navrhuje dvojstupňový proces registrácie cirkví, pričom prvý stupeň znamená len základnú možnosť registrácie – získanie právnej subjektivity a až druhý stupeň právo na príspevok zo štátneho rozpočtu, právo vyučovať náboženstvo v školách atď. Pre prvý stupeň registrácie by malo po novom stačiť 150 členov cirkvi (v súčasnosti je to až 50.000). Druhý stupeň by cirkvi mohli získať až po 10 rokoch činnosti, ak splnia určité podmienky.

Podpora tolerantnej spoločnosti

Ďalej je v návrhu odsek, ktorý má zabrániť zneužívaniu náboženskej slobody na potláčanie práv iných ľudí. Slovenská spoločnosť v priebehu posledných desaťročí zásadne zmenila, pokiaľ ide o jej náboženskú štruktúru a kým počet členov registrovaných cirkví klesá, počet ľudí bez náboženského vyznania a veriacich neregistrovaných cirkví stúpa. Často sa pritom stretávame s úsilím niektorých náboženských zoskupení presadzovať vlastné náboženské hodnoty ako univerzálne hodnoty pre celú spoločnosť.

Podľa návrhu cirkvi nesmú podnecovať nenávisť či zasahovať do ústavou zaručených práv a slobôd iných osôb. To v súčasnosti najčastejšie vidíme u predstaviteľov katolíckej cirkvi, ktorá šíri neznášanlivosť k celým skupinám občanov a organizuje politicky motivované akcie za potláčanie ich práv, hlavne práv žien a LGBT komunity. Napriek tomu je úplne jasne, že v praxi k zrušeniu jej registrácie aj tak nedôjde. Išlo by teda hlavne o symbolické vyjadrenie.

Naše stanovisko

Občianske združenie ETHOS víta každú iniciatívu, ktorá prispieva k zrovnoprávneniu všetkých skupín veriacich aj neveriacich občanov ako aj naplneniu Ústavy SR, podľa ktorej sa Slovenská republika neviaže na žiadne náboženstvo. Celkovo tento návrh hodnotíme tak, že síce nie je ideálny, ale je to významná zmena k lepšiemu oproti súčasnému stavu, ktorá pomôže hlavne novým, neregistrovaným cirkvám.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , ,