Nová kampaň v Poľsku kritizuje náboženskú výchovu na školách

Pred rokom vznikla v Poľsku sekulárna iniciatíva Samé plusy v reakcii na sprísnenie interrupcií a čoraz väčšie zasahovanie cirkevných predstaviteľov do politiky. Vtedy jedným z hlavných bodov kampane bolo aj sčítanie obyvateľov 2021, ktorého výsledky ohľadom otázky náboženstva zatiaľ ešte neboli zverejnené. Aj rok po skončení sčítania táto iniciatíva stále existuje a teraz prichádza s novou kampaňou.  

Povinne voliteľná náboženská výchova

Na poľských školách sa vyučuje (samozrejme prevažne katolícka) náboženská výchova ako aj etická výchova. Nejde však o povinne voliteľné predmety, takže deti nemusia chodiť ani na jeden z týchto predmetov. Keďže náboženská výchova je v poslednej dobe čoraz menej obľúbená, poľská vláda plánuje od budúceho roka zrušiť túto tretiu možnosť, čo znamená, že si deti budú musieť vybrať medzi náboženskou a etickou výchovou – tak ako je to aj na Slovensku. Prípravy pritom ukazujú, že náboženská výchova bude mať od štátu väčšiu podporu. Toto rozhodnutie sa stretlo s vlnou kritiky a nesúhlasu a mnohí ho chápu ako ďalšie obmedzovanie slobody. Navyše táto zmena znamená väčšie výdavky pre školy, potrebu nových učiteľov a učebníc, pričom peniaze od štátu za týmto účelom majú dostať iba niektoré školy, a to cirkevné.

Ako dôvod pre zmenu z nepovinne voliteľného na povinne voliteľný predmet uvádza minister školstva Czarnek údajnú zlú výchovu detí a ohrozenie základných hodnôt spoločnosti. Narážal pritom na masové protesty proti sprísneniu interrupcií v roku 2020. Tento príklad krásne ukazuje spôsob uvažovania náboženských fundamentalistov – ak sa nechcete len tak nečinne prizerať, ako vám berú vaše práva, ste podľa nich zle vychovaní.

Zbohom, náboženstvo!

Odhlásenie detí z náboženskej výchovy je v Poľsku o niečo zložitejšie ako na Slovensku. V mnohom sú však problémy podobné ako tu – v niektorých školách sa rodičia napríklad sťažovali, že náboženstvo je uprostred rozvrhu, zatiaľ čo etika je mimo normálneho vyučovacieho času. Stávalo sa aj to, že deti, ktoré neboli prihlásené na náboženstvo, boli nútené zúčastňovať sa ho alebo čakať na chodbe. Školy to vysvetlili údajným nedostatkom miesta.

Ďalších pobúril nevhodný obsah, šírenie nenávisti a bludov, ako v prípade kňaza, ktorý na hodine náboženstva hovoril žiakom o homosexuáloch a „liečbe“ týchto ľudí. Medzi možnosťami tejto údajnej liečby spomenul aj elektrošoky či chirurgické zákroky ako odstránenie maternice, odstránenie vaječníkov, ženskú obriezku a sterilizáciu.

Sekularistky preto spustili informačnú kampaň s príznačným názvom „Żegnaj religio“ (Zbohom, náboženstvo), ktorá prebieha nielen na internete, ale vyrazila aj do ulíc. Píšeme tu o sekularistkách v ženskom rode, lebo všetky organizátorky sú ženy z Kongresu sekularizmu a Celopoľského štrajku žien. Ich aktivity sú financované z verejnej zbierky.

S dodávkou navštevujú jednotlivé mestá

Dodávka s názvom kampane, ktorá od 19. septembra cestuje po celej krajine, vzbudzuje veľký rozruch a niektorým sa celkom nepozdáva. Jednoznačne však prevažujú pozitívne reakcie.

Mnohí rodičia si myslia, že sa ich deti na hodinách náboženstva učia lásku k blížnemu. A to nie je pravda. Šíri sa tam neznášanlivosť – voči LGBT ľuďom, feministkám a neveriacim. Učia ich aj objektivizáciu zvierat, predsudky a popieranie faktov, život v strachu a vine, slepú poslušnosť a odmietanie zodpovednosti za vlastné činy“, vysvetľuje iniciatíva Samé plusy. Cirkevná propaganda v školách je financovaná zo štátneho rozpočtu a stojí ročne 1,5 miliardy zlotých. Rovnako ako na Slovensku, ani v Poľsku štát na základe konkordátu nemá žiadny vplyv na obsah tohto predmetu, na učebnice a výber katechétov, ale rozhodujú o tom iba biskupi.

Aktivistky rozdávajú aj letáky, rozprávajú sa s ľuďmi v jednotlivých mestách a informujú ich o ich právach a alternatívnych možnostiach k predmetu náboženská výchova. Reálny dopad tejto kampane ukáže až čas, už teraz však slávi prvé úspechy a je dôkazom toho, že aj malá skupina ľudí s obmedzeným rozpočtom môže organizovať akciu s prekvapivo veľkým ohlasom.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , ,