Je Progresívne Slovensko sekulárna strana?

Pred parlamentnými voľbami sme zhodnotili doterajšiu prácu, názory a program jednotlivých politických strán z pohľadu sekularizmu. Všetky hodnotenia nájdete tu.

Doterajšie aktivity a názory

V minulých parlamentných voľbách kandidovala strana Progresívne Slovensko (PS) v koalícii so stranou Spolu a len veľmi tesne sa nedostala do parlamentu. Nakoniec však predsa len získala zastúpenie v parlamente, keď do PS vstúpil poslanec Tomáš Valášek a predložil za túto stranu viaceré užitočné návrhy. Išlo napríklad o návrh o životnom partnerstve alebo návrh o zmene registrácie cirkví. Hlavným cieľom tohto návrhu bolo dosiahnuť, aby sa aj nové a menšie cirkvi mohli oficiálne zaregistrovať, čo je v súčasnosti prakticky nemožné. Pri súčasnom zložení parlamentu však tieto návrhy nemali šancu prejsť.

Ďalej predložil návrh o obecnom zriadení, ktorý by znemožnil pomenovanie ulíc po predstaviteľoch klérofašistického režimu. Išlo by najmä o neslávne známu ulicu vo Varíne, ktorá bola pomenovaná po Jozefovi Tisovi.

Avšak aj ostatní členovia PS, ktorí sa do parlamentu nedostali, boli veľmi aktívni a pravidelne sa vyjadrovali k rôznym aktuálnym politickým témam. Tiež sa snažili v rámci svojich možností brániť ľudské práva a sekulárny charakter štátu. 

V roku 2021 organizovali 72-hodinový protest pred Národnou radou proti sprísneniu interrupcií a predĺženiu povinnej čakacej lehoty a petíciu, ktorú podpísalo vyše 36-tisíc ľudí. Téme reprodukčných práv žien sa venovali najmä Lucia Plaváková, Simona Petrík a Beáta Jurík.

PS kritizovalo aj štedré štátne financovanie anti-choice organizácií prepojených s poslankyňou Záborskou v rozpore s oficiálnym účelom týchto dotácií.

V rámci strany je to paradoxne práve skupina kňazov a teológov s názvom Progresívni veriaci, ktorí sa najviac zasadzujú o sekulárny štát a dlhodobo sa venujú tejto téme. Množstvo článkov proti klerikalizmu a náboženskému fundamentalizmu napísali evanjelický teológ Ondrej Prostredník a katolícky teológ Miroslav Kocúr. Členom PS je aj starokatolícky kňaz Martin Kováč, ktorý vystúpil aj na našich akciách za odluku cirkví od štátu.

Aj keď zatiaľ nepredložili konkrétny návrh, dlhodobo sa usilujú o to, aby súčasný systém priameho financovania cirkví zo štátneho rozpočtu bol nahradený iným, kde by financovanie cirkví zabezpečovali ich veriaci.

PS je jedna z mála skutočne sekulárnych strán s jasným hodnotovým nastavením, ktorej v tomto ohľade nemáme čo vyčítať. Uvidíme, akú reálnu podobu tento postoj bude mať, keď dostanú príležitosť ho ukázať.

Hlasovanie pred voľbami

Škodlivé návrhy:

Ďalšie navyšovanie štátneho príspevku pre cirkvi: Poslanec strany hlasoval PROTI

Sprísnenie interrupcií (klamlivo označené ako „pomoc ženám)“: Poslanec strany hlasoval PROTI

Povinné pochovávanie potratených plodov: Poslanec strany hlasoval PROTI

Podriadenie vyučovania na školách náboženskému presvedčeniu rodičov: Poslanec strany hlasoval PROTI

Znemožnenie úradnej zmeny pohlavia: Poslanec strany hlasoval PROTI

Užitočné návrhy:

Životné partnerstvá: Poslanec strany hlasoval ZA

Povolenie interrupčnej tabletky: Poslanec strany hlasoval ZA

Kategórie: Názory

Štítky: , , ,