Etická alebo náboženská výchova?

Na našich základných a stredných školách sa už roky vyučuje náboženská výchova, prípadne jej alternatíva etická výchova. Ide o povinne voliteľný predmet, čo znamená, že každý rodič je povinný vybrať pre svoje dieťa jeden z týchto dvoch predmetov.

Prečo je náboženská výchova problematická?

Podľa nášho názoru náboženská výchova v súčasnej forme do škôl vôbec nepatri, keďže nejde o vzdelávanie na základe vedecky dokázaných faktov, ale o propagáciu určitej organizácie a ideológie, čo je v rozpore s princípmi sekulárneho štátu. Pre tento predmet by mali platiť rovnaké pravidlá ako pre všetky ostatné predmety, čo znamená, že by malo ísť o podávanie objektívnych informácií o všetkých cirkvách a náboženstvách, nie o indoktrináciu v prospech jednej cirkvi.

Tento predmet sa vyučuje nielen na cirkevných školách, ale katolícka cirkev si vo Vatikánskych zmluvách vybojovala náboženskú výchovu ako povinne voliteľný predmet aj na štátnych školách. Toto právo majú teoreticky aj ostatné registrované cirkvi, v praxi to však väčšinou vyzerá tak, že sa vyučuje len náboženstvo podľa najväčších cirkví – RKC, GKC či ECAV. Menšie a neregistrované cirkvi sú tak znevýhodňované.

Ďalší problém je, že štát platí učiteľov náboženstva aj učebnice náboženskej výchovy, takže táto propagácia ideológie v školách je platená z daní všetkých občanov, aj nečlenov týchto cirkví. O tom, čo sa vyučuje na hodinách náboženstva, pritom rozhodujú biskupi a štát nemá právo do toho zasahovať. Na hodiny náboženstva sa dokonca nedostane ani školský inšpektor bez súhlasu cirkvi.

Súčasný nezdravý vzťah štátu a cirkví umožňuje, aby cirkvi zneužívali právo výučby na verejných školách na šírenie fundamentalistickej teológie, nebezpečných bludov a nenávisti k celým skupinám občanov.

Výhody etickej výchovy

Etická výchova a náboženská výchova nie sú dve odrody toho istého, keďže etická výchova je ideologicky neutrálna a nie je to propagácia ateizmu. Nie je teda zameraná proti náboženskej viere či cirkvám a môžu sa jej bez problémov zúčastniť aj deti veriacich. Výskum naznačuje, že sekulárna výchova, teda výchova oddelená od náboženstiev a náboženských presvedčení, vedie všeobecne ku zdravším a tolerantnejším deťom.

Prihlásením svojich detí na etickú namiesto náboženskej výchovy napomáhate naplneniu skutočného poslania školy, ktoré je vzdelávanie detí a podávanie objektívnych informácií. Škola má priviesť deti k tomu, AKO myslieť a nie ČO si myslieť. Mala by posilňovať kritické myslenie dieťaťa a učiť ho rozlišovať medzi vedeckými poznatkami na jednej strane a názormi a presvedčeniami na druhej strane.

Na hodinách náboženskej výchovy sa však často deje presný opak – cirkevné dogmy sú prezentované ako večné a nemenné pravdy, o ktorých sa nesmie pochybovať a cirkevní predstavitelia ako neomylné morálne autority, ktoré sa nepatrí kritizovať.

Vyjadrujme svoj nesúhlas so šírením obsahu, ktorý rozdeľuje spoločnosť, diskriminuje či stigmatizuje tých s iným presvedčením, čoho výsledkom je neznášanlivosť a napätie medzi ľuďmi. Podporujme ideologicky neutrálne školstvo, ktoré bude priateľské ku všetkým žiakom bez ohľadu na ich vierovyznanie či svetonázor.

Ako na to?

Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z predmetu náboženská výchova na predmet etická výchova alebo opačne. Vždy pred začiatkom nového školského roku však máte možnosť zmeniť svoju voľbu. Predbežné zisťovanie záujmu o náboženskú / etickú výchovu na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku.

V niektorých regiónoch a na niektorých štátnych školách je stále ešte problém s dostupnosťou etickej výchovy (sú tam iba cirkevné školy, nechcú otvoriť hodiny etickej výchovy kvôli malému počtu záujemcov, dávajú etiku na nultú hodinu atď.) Avšak aj keď vaše dieťa je jediné v triede, ktoré má záujem o etickú výchovu, nikto ho nemôže nútiť chodiť na náboženstvo.

Na vyučovanie predmetu etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. Nenechajte sa preto odbiť výhovorkami, že sa to vraj nedá – vaše dieťa má na to právo.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , , ,