Žiadosť k hlasovaniu o „Ochrane slobody náboženského vyznania a viery na pracovisku“

Dnes sme zástupcom Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy zaslali list v nasledujúcom znení, v snahe predísť schváleniu potencionálne diskriminačného uznesenia.

Vážený člen parlamentu,

Dňa 29. januára sa počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu bude hlasovať o návrhu uznesenia o „Ochrane slobody náboženského vyznania a viery na pracovisku“ a jeho odporúčaniach v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy.

Konzervatívni členovia parlamentu vytvorili tento návrh ako súčasť pretrvávajúcej snahy presadiť„primerané prispôsobenie“ a vynútiť ho v členských štátoch, hoci tento koncept sa ako taký neuznáva. Pod zámienkou boja proti diskriminácii primerané prispôsobenie požaduje zvýhodnenie nárokov založených na náboženských dôvodoch. Návrh preto ohrozuje rovnosť všetkých občanov a môže priniesť obmedzenie základných práv a slobôd iných osôb.

Ak prisúdime argumentom založeným na náboženských zvykoch váhu, môže tak v konkrétnych prípadoch dôjsť k porušeniu sexuálnych a reprodukčných práv žien, ako aj práv LGBTI osôb. Argumenty založené na náboženskom vyznaní sa často využívajú na odôvodnenie odmietnutia legálnej reprodukčnej zdravotnej starostlivosti alebo diskriminácie LGBTI osôb.

Ani zďaleka neprispievajú k zaručeniu dodržiavania rovnakých ľudských práv pre všetkých, navyše texty pripravené na voľbu Parlamentného zhromaždenia pravdepodobne ohrozujú práva niektorých najzraniteľnejších členov spoločnosti.

Spolu s Európskou humanistickou federáciou veríme, že je nevyhnutné, aby sme sa postavili na odpor takýmto pokusom a trvali na jasnej podpore nediskriminačných práv a zaručili rovnaké práva pre všetkých.

Preto, Vás, ako člena Parlamentného zhromaždenia Rady Európy žiadame, aby ste zamietli prijatie návrhu uznesenia a odporúčaní v tomto znení.

Podrobnejšie predstavenie našich argumentov, ako aj náš pozmeňujúci návrh nájdete v priloženom dokumente.

S pozdravom
Metod Rybar
Chairman at Ethos

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , ,