Záborskej návrh opäť ohrozuje život a zdravie žien

Už sa na Slovensku stalo smutným zvykom, že sa ženy musia každých šesť mesiacov báť o svoje práva. Napriek tomu, že so sprísnením interrupcií podľa prieskumu súhlasí iba 8% občanov SR, sú náboženskí fanatici v parlamente touto témou až chorobne posadnutí a predkladajú ju tak často, ako je to len možné.

Zatiaľ čo niektorí aspoň priznávajú na rovinu, o čo im ide, iní sa falošne tvária, že nechcú nič zakázať, ba dokonca si namýšľajú (alebo úplne drzo klamú), že chcú ženám pomôcť. Nepredkladajú priamy zákaz, lebo vedia, že by im to asi neprešlo, ale vymýšľajú všelijaké prekážky, ktoré by v konečnom dôsledku viedli k tomu, aby sa interrupcie stali nedostupnými. Sú dobre vycvičení v tom, ako sa hrať so slovíčkami a definíciami a ako nenápadne schovať tie skutočne podstatné zmeny medzi množstvo nesúvisiacich ustanovení (napríklad zľava na poplatok pri registrácii motorového vozidla v interrupčnej legislatíve je riadny bizár), ktoré slúžia len na odvrátenie pozornosti od podstaty veci.

Aktuálne je v parlamente ďalší takýto návrh, opäť klamlivo označený ako „pomoc tehotným ženám“, ktorý predložila skupina okolo poslankyne Záborskej. Ako upozorňuje organizácia Možnosť voľby, mnohé jeho ustanovenia sú v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky i so zdravotnými štandardmi Svetovej zdravotníckej organizácie. Tak ako doteraz každý návrh na sprísnenie interrupcií, ani tento nebol konzultovaný s odborníkmi.

Možnosť voľby aktuálne podrobne analyzuje a vyhodnocuje návrh. Jeho najväčšie problémy sú však viditeľné už teraz a preto ich tu krátko zhrnieme.

Rozšírenie čakacej lehoty aj na zdravotné dôvody

Návrh rozširuje 48-hodínovú povinnú čakaciu lehotu pred interrupciou aj na zdravotné dôvody s výnimkou situácie, keď ide o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy. Nie je pritom zrejmé, ako by sa v praxi vyhodnocoval pojem „bezprostredné“ ohrozenie, zdravotnícki pracovníci sa pri jeho posudzovaní môžu názorovo rozchádzať a z obáv pred prípadným postihom váhať s bezodkladným vykonaním zákroku zo zdravotných dôvodov.

Presne to sa deje v Poľsku, kde úplne zbytočne zomreli ženy, lebo im lekári zrejme zo strachu odmietli včas vykonať interrupcii napriek tomu, že „bezprostredné“ ohrozenie života ženy tam má oficiálnu výnimku zo zákazu interrupcií. Aj v Severnom Macedónsku podobná situácia viedla k tomu, že dve ženy museli na základe chybného rozhodnutia čakať na vykonanie interrupcie napriek ohrozeniu života. Macedónsko aj preto čakaciu lehotu v roku 2019 odstránilo. Ak by prešiel návrh Záborskej, žena by na interrupciu musela čakať 48 hodín dokonca aj pri mŕtvom plode.

Namiesto odborných informácií cirkevná propaganda

Zákon by tiež ešte viac obmedzil prístup k informáciám o tom, ktoré zariadenia interrupcie vykonávajú a za akých podmienok. Už v súčasnosti pritom vôbec nie je jednoduché zistiť, kde sa na Slovensku interrupcie vykonávajú, akým postupom a za akú cenu. Minulý rok sa na túto náročnú úlohu podujala Možnosť voľby, ktorá pripravila leták so všetkými dôležitými informáciami.

Na druhej strane návrh posilňuje priestor pre poskytovanie nábožensky podfarbených, zaujatých, neodborných a vedecky nepodložených informácií. Obsahuje totiž ustanovenie, aby cirkvi a občianske združenia mohli pripravovať informačné materiály, ktoré by lekár potom odovzdal žene. Tu treba jasne povedať, že niečo také je v sekulárnom štáte neprípustné. Príprava informovaného súhlasu a poučenia ohľadom akékoľvek lekárskeho zákroku vrátanie interrupcie musí byť výlučnou kompetenciou zdravotníckej profesie a cirkvi sa na ňom nemajú čo podieľať.

Ešte viac peňazí pre cirkevné organizácie

Ďalej návrh pripravuje pôdu na vytvorenie systému štátom dotovaných cirkevných organizácií, ktoré budú mať prístup k ženám, ktoré podstúpenie interrupcie zvažujú. Návrh obsahuje poskytovanie dotácií pre združenia sprevádzajúce tehotné ženy – čím navrhovatelia zrejme mysleli hlavne združenia spojené so Záborskou a nepriame nalievanie peňazí pre cirkvi. Zo zahraničia sú známe príklady takzvaných krízových centier pre tehotné, ktoré sa snažia ženy aj nepravdivými tvrdeniami odhovárať od interrupcie. Navyše tu ide o jasný konflikt záujmov, keďže Záborská sama sedí v predsedníctve takejto organizácie.

Katolícke anti-choice organizácie sú už teraz štedro dotované Ministerstvom práce a samotné cirkvi dostávajú od štátu každý rok desiatky milióny, pričom sa im táto čiastka neustále automaticky zvyšuje bez ohľadu na skutočný počet veriacich. Namiesto toho, aby sa politici konečne začali zaoberať odlukou cirkví od štátu, opäť idú opačnou cestou.

Dotazník a zmena odborných pojmov

Záborskej návrh zachádza aj do intímnych a súkromných sfér a chce od žien zisťovať, prečo sa pre interrupciu rozhodli, akú antikoncepciu používajú a aký je ich rodinný stav. Ide o ďalšiu formu psychického nátlaku na ženy. Ak vôbec, mal by takýto dotazník byť dobrovoľný, určite však nie povinný.

Návrh sa zaoberá aj formálnymi záležitosťami, napríklad má premenovať odborný pojem „umelé prerušenie tehotenstva“ na „umelé ukončenie tehotenstva“. Tu treba pripomenúť, že pojem interrupcia, t. j. prerušenie je používaný práve preto, aby sa rozlišovalo medzi odborne vykonanými interrupciami a tými neodbornými (nelegálnymi), ktoré môžu mať za následok neschopnosť ženy otehotnieť v budúcnosti.

Mení sa aj celý účel zákona. V súčasnosti zákon upravuje umelé prerušenie tehotenstva so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy, po novom má byť ešte pred ňou uvedená „ochrana ľudského života už pred narodením“.

Podporujeme Možnosť voľby

Pripomíname, že dva veľmi podobné predchádzajúce návrhy Záborskej v parlamente neprešli iba o jediný hlas, rovnako ako aj nedávny pokus o povinné pochovanie zvyškov po interrupcií. Je preto veľmi dôležité, aby sme neboli ticho!

Na záver máme na vás ešte jednu prosbu. Na Slovensku dlhodobo dochádza k systematickému oslabovaniu organizácií zasadzujúcich sa za ochranu rodovej rovnosti a reprodukčných práv žien. Preto by sme na tomto mieste chceli vyjadriť jasnú podporu všetkým týmto organizáciám. Aj vďaka ich neúnavnej práci – pripomienkovanie návrhov zákonov, rokovanie s politikmi, organizovanie hromadných pripomienok a verejných protestov, informovanie verejnosti o situácii v oblasti ľudských práv atď. – ešte nie sme na tom tak zle, ako v Poľsku. Preto budeme radi, ak aspoň symbolicky pomôžete organizácii Možnosť voľby prispením akoukoľvek sumou, vďaka ktorej bude môcť robiť svoju prácu a chrániť naše práva pred náboženskými fanatikmi aj naďalej. Podporiť Možnosť voľby môžete tu. Ďakujeme!

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , ,